Priser og vilkår

Erhverv

Her kan du se CBB Mobil Erhvervs generelle vilkår.
Klik herunder på det emne, du ønsker svar på og kom direkte til svaret. 

1. Sådan fungerer det

2. Det får virksomheden

3. Minimumsforbrug og gyldighed

4. Optankning

5. Saldooplysning

6. Ændring af priser og vilkår

7. Reklamationer

8. Fortrydelsesret

9. Fortrydelsesret ved nummerflytninger

10. Videresalg af services og ydelser fra CBB mobil Erhverv

11. Vilkår for anvendelse af indholdstakserede SMS/MMS tjenester

12. Vilkår for gavekort vundet hos CBB Mobil

13. Vilkår for CBB til CBB

14. Vilkår for CBB Erhvervspakke

15. Kampagner

16. Vilkår for CBB Data

17. Vilkår CBB 2-timer

18. Vilkår CBB 5-timer

19. Vilkår CBB 10-timer

1. Sådan fungerer det
Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS.
Da virksomheden betaler forud, er omkostningerne kendte med det samme.Hver gang virksomheden indbetaler - tanker op - debiteres det indbetalte beløb virksomhedens administrationskonto. Det er herefter muligt for administrator at fordele det indbetalte beløb ud på de enkelte medarbejderes telefonnumre. Hver gang en medarbejder ringer eller sender SMS, fratrækkes et beløb denne medarbejders saldo. Størrelsen af dette beløb afhænger af opkaldets længde og evt. tillæg for udenlandske opkald.

Når medarbejderens saldo er 0 kr., kan medarbejderen ikke længere foretage opkald m.v. - men medarbejderen kan dog fortsat modtage opkald og SMS, ligesom medarbejderens telefonsvarer fortsat er aktiv.
Når din saldo er 0 kr., kan du ikke længere foretage opkald m.v. - men du kan fortsat modtage opkald og SMS, og din telefonsvarer er stadigvæk aktiv.

2. Det får virksomheden
Taletid fra CBB Mobil Erhverv kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør nedenfor) - døgnet rundt, ugen rundt inkl. søn og helligdage - anvendes til:

 • Opkald - såvel tale som envejs fax og data - til numre på fastnettet.
 • Opkald - såvel tale som envejs fax og data - til mobilnumre.
 • Opkald til telefonsvarer.
 • Opkald fra Danmark til fastnet og mobil i hele verden.
 • Afsendelse af SMS.
 • Mobil internet i form af WAP (over data eller over SMS).
 • Modtage opkald fra såvel indland som udland, fra såvel mobil- som fastnettelefoner.

Taletid fra CBB Mobil Erhverv kan ikke anvendes til:

 • Opkald i udlandet. (Kan tilmeldes særskilt)
 • Opkald til 900-numre, bortset fra mødetelefonen, horoskop og træfpunkt.
 • Udgående opkald når saldoen er 0 kr. - dog undtaget opkald til 112.

Taletid fra CBB Mobil Erhverv omfatter uden ekstra gebyrer:

 • A-nummer visning
 • Telefonsvarer
 • Alm. viderestilling
 • Banke på/parkering
 • SMS-beskeder vil blive forsøgt afleveret/sendt i 3 dage, hvis modtagerens tlf. er slukket eller lign.

Tillægstjenester
International Roaming (opkald fra/i udlandet)

Ved bestilling og betaling af tilmeldingen til International Roaming (brug af CBB Mobil Erhverv i udlandet), stopper din frist til at fortryde aftalen, når CBB Erhverv går i gang med at udføre bestillingen.

Virksomheden foretager tilmelding til International Roaming til CBB Mobil Erhverv på www.cbberhverv.dk. Denne tjeneste åbnes først, når CBB MobilErhverv har en godkendt PBS aftale fra virksomhedens pengeinstitut.

Tilmeldingen er gratis. Såfremt virksomhedens pengeinstitut afviser tilmelding til BetalingsService via PBS, forbeholder CBB Mobil Erhverv sig ret til at afvise virksomhedens tilmelding til International Roaming.

CBB Mobil Erhverv opretter udlandstelefoni efter en almindelig kreditvurdering.

CBB Mobil Erhverv forbeholder sig retten til at afvise ansøgning til udlandstelefoni på baggrund af kreditvurderingen.

Disse regler gælder, da der er tale om individuelt tilpasset produkt.

De opkald som virksomhedens medarbejder efterfølgende foretager eller modtager i udlandet, vil blive opkrævet separat via den indgåede Betalingsserviceaftale og nedskrives således ikke på den enkelte medarbejders saldo.

CBB Mobil Erhverv følger SONOFON's vejledende priser for udlandstelefoni.

Priserne for at roame afhænger af det mobilnet, du benytter, og du skal være opmærksom på, at du også betaler for at modtage opkald i udlandet, eller hvis nogen lægger en besked på din telefonsvarer.

Prisen på opkald fra/i udlandet afhænger af den pågældende operatørs gældende taktster og kan ses på www.cbberhverv.dk.

Forbruget i udlandet er begrænset således, at den enkelte medarbejder maksimalt kan forbruge 100 SDR i døgnet (svarende til ca. kr. 800,- ekskl. moms). Overskrides dette forbrug, kan nummeret spærres af CBB Mobil Erhverv uden yderligere varsel.

CBB Mobil forbeholder sig retten til at nedskrive hele eller dele af et skyldigt beløb, fra den almindelige taletidskonto, såfremt det ikke er muligt at opkræve beløbet på den indgåede Betalingsserviceaftale.

En evt. nedskrivning vil blive kommunikeret via SMS, eller e-mail; samt via brev, såfremt der efter nedskrivning fortsat er et udestående skyldigt beløb til CBB Mobil.

CBB Mobil Svar
På telefonsvareren kan virksomheden gemme beskeder på op til 5 minutters varighed. Der kan ligge op til 40 beskeder på telefonsvareren, og beskederne bliver gemt i 72 timer (3 dage), fra beskeden er indtalt.

Spærring
CBB Mobil Erhverv tilbyder spærring for følgende ydelser:

Indholdstakserede SMS
Disse ydelser kan spærres ved at kontakte kundeservice på telefon 3346 0102.

Ved tilslutning til aftalen erklærer brugeren at CBB Mobil Erhverv udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. 

3. Minimumsforbrug og gyldighed
At nummeret holdes aktivt, betinges af at der er foretaget forbrug for minimum 29 kr. inkl. moms over de sidste to måneder.

Anvendte kroner og bonuskroner tæller med i dit forbrug, hvorimod bonus SMS eller bonus MMS ikke tæller med.

Om forbruget er foretaget i Danmark, i udlandet, er direkte faktureret via kreditkort, eller en erhvervskonto, har ingen betydning.
Er der i en sammenhængende periode på to måneder ikke foretaget forbrug for minimum 29 kr. inkl. moms fra nummeret, fratrækkes der uden yderligere varsel 17 kroner fra taletidskontoen (8,50 kroner pr. måned).

Er der ikke 100% dækning på kontoen for gebyret nedskrives den aktuelle saldo til 0, og vi vil ikke foretage os yderligere vedr. opkrævning af det resterende gebyr. Såfremt der efter to måneder fortsat ikke er forbrugt minimum 29 kr. inkl. moms vil vi igen opkræve et gebyr på 17 kr. inkl. moms. Er der heller ikke 100% dækning for gebyret på 17 kr. inkl. moms på dette tidspunkt, lukkes nummeret uden yderligere varsel.

Et lukket nummer kan indtil 90 dage fra lukningsdatoen, genåbnes mod et gebyr på 49 kr. inkl. moms. Eventuel tabt taletid vil så blive genindsat uden yderligere gebyr.

Et evt. gebyr for minimumsforbrug tæller ikke med i minimumsforbruget i den efterfølgende periode på to måneder.
Minimumsforbruget bliver regnet fra gennemførelsesdagen for registreringen på cbb.dk, plus 7 dage.

Du vil altid ved oprettelse hos CBB få længere tid til den første periode for minimumsforbrug. Oprettes du eksempelvis d. 14. maj vil dit minimumsforbrug først blive udregnet 2 måneder og 17 dage senere for den første periode dvs. den 1. august. (14. maj +7 dage = 21. maj + 10 dage = 31. maj + 2 måneder = 1. august)

4. Optankning - sådan indsætter virksomheden
Log ind på virksomhedens administratorside på www.cbberhverv.dk. Virksomheden kan tanke op døgnet rundt alle dage inkl. søn- og helligdage, og det indbetalte beløb debiteres straks administrators saldo. Virksomheden kan tanke op med Dankort, bankoverførsel, DanskeNetbank, Nordea's Netbank eller gængse kreditkort.

De mobilnumre, som virksomheden opretter på www.cbberhverv.dk, bliver samtidigt oprettet på www.cbb.dk, således at den enkelte medarbejder for egen regning kan indsætte penge på sin konto til private formål. 

5. Saldooplysning
Virksomheden kan til enhver tid se den samlede administrationssaldo samt de enkelte medarbejderes præcise saldi på www.cbberhverv.dk. Medarbejder kan endvidere se sin saldo samt forbrugsoversigt på sin personlige side. Saldo kan endvidere bestilles via SMS.

Som en ekstra service modtager virksomhedens medarbejdere ved hvert opkald en advarsel, når den pågældende medarbejders saldo er under 25 kr. inkl. moms.

Når saldoen på et telefonnummer er tæt på 0 kr., modtager den enkelte medarbejder, umiddelbart inden nummeret løber tør, en advarsel om at saldoen er tæt på 0 kr. i taletid.

6. Ændring af priser og vilkår
CBB Mobil Erhverv kan foretage ændringer i priser og vilkår med 21 dages varsel.

Vilkårs- og prisændringer varsles på www.cbb.dk, i dagspressen og via e-mail, hvis en sådan er oplyst CBB Mobil Erhverv. 

Sker der ændringer, som kun er til virksomhedens fordel, vil de træde i kraft uden varsel.

7. Reklamationer
For at påberåbe sig at leverancen ikke stemmer overens med det bestilte, eller hvis varer lider af fejl eller mangler, skal køber anmelde fejlen eller manglen til CBB Mobil Erhvervs Kundeservice hurtigst muligt, efter fejlen er opdaget. CBB Mobil Erhverv har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden den lovbefalede reklamationsret udløber.

Såfremt en defekt/ødelagt startpakke skal returneres til CBB MobilErhverv for ombytning, dækker CBB Mobil Erhverv fragten. Erstatning for det defekte/ødelagte produkt fremsendes fragtfrit til kunden fra CBB Mobil Erhverv.   

8. Fortrydelsesret
Har virksomheden fortrudt sit valg af CBB Mobil Erhverv, har virksomheden 14 dage til at returnere det købte produkt.

Virksomheden skal være opmærksom på, at startpakken er en tjenesteydelse, og at fortrydelsesretten derfor bortfalder, såfremt det lille SIM-kort er trykket ud af sin holder, eller der er sket forbrug af taletid på kortet.

Udløber returretten på en søndag, helligdag, eller Grundlovsdag, udløber returretten den førstkommende hverdag.

Startpakke inkl. SIM-kort sendes til:

CBB Mobil Erhverv
Rødovrevej 395
2610 Rødovre
Att: Returafdelingen

Virksomheden skal selv betale for forsendelsen.

Har vi modtaget jeres startpakke indenfor de 14 dage, sætter vi pengene ind på jeres konto eller sender en check inden for 14 dage. 

9. Returret ved bestilling af nummerflytning
En nummerflytning er en personligt tilpasset tjenesteydelse, hvorfor der gælder særlige regler mht. returret. Konkret betyder dette at din returret ophører, når CBB Mobil Erhverv modtager din fuldmagt til overflytning af nummeret. Indtil du indsender fuldmagten, gælder de normale regler for returret - det vil sige at du inden for 14 dage fra bestillingsdatoen kan få udbetalt pengene.

Ønsker du at benytte dig af denne mulighed, skal du indsende en underskrevet anmodning herom pr. brev eller fax til CBB Mobil Erhverv. Pengene kan også indsættes som taletid på et andet nummer hos CBB Mobil eller CBB Mobil Erhverv, eller bruges som betaling for et nyt nummer i stedet for en nummerflytning. Ønsker du en af disse muligheder, bedes du kontakte Kundeservice.

Bemærk at den taletid, der indsættes ifm. køb af en nummerflytning, ikke kan udbetales eller overflyttes til andre numre.

Læs mere om dine rettigheder ved fjernsalg på www.forbrug.dk

10. Videresalg af services og ydelser fra CBB Mobil Erhverv
Det kræver særlig tilladelse fra CBB Mobil Erhverv, at oprette abonnementer med henblik på overdragelse, salg eller udlejning samt at videresælge services og ydelser, der knytter sig til CBB Mobil Erhvervs abonnementer. Ved overtrædelse heraf har CBB Mobil Erhverv ret til uden varsel at ophæve aftalen og/eller nægte kunden at tegne yderligere aftaler. 

11. Vilkår for anvendelse af indholdstakserede SMS/MMS tjenester
Se de specifikke vilkår for indholdstakserede tjenester.

 

12. Vilkår for gavekort vundet hos CBB Mobil
Se de specifikke vilkår for gavekort vundet hos CBB Mobil til flyrejser i Europa eller til kro og hotelophold i Skandinavien

13. Vilkår for CBB til CBB
Se de specifikke vilkår for CBB til CBB 

14. Vilkår for CBB Erhvervspakke
Se de specifikke Vilkår for CBB Erhvervspakke 

15. Kampagner
Det er muligt at købe ét telefonnummer til kampagnepris hvert halve år pr. CPR-nummer.

Ved kampagnepris forstås er et tilbud, som er mere fordelagtigt end en tilmelding for 199 kr. inkl. 199 kr. taletid, som er vores standardpris.

Ved kampagner, hvori der indgår taletid som en del af kampagnen, kan taletiden ikke ombyttes til kontanter eller overflyttes til et andet nummer hos CBB Mobil.

Hvis du får genindsat din saldo, uanset hvilke kriterier der ligger til grund for genindsættelsen, eller får overført et beløb fra et andet nummer til dit eget nummer, bliver al den indsatte taletid betragtet som bonustaletid, og kan derfor ikke ombyttes til kontanter, eller overflyttes til et andet nummer hos CBB Mobil. Dette gælder ikke overførsler til og fra administrationskontoen.

16. Vilkår for CBB Mobil Data 
Se de specifikke Vilkår for CBB Mobil Data

17. Vilkår for CBB Fri Taletid
Se de specifikke vilkår for CBB Fri Taletid