Aktivering

Generelle vilkår

Gældende fra 27. april 2016

Du har indgået en eller flere aftaler med CBB Mobil. Her er detaljerne om din brug af CBB Mobils tjenester.

1. Aftalens omfang
Aftalen består af et sæt Generelle vilkår og et sæt Produktspecifikke vilkår. De Produktspecifikke vilkår går forud for de Generelle vilkår. Som kunde er du ansvarlig for at overholde vilkårene for dine produkter.

2. Aftalens parter
Du skal være myndig for at bestille CBB Mobils ydelser, medmindre andet fremgår. Ved tilmelding skal du give CBB Mobil oplysning om dit CPR-nummer, navn og mail-adresse. Du har pligt til straks at underrette CBB Mobil om en adresseændring. Underretningen skal ske via CBB Mobils hjemmeside (CPR-opslag). CBB Mobil kan kræve dokumentation for, at alle oplysninger er rigtige.

Meddelelser fra CBB Mobil sendes til dig via mail til den mail-adresse, du har oplyst i forbindelse med bestillingen. Meddelelser indeholder informationer om abonnementsaftalen som fx varslinger om ændring af priser eller vilkår. CBB Mobil kan dog vælge at sende meddelelser som et almindeligt brev. CBB Mobil kan også sende dig markedsføringsmateriale via sms, mms eller mail, hvis du har givet os lov til det.

3. Fortrydelse
Hvis du har fortrudt dit valg af CBB Mobil og ønsker at annullere dit køb, købt via vores hjemmeside eller kundeservice, har du 14 dage fra bestillingen til at fortryde købet. Hvis du fortryder din bestilling, skal du give os besked mundtligt eller skriftligt senest den dag, hvor fortrydelsesretten udløber. Du kan benytte en særlig formular til fortrydelse, som du finder på vores hjemmeside eller i din bekræftelsesmail. Du kan også vælge at fortryde ved at ringe til vores kundeservice på tlf.: 50 50 50 50, via mail på kundeservice@cbb.dk eller du kan skrive til:

CBB Mobil
ATT: Kundeservice
Frederikskaj 8
1780 København V

Vi anbefaler, at du giver os beskeden skriftligt så du kan dokumentere, at du har givet os besked.

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal du huske at returnere det eventuelle udstyr, som du har modtaget. Returnering skal ske senest 14 dage fra den dag, hvor du har meddelt at du vil fortryde. Du skal selv betale udgiften til returnering. Vi anbefaler at du får en kvittering for afsendelsen fra posthuset. Vi tilbagebetaler dig pengene på samme betalingsmiddel som du benyttede da du foretog bestillingen, senest 14 dage efter vi har modtaget din besked om fortrydelse.

Udstyr sendes til:

CBB Mobil
Frederikskaj 8
1780 København V

Hvis du udtrykkeligt har anmodet os om at påbegynde levering af bestillingen, men den ikke er endelig udført, kan du træde tilbage fra aftalen i op til 14 dage efter aftalens indgåelse. I det tilfælde skal du betale os det beløb som står i forhold til de ydelser der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du fortryder, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

Særligt om fortrydelsesret for nummerflytning og bestilling af nyt SIM-kort
Har du ved bestillingen udtrykkeligt anmodet om, at vi kan levere den bestilte ydelse inden udløbet af de 14 dages fortrydelsesret, kan du ikke fortryde aftalen, når vi har udført din ordre fuldt ud. Det gælder ved nummerflytning og ved bestilling af nyt SIM-kort. Har du bestilt en nummerportering har du ikke fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor

CBB Mobil modtager din fuldmagt til at overflytte nummeret. Dette accepterer du i forbindelse med bestillingen på vores hjemmeside. Har du bestilt via vores kundeservice, vil du modtage en mail med link til fuldmagten, som du skal udfylde og acceptere.

Indtil du godkender fuldmagten, gælder de normale regler for fortrydelsesret. Det vil sige at du inden for 14 dage fra bestillingsdatoen kan fortryde. Ønsker du at benytte dig af denne mulighed, skal du kontakte kundeservice på tlf.: 50 50 50 50 eller via mail på kundeservice@cbb.dk og anmode herom. Pengene kan også indsættes som taletid på et andet nummer hos CBB Mobil eller bruges som betaling for et nyt nummer i stedet for en nummerflytning. Ønsker du en af disse muligheder, bedes du kontakte kundeservice på tlf.: 50 50 50 50 eller via mail på kundeservice@cbb.dk.

Bemærk, at eventuel bonustaletid der indsættes i forbindelse med køb af en nummerflytning ikke kan udbetales eller overflyttes til andre numre.

4. Behandling af personoplysninger
CBB Mobil anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 • Til at administrere dit abonnement for at indhente kreditoplysninger eller for at skabe og vedligeholde abonnement- og regningsinformationer.
 • Til at levere en tjeneste der kræver behandling af trafik- eller lokaliseringsdata ud over, hvad der er nødvendigt for overføring af kommunikation eller debitering heraf. Trafikdata gemmer vi så længe det er nødvendigt, i relation til debitering af de tjenester som til enhver tid er omfattet dit abonnement, dog maks 5 år.
 • Til at administrere de tjenester som du anvender.
 • Til at forhindre ulovlig anvendelse eller anvendelse som på anden måde strider mod aftalen.
 • Til at fastslå hvor du befinder dig, hvis politi eller redningstjeneste behøver denne information.
 • Videregivelse af oplysninger til nummeroplysningen, herunder til publicering på internettet, medmindre du har valgt hemmeligholdelse.
 • Til at afdække forbrugsmønstre i forbindelse med lancering af nye produkter.

Du har ret til i et vist omfang at få indsigt i dele af de oplysninger som vi behandler. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger.

5. SIM-kortet
Som kunde hos CBB Mobil, får du et SIM-kort tilsendt pr. brev. For at aktivere det nye SIM-kort, skal du logge ind på Mit CBB eller kontakte kundeservice på tlf.: 50 50 50 50 eller via mail på kundeservice@cbb.dk. Du får også en PIN- og PUK-kode pr. mail. Den tilsendte PIN-kode skal du indtaste på din telefon, når det nye SIM-kort er aktiveret og sat i din telefon. Du kan efterfølgende skifte PIN-kode til 4 cifre du selv vælger. PIN- og PUK-koder er personlige og skal opbevares på en forsvarlig måde. Vi anbefaler at du altid opbevarer dem hver for sig. 

Hvis dit SIM-kort bortkommer, skal du straks meddele dette til CBB Mobil. Du kan altid spærre SIM-kortet på Mit CBB. Det er også muligt at ringe til kundeservice på tlf.: 50 50 50 50 og oplyse dit mobilnummer og kodeord til Mit CBB. Hvis tyveriet sker udenfor normal åbningstid, skal du sende en mail til tyveri@cbb.dk eller spærre det selv på Mit CBB. Du hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af SIM-kortet efter bestemmelserne i § 61 og 62 i Lov om Betalingstjenester – se afsnit 21. Du hæfter ikke for forbrug efter spærringstidspunktet. Du skal være opmærksom på at dit abonnement fortsætter, selvom din telefon er spærret. Sørg selv for at melde mobiltelefonen stjålet hos politiet. Husk at medbringe kvitteringen for din mobiltelefon til politiet. Du kan mod betaling af et gebyr, få et nyt SIM-kort tilsendt eller få genåbnet dit nummer.

6. CBBs dækningsområde
Du skal være opmærksom på, at dækning og datahastighed er afhængig af forhold som din fysiske placering, antal samtidige brugere, masteplacering og eventuelle dækningsmæssige hindringer. Alt afhængig af disse forhold kan dækningen derfor variere i forhold til det af CBB Mobil oplyste. Du kan altid gøre dig bekendt med vores dækning via dækningskortet som du finder på www.cbb.dk.

7. Betalingsforhold
Betalingen sker i danske kroner. CBB Mobil er berettiget til at opkræve et betalingsgebyr i forbindelse med betaling og optankning af konto. CBB Mobil udsender ikke regninger. En specifikation er altid tilgængelig via Mit CBB. Du kan imod betaling af et gebyr, få tilsendt en specifikation eller faktura med almindelig brevpost. Ved oprettelse af nyt nummer sker betaling af abonnement, når simkort er afsendt. Ved oprettelse af nummerflytning sker betaling af abonnement, når nummeret bliver aktivt hos CBB Mobil. Et eventuelt oprettelsesgebyr betales ved oprettelsen. Dit forbrug i henhold til de gældende priser trækkes løbende fra din personlige konto. Du kan til enhver tid se din konto på www.cbb.dk, herunder en specificeret opgørelse af forbrug og betalinger.

Det er dit ansvar at sikre at der er dækning for dit forbrug på den personlige konto. Misligholder du dette forhold og er saldoen negativ, forbeholder CBB Mobil sig retten til at påføre din regning renter og rykkergebyrer samt muligheden for at blokere for din forbindelse og ophæve aftalen. CBB Mobil informerer om dette via mail, SMS og brev. CBB Mobil er i den forbindelse berettiget til at opkræve et lukningsgebyr. CBB Mobil kan desuden indberette dig til et kreditoplysningsbureau i henhold til lov om private registre m.v., og eventuelle inkassoomkostninger skal du betale. Betaler du alle udeståender og vil have aftalen genoprettet, forbeholder CBB Mobil sig ret til at opkræve et genåbningsgebyr.

Hvis du misligholder abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan du ikke indgå en ny aftale med CBB Mobil, før gælden er betalt.

Automatisk abonnementsbetaling
Som ny kunde hos CBB Mobil tilmeldes du automatisk til Automatisk abonnementsbetaling.

Når du er tilmeldt Automatisk abonnementsbetaling sørger CBB Mobil for at tanke op automatisk, når der skal betales abonnement. Det betyder at der tankes det beløb op, som abonnementet koster.

Når du er tilmeldt Automatisk abonnementsbetaling skal du afgive dine betalingskortsoplysninger. Optankningerne vil automatisk blive debiteret dette kort og du vil modtage en besked på enten e-mail eller SMS den dag, hvor vi trækker pengene. I forbindelse med tilmelding til Automatisk abonnementsbetaling giver du tilladelse til, at vi gemmer betalingskortoplysningerne og accepterer, at der er tale om en tilbagevendende betaling.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi foretager Automatisk abonnementsbetaling. Dette gør du via Mit CBB eller ved at kontakte kundeservice på tlf.: 50 50 50 50 eller via mail på kundeservice@cbb.dk.

Du kan gøre indsigelser mod den gennemførte betaling gældende overfor din bank. Ønsker du at benytte denne mulighed, skal du kontakte din bank senest 8 uger efter at betalingen er gennemført.

Ved betalingskortets udløbsdato, spærring eller ophør bortfalder aftalen om Automatisk abonnementsbetaling. Du informeres om dette via e-mail og SMS. Hvis du fortsat ønsker at være tilmeldt Automatisk abonnementsbetaling, skal du foretage en ny tilmelding med brug af et nyt betalingskort. Hvis aftalen om Automatisk abonnementsbetaling bortfalder, vil abonnementets pris fremadrettet trækkes fra CBB-kontoen.

Udlandstelefoni
Befinder du dig i udlandet, bliver der ligeledes blokeret for at modtage opkald samt SMS m.fl. Forsinkede takseringer bevirker, at CBB Mobil ikke altid kan spærre servicen ved præcis minus 200 kr. og du kan derfor opnå en større negativ saldo, inden spærringen træder i kraft. Ved opkald foretaget til og fra udlandet, er det også muligt at opnå en større negativ saldo, fordi denne service bliver takseret op til 4 uger efter det er foretaget. Du kan altid spærre for udlandstelefoni via Mit CBB. Efterfølgende indbetaling til en konto der er negativ, vil først blive brugt til kreditering af skyldige beløb, hvorefter resten kan anvendes til forbrug og evt. gebyrer.

8. Udlandstelefoni – Opkald fra/i udlandet
CBB Mobil er berettiget til at opkræve din nationale takst i tillæg til priserne for udlandstelefoni.

Som ny kunde tilmeldes du automatisk til udlandstelefoni.

Servicen kan også tilmeldes på Mit CBB på www.cbb.dk, via kundeservice på tlf.: 50 50 50 50 eller via mail på kundeservice@cbb.dk.

CBB Mobil opretter udlandstelefoni efter en almindelig kreditvurdering. For at kreditvurderingen kan finde sted, skal ansøger(e) være fyldt 18 år og være registreret på en dansk adresse.

CBB Mobil forbeholder sig retten til at afvise ansøgning til udlandstelefoni på baggrund af kreditvurderingen.

Opkrævningen fra de udenlandske teleselskaber kan vare op til 31 dage fra opkaldet er foretaget, men opkrævningen kan i få tilfælde overstige de 31 dage. Du kan ikke påberåbe dig kompensation, som følge af forsinkelse i vores opgørelse over dit skyldige roaming forbrug.

Priserne for at roame (benytte telefonen i udlandet) afhænger af det mobilnet du benytter og du skal være opmærksom på, at du også betaler for at modtage opkald i udlandet, eller hvis din mobil viderestiller til Mobilsvar.

Prisen på opkald fra/i udlandet afhænger af den pågældende operatørs gældende takster og kan ses på www.cbb.dk.

CBB Mobil forbeholder sig ret til at begrænse forbruget i udlandet således at du maksimalt kan forbruge 100 SDR i døgnet (Svarende til ca. 1000 kr.). Overskrides dette forbrug kan CBB Mobil vælge at spærre nummeret uden yderligere varsel.

De fleste telefoner vælger automatisk det netværk, som er stærkest, også når du er tæt på en landegrænse. Du kan altså risikere at ringe via et udenlandsk netværk, selv om du befinder dig i Danmark. Det vil altid stå i displayet, hvilket netværk du er på og du kan manuelt vælge CBBs netværk, hvis du vil undgå dette. I så fald skal du blot huske at vælge ’automatisk netværk’, når du faktisk er i udlandet og vil bruge mobilen

Dataforbrugskontrol i udlandet
Med dataforbrugskontrollen i udlandet, slipper du for at få en grim overraskelse når du bruger data i udlandet. Du bliver automatisk tilmeldt denne service ved oprettelse. Vi sørger for at du maksimalt kan bruge for 450 kr. i data forbrug pr. måned i udlandet, så du stadig kan tjekke mails når du er på ferie, uden at skulle tænke over at din regning løber løbsk.

Særlige vilkår

   • Perioden for saldokontrol starter 1. dag i måneden og slutter sidste dag i måneden. Rejser du hen over et månedsskift, skal du være opmærksom på at din saldokontrol bliver ”nulstillet”. Det vil sige at du godt kan overskride 450 kr., da der er tale om en ny periode.
   • Dataforbrugskontrollen gælder kun for dataforbrug i udlandet – SMS, tale m.m. er ikke inkluderet i de 450 kr.
   • Når du har nået 80 % af de 450 kr. sendes der en SMS med advarsel herom. Der sendes ligeledes en SMS når du har nået dit max på 450 kr.
   • Ønsker du at ophæve spærringen midlertidigt, det vil sige inde for pågældende måned, skal du kontakte kundeservice på tlf.: 50 50 50 50 eller via mail på kundeservice@cbb.dk. Vær opmærksom på at data forbruget i den pågældende periode herefter vil være ubegrænset.
   • Hvis du ønsker at ophæve data forbrugskontrollen permanent, skal du ligeledes kontakte kundeservice på tlf.: 50 50 50 50 eller via mail på kundeservice@cbb.dk. Vær opmærksom på at forbruget fremover vil være ubegrænset.
   • Ønsker du ikke at benytte dig af data i udlandet, skal du slå muligheden fra i telefonen. Hvis du er i tvivl om hvordan du gør det, skal du henvende dig hos producenten af telefonen. CBB Mobil tager ikke ansvar for opsættelsen af denne funktion er sat korrekt op.

Sikker surf EU
Servicen er inkluderet i dit abonnement, når du er tilmeldt Udlandstelefoni.

Med servicen kan du surfe 50 MB pr. dag i Norden eller EU for 20 kr. pr. dag. Det vil sige, at du betaler den gældende takst pr. MB, indtil du når 20 kr. Herefter surfer du uden beregning op til 50 MB. De dage du ikke bruger data betaler du ikke noget og dage, hvor du bruger data for under 20 kr., betaler du kun prisen på de forbrugte MB. Din forbindelse bliver automatisk spærret, når du har brugt 50 MB og du får en sms når det sker. Du kan åbne for din forbindelse igen via SMS, hvis du ønsker at fortsætte med at bruge data resten af dagen til den normale udlandspris pr. MB. Dagen efter kan du igen surfe 50 MB for 20 kr. En dag følger dansk tid fra midnat til midnat. Uden for Norden og EU gælder normal udlandspris pr. MB.

Der er ikke nogen abonnementsafgift på Sikker surf EU. Servicen kan opsiges øjeblikkelig.

Alternative udbydere i udlandet – tale, SMS og data
Fra den 1. juli 2014 er det muligt for dig at vælge alternative udbydere af mobiltelefoni i EU/EØS lande. Du kan kun benytte dig af denne mulighed, hvis en anden udbyder har indgået en aftale med CBB Mobil. Nedenfor kan du læse om de vilkår, der gælder når du indgår en aftale med en alternativ udbyder.

Definition
Du kan indgå en aftale med to typer af udbydere:

Alternative Roaming Provider (tale, SMS og data - abonnementsaftale)

    Aftalen vil indeholde følgende services:
    • Udgående kald, som er foretaget i EU/EØS lande til et telefonnummer som tilhører et EU/EØS land
    • Indgående kald modtaget i et EU/EØS land, uanset hvor det kommer fra.
    • Udgående SMS sendt fra et EU/EØS land til et mobilnummer, som tilhører et EU/EØS land samt indgående SMS modtaget i et EU/EØS land, uanset hvor den kommer fra.
    • Alle datatransaktioner inklusive MMS foretaget i et EU/EØS land.
    • Hvis du ringer til et telefonnummer eller sender en SMS til et mobilnummer, som ligger udenfor EU/EØS vil du modtage en regning fra CBB på disse.

Priserne på disse opkald/SMS er i henhold til CBBs til enhver tid gældende priser på opkald og SMS i udlandet.

Local Break Out (kun data)
Aftalen vil indeholde følgende services:

    • Alle datatransaktioner undtaget MMS foretaget i et EU/EØS land. Du kan stadig sende MMS, når du har en aftale med denne udbyder, men du vil blive afregnet af CBB Mobil for data forbruget for afsendelse af MMS.

Indgåelse af aftale med alternativ udbyder

 • Du kan indgå en aftale med en alternativ udbyder før du rejser til- eller når du befinder dig i EU/EØS lande. Du bruger dit CBB SIM-kort og kan beholde dit eget telefonnummer. Du kan læse, hvordan du tilmelder dig på www.cbb.dk. Når du har indgået en aftale med en alternativ udbyder, vil udbyderen bekræfte, at din aftale er aktiveret. Når du har aktiveret en aftale med en alternativ udbyder, stopper CBBs surfkontrol på dit abonnement, når du befinder dig i EU/EØS lande. Det vil være din nye udbyders pligt at tilbyde surfkontrol inden for EU/EØS lande. Når du indgår en aftale med alternativ udbyder, forbliver dit abonnement med CBB aktivt og du vil fortsat kunne bruge CBB SIM-kortet i udlandet – udenfor EU/EØS, medmindre du har spærret for udlandstelefoni.

Indgåelse af aftale med alternativ udbyder Du kan indgå en aftale med en alternativ udbyder før du rejser til- eller når du befinder dig i EU/EØS lande. Du bruger dit CBB SIM-kort og kan beholde dit eget telefonnummer. Du kan læse, hvordan du tilmelder dig på www.cbb.dk. Når du har indgået en aftale med en alternativ udbyder, vil udbyderen bekræfte, at din aftale er aktiveret. Når du har aktiveret en aftale med en alternativ udbyder, stopper CBBs surfkontrol på dit abonnement, når du befinder dig i EU/EØS lande. Det vil være din nye udbyders pligt at tilbyde surfkontrol inden for EU/EØS lande. Når du indgår en aftale med alternativ udbyder, forbliver dit abonnement med CBB aktivt og du vil fortsat kunne bruge CBB SIM-kortet i udlandet – udenfor EU/EØS, medmindre du har spærret for udlandstelefoni.

Priser og betalingsforhold
Når du har indgået en aftale med en alternativ udbyder, modtager du en regning fra den valgte udbyder på services inden for EU/EØS. Priserne bliver fastsat af den valgte udbyder, som fremgår af udbyderens informationsmateriale. Ved indgåelse af aftalen, vil du typisk skulle betale forud med dit kreditkort. Så snart du befinder dig i et land udenfor EU/EØS eller ringer/sender SMS til destinationer udenfor EU/EØS, vil du bruge CBB Mobil som udbyder og du modtager en regning fra CBB Mobil, som du plejer til de til enhver gældende priser for udland.

Begrænsninger
Hvis dit abonnement er blevet spærret hos CBB Mobil, som følge af misligholdelse af aftalen eller du har nået max på din forbrugskontrol, kan du ikke indgå en aftale med en alternativ udbyder. Hvis du har et CBB abonnement med spærring for brug af data i udlandet eller har et dobbelt SIM abonnement kan du heller ikke indgå en aftale med en alternativ udbyder.

Spærring
For begge typer af udbydere tilbyder CBB Mobil at der kan spærres for køb af denne type aftaler. Kontakt da kundeservice på tlf.: 50 50 50 50 eller via mail på kundeservice@cbb.dk.

Opsigelse, fortrydelse eller ændring

 • For alternativ udbyder af tale, SMS og data (abonnementsaftale) skal du opsige direkte hos udbyderen. Du kan også få CBB Mobil til at hjælpe dig med at opsige aftalen – se hvordan på www.cbb.dk.
 • For alternativ udbyder af data skal du opsige aftalen direkte hos den pågældende udbyder. Du kan også skifte tilbage til CBB Mobil som udbyder af data, ved at skifte adgangspunkt (APN) til ”internet” på din mobil. Se hvordan du ændrer adgangspunkt i din mobiltelefons manual.
 • Eventuel fortrydelsesret skal oplyses af den valgte udbyder.
 • Når du opsiger din aftale med den valgte udbyder, forbliver dit abonnement med CBB Mobil aktivt og du vil kunne bruge CBB SIM-kortet i udlandet – både indenfor- og udenfor EU/EØS. Her gælder CBBs til enhver tid gældende priser for udland.

Ansvar
CBB har ingen indflydelse på og intet ansvar for, hvordan alternative udbydere i EU/EØS lande sammensætter tjenester og priser samt markedsfører disse. Alternative udbydere er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende EU lovgivning på området. Prisen for opkald til udenlandske mobilnumre fremgår af www.cbb.dk.

9. Indholdstakserede tjenester
En indholdstakseret tjeneste er en service, hvor du kan bestille varer og tjenesteydelser med din mobiltelefon via SMS, MMS eller internet. Du betaler over din forudbetalte konto. Det maximale beløb som kan opkræves for denne type bestilling, er 225 kr. pr. vare eller tjeneste. Du hæfter for betalingen, dog ikke for betaling af varer eller tjenester der leveres uden for mobiltelefonen, hvis dit SIM-kort er blevet misbrugt eller stjålet. Det er en forudsætning at du ikke med vilje- eller ved svigagtig adfærd, selv er skyld i misbruget.

A. Bestilling
Du bestiller en indholdstakseret tjeneste via internettet, eller når du afsender en specifik SMS-kode til et firecifret nummer. Når den bestilte tjeneste er leveret, trækkes beløbet på din forudbetalte konto. Det er dit eget ansvar at sikre, at din telefon understøtter den bestilte tjeneste, at der er hukommelse nok i telefonen og at du gemmer den rigtigt. Bestiller du en indholdstakseret tjeneste hos tredjemand, hæfter du for betalingen, selv om de fremsendte tjenester bliver afvist af din telefon.

B. Fortrydelsesret
Når du bestiller indholdstakserede tjenester via SMS, MMS eller internet, får du oplysning om fortrydelsesret. Læs oplysningerne grundigt, så du ved hvordan du kan fortryde aftalen.

C. Prisoplysninger
Prisen for en indholdstakseret tjeneste skal fremgå dér, hvor tjenesten annonceres. Ud over denne pris opkræver CBB Mobil almindelig SMS-pris for leveringen.

D. Spærring
Overlader du din mobiltelefon til andre, fx børn, er der en vis risiko for, at de bruger den til at bestille indholdstakserede tjenester. Du hæfter som kunde for dette forbrug. Du har dog muligheden for at spærre for indholdstakserede tjeneste på Mit CBB. Du spærrer kun for de indholdstakserede tjenester og ikke for normale SMSer og MMSer.

E. Misbrug
Du kan beskytte din mobiltelefon mod uberettiget brug ved at bruge PIN-kode.

F. Indhold af tjenesterne
CBB Mobil påtager sig intet ansvar for indholdet af indholdstakserede tjenester, der leveres af tredjemand.

G. Ændringer
CBB Mobil er berettiget til at ændre ovenstående vilkår med 30 dages varsel.

H. Framelding
Du kan til enhver tid framelde dig muligheden for indholdstakserede SMSer på Mit CBB.

10. Kampagner
Ved kampagner, hvori der indgår taletid som en del af kampagnen, eller i tilfælde af at CBB Mobil indsætter bonus på din konto, kan taletiden eller bonus ikke ombyttes til kontanter eller overflyttes til et andet nummer hos CBB Mobil. Disse udbetales heller ikke i forbindelse med opsigelse.

11. Kreditvurdering
CBB Mobil forbeholder sig retten til at kreditvurdere dig løbende baseret på oplysninger fra fx pengeinstitutter eller kreditoplysningsbureauer.

12. Misligholdelse
I tilfælde af at du misligholder forpligtigelser i henhold til abonnementsaftalen, kan CBB Mobil afbryde eller begrænse din brug af CBB Mobils mobiltjeneste. Ved vedvarende misligholdelse kan CBB Mobil opsige dit abonnement. Følgende forhold anses blandt andet for at være væsentlig misligholdelse:

 • Saldoen på din konto er i negativ og det skyldige beløb er ikke betalt efter CBB Mobil har meddelt dig dette.
 • Du standser dine betalinger.
 • Du benytter udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til brug i forbindelse med tilslutning til CBB Mobils mobiltjeneste.
 • Du anvender abonnementet til formidling af trafik for andre end dig selv eller en eventuel bruger.
 • Utilsigtet mønster i brug af skift mellem abonnementer.
 • Du giver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om flytning eller ændring af mailadresse til CBB Mobil.
 • Du udøver chikane mod CBB Mobil, CBB Mobils medarbejdere eller CBB Mobils øvrige kunder.

Hvis du ikke retter det forhold, der har givet anledning til afbrydelsen, kan CBB Mobil uden varsel ophæve abonnementsaftalen. Ophæves abonnementsaftalen, mister du rettighederne til mobilnummeret.

13. Ændringer i priser og vilkår
CBB Mobil kan til enhver tid ændre de Generelle vilkår, eventuelle Produktspecifikke vilkår samt abonnements- og forbrugsafgifter. Du vil altid få besked om disse ændringer fx via mail, SMS eller vores hjemmeside www.cbb.dk. Du får besked mindst 30 dage før ændringerne træder i kraft. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement, hvis du ikke ønsker at beholde det, efter ændringen er trådt i kraft. Ved mindre væsentlige ændringer kan CBB Mobil vælge at indrykke annoncer i dagspressen og på www.cbb.dk. Er ændringen til din fordel, bliver du ikke nødvendigvis varslet. Du kan finde de til enhver tid gældende priser på www.cbb.dk.

14. Reklamation
Hvis du oplever, at din bestilling ikke stemmer overens med den indgåede aftale eller hvis SIM-kortet er defekt, skal du kontakte CBB Mobil hurtigst muligt, efter at du opdager uoverensstemmelsen.

Hvis din reklamation vedrører et defekt SIM-kort, skal du returnere det til CBB Mobil, som sørger for at ombytte kortet uden omkostninger for dig. Vi dækker også returfragten. Dette gælder kun, hvis du ikke selv er skyld i at SIM-kortet er blevet defekt. CBB Mobil sørger for at udbedre fejl og andre afbrud inden for rimelig tid, efter at du har anmeldt fejlen.

15. Opsigelse
Som kunde hos CBB Mobil har du løbende måneds opsigelse. Dit abonnement vil blive opsagt den sidste dag i den måned, hvor du opsiger. I forbindelse med opsigelse vil et eventuelt indestående/restsaldo blive krediteret senest 30 dage efter opsigelsen. Beløbet udbetales til et af dig oplyst bankkontonummer. Dette gælder ikke for bonus, se afsnit 10. Opsigelse skal ske skriftligt eller via din personlige side på www.cbb.dk. CBB Mobil har ret til at opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 30 dages varsel, hvis CBB Mobil ophører med at udbyde tjenesten.

16. Tvister
I tilfælde af tvist mellem dig og CBB Mobil om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan du klage til CBB Mobil. CBB Mobil træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen, senest 3 måneder efter at klagen er indgivet. Hvis du ikke er enig i CBB Mobils afgørelse, kan du indbringe sagen for Teleankenævnet:

Axeltorv 6 3.sal th.
1609 København V
Telefon: 33 18 69 00.

Læs mere på www.teleanke.dk.

17. Erstatning
CBB Mobil er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. CBB Mobil er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab, medmindre tabet skyldes CBB Mobils forsætlige eller uagtsomme handlinger. Når en samtale er slut, er det dit ansvar at afbryde forbindelsen. CBB Mobil er uden ansvar for tab pga. afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af telenet eller teletjenesten ifm. foranstaltninger, der er nødvendige på grund af teknik, vedligehold og drift eller er pålagt af tilsynsmyndigheder, medmindre CBB Mobil har forsømt at begrænse ulemperne.

18. Overdragelse
Du kan med CBB Mobils samtykke overdrage abonnementet til tredjemand. CBB Mobil kræver skriftligt samtykke fra såvel dig som tredjemand, samt at eventuel gæld betales forinden overdragelse.

CBB Mobil kan frit overdrage dit nummer til tredjemand eller anden ejerstruktur.

19. Vilkår for nummerflytning
Ved at acceptere vilkårene, bekræfter du som nuværende ejer af mobilnummeret at du ønsker at overføre dit mobilnummer fra dit nuværende selskab til CBB Mobil. Samtidig giver du CBB Mobil fuldmagt til, med henblik på nummerflytningen, at opsige dit abonnement hos dit nuværende selskab.

Når du vælger at flytte dit nummer ved udløb af binding og/eller opsigelsesperiode, bliver dit nummer flyttet til CBB Mobil den førstkommende arbejdsdag efter din bindings- eller opsigelsesperiode er udløbet hos dit nuværende teleselskab.

Du kan selv vælge en dato for flytning af dit nummer. Vær opmærksom på, at en eventuel binding på et abonnement hos dit nuværende teleselskab, vil fortsætte indtil din bindingsperiode udløber, også selv om dit nummer er overgået til CBB Mobil. I den pågældende periode betaler du muligvis både os og dit gamle selskab, indtil bindingen er ophørt.

Ved CBB Mobils forsinkelse/afbrydelse af din nummerflytning, kan du forvente en kompensation ud fra følgende rater:

 • Forsinkelse: 50 kr. som engangsbeløb, samt 5 kr. pr. efterfølgende hverdag.
 • Afbrydelse af telefoni i mere end 24 timer: 50 kr. som engangsbeløb, samt 50 kr. pr. efterfølgende hverdag.
 • Uretmæssig nummerflytning: Din nummerflytning skal annulleres senest dagen inden dit nummer overgår til CBB Mobil. Dette gøres ved at kontakte kundeservice på tlf.: 50 50 50 50 eller via mail på kundeservice@cbb.dk og skal ske senest dagen inden overflytningen klokken 12.00. Hvis dit nummer mod forventning stadig overgår til CBB Mobil selvom du har bedt om at få nummerflytningen annulleret, vil kompensationen lyde på 500 kr.

For alle kompensationer gælder det, at beløbet indsættes på din taletidskonto på Mit CBB. Du kan til enhver tid bede om at få beløbet udbetalt til din bankkonto.

20. Ejerforhold
CBB Mobil er juridisk placeret under Telenor A/S.

Frederikskaj 8
1780 København V
CVR 19433692

21. Uddrag af lov om betalingstjenester

§61. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. § 57, medmindre andet følger af § 62. Ved en uautoriseret transaktion skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet.

Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret.

§ 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk. 2-6. Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 59.

Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til 1.100 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt.

Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og

1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab,

2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller

3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 4. Betaleren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør,

1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller

2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige 8.000 kr.

Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret.

Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 60, stk. 1, nr. 2.

Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet.

Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 og 8 ikke finder anvendelse på mikrobetalingsinstrumenter, hvis det på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er muligt at spærre for brugen af det.

Stk. 11. Stk. 1-6 finder anvendelse på e-penge, medmindre det ikke er muligt for betalers udbyder af e-penge at spærre betalingskontoen eller

22. Services til mobil
CBB Mobil har en række ekstra services til dit abonnement. Nogle af dem får du automatisk, andre skal du tilmelde dig. Og så er der dem, som du skal betale for. Hvis du er i tvivl, så kontakt kundeservice på tlf.: 50 50 50 50 eller via mail på kundeservice@cbb.dk.

Automatisk optankning
Med Automatisk optankning vil det faste optankningsbeløb som udgangspunkt være på 25 kr. pr. optankning. Beløbet kan dog altid ændres på Mit CBB, via kundeservice på tlf. 50 50 50 50 eller pr. mail på kundeservice@cbb.dk.

Når din saldo når under 0 kr., sørger vi for at overføre optankningsbeløbet fra dit betalingskort til din konto. CBB Mobil overfører maksimum 1.000,00 kr. pr. optankning og maksimum 15 optankninger pr. døgn.

Ved tilmelding skal du afgive dine betalingskortsoplysninger. Optankningerne vil automatisk blive debiteret dette kort og du vil modtage en besked på enten e-mail eller SMS den dag, hvor vi trækker pengene. I forbindelse med tilmelding til Automatisk optankning giver du tilladelse til, at vi gemmer betalingskortoplysningerne og accepterer, at der er tale om en tilbagevendende betaling.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi foretager Automatisk optankning. Dette gør du via Mit CBB eller ved at kontakte kundeservice på tlf.: 50 50 50 50 eller via mail på kundeservice@cbb.dk. Allerede foretagne optankninger refunderes dog ikke. Hvis vi ikke kan gennemføre en betaling ud fra de angivne kortoplysninger, vil aftalen om Automatisk optankning øjeblikkeligt bortfalde. Dette gælder uanset årsagen til at betalingen ikke kunne gennemføres. Ønsker du herefter igen Automatisk optankning, skal du foretage en ny tilmelding.

Du kan gøre indsigelser mod den gennemførte betaling gældende overfor din bank. Ønsker du at benytte denne mulighed, skal du kontakte din bank senest 8 uger efter at betalingen er gennemført.

Er din konto tilmeldt Saldokontrol, vil denne service blive afmeldt samtidig med tilmeldingen til Automatisk optankning. Afsnit 7 om betalingsforhold gælder også for denne service.

Saldoinformation
Med saldoinformation vil du automatisk modtage en SMS med din saldo ved 3 valgfrie beløb. Du kan tilmelde dig saldoinformation på Mit CBB under Mit nummer. Du kan vælge at få besked ved negativ saldo eller ved tre helt valgfrie beløb. Servicen er gratis. 

Saldokontrol
Få kontrol over dit forbrug med Saldokontrol. Vi spærrer din CBB-konto for udgående opkald og SMS, når saldoen har rundet 0 kr. Der kan dog være forsinkelse på op til 24 timer fra din konto går i minus til vi spærrer den. Du hæfter for forbrug foretaget ind til spærringen sker. Efter vi har spærret din konto, kan du ikke selv foretage opkald eller sende SMS-beskeder, men du modtager fortsat opkald og SMS-beskeder fra andre. Og du kan altid ringe til Alarmcentralen – 112. Når saldoen igen er positiv, genåbnes telefonen inden for 24 timer.

Bemærk: Du kan ikke være tilmeldt Saldokontrol og Automatisk optankning samtidig. Saldokontrol vil blive afmeldt, såfremt du efterfølgende tilmelder dig en af denne service. Saldokontrol er gratis.

SaldoSMS
Når du er tilmeldt SaldoSMS, kan du tjekke din saldostatus døgnet rundt ved at sende en besked til 1263 med teksten SALDO. Du vil hurtigt modtage en SMS med din saldostatus. Du bestemmer helt selv, hvornår du ønsker en SaldoSMS. Servicen er gratis at bruge. Du skal være opmærksom på, at hvilken som helst person kan sende en SaldoSMS til CBB Mobil fra din mobil og modtage oplysningen om din saldo. Det er naturligvis ikke muligt at få denne oplysning fra andre mobiler end din.

Udsvingskontrol
Denne service sørger for at blive underrettet, når forbruget på din konto viser ekstraordinært store udsving. Ved en stigning på 100 % eller mere i forhold til normalt månedligt forbrug (dog mindst 250 kr.), vil du få besked via e-mail senest tre hverdage efter, at det forhøjede forbrug er konstateret.

Viderestilling
Med Viderestilling får du mulighed for at viderestille dine opkald til et andet nummer, som du selvfølgelig selv bestemmer. Du kan kun viderestille opkaldet til ét andet nummer, men dét nummer kan viderestille opkaldet til et tredje nummer. Det kan være en stor fordel, hvis opkaldet er yderst vigtigt - fx alarmering. Du betaler almindelig sekundtakst for viderestillingen, da du betaler det samme, som et telefonopkald fra din mobil til den person du viderestiller til og opkaldet vil derfor blive takseret til alm. mobiltakst. Du kan viderestille til et andet nummer ved at følge vejledningen i din telefons manual.

Udeladt nummer
Ønsker du udeladt nummer, kan dette tilvælges ved oprettelsen af nummeret samt efterfølgende på Mit CBB. Med udeladt nummer videregiver CBB Mobil ikke oplysninger til private søgemaskiner som De Gule Sider, Krak m.fl. Vi er forpligtet til at videregive dit nummer til 118.

Hemmeligt nummer
Med hemmeligt nummer kan folk ikke se dit nummer, når du ringer dem op. Har du valgt at have hemmeligt nummer, vil nummervisning i forbindelse med opkald være permanent blokeret (dog undtaget opkald til 112). Du kan vælge at gøre dit eget nummer hemmeligt på Mit CBB under Mine oplysninger, via en menu på mobiltelefonen eller ved at indtaste #31# inden dit opkald.

Mobilsvar
Mobilsvar er din gratis mobiltelefonsvarer. Alle opkald bliver automatisk viderestillet til Mobilsvar, når din telefon er optaget, slukket eller uden for dækning. Det er gratis at viderestille dine opkald til telefonsvareren - både i Danmark og i udlandet. Det koster den normale sekundtakst at aflytte din CBB-mobilsvarer.

CBB Familie
CBB Familie giver en administrator mulighed for at overføre taletid fra sin konto til de numre der er tilknyttet CBB Familie. Overførslerne kan helt eller delvist automatiseres.

Oprettelse og tilknytning af medlemmer

    CBB Familie er en service, der giver CBB kunder mulighed for at kunne tilknytte og administrere flere CBB numre, på en samlet CBB Familie-konto. Der bliver brugt følgende betegnelser for henholdsvis ejer og bruger: "CBB Familie-administrator" bruges om den CBB kunde der opretter og administrerer CBB Familie-kontoen og "Bruger" anvendes for den kunde, der har accepteret tilmelding om at blive tilknyttet CBB Familie-kontoen som bruger.

En CBB Familie-administrator konto oprettes på Mit CBB. Der tilknyttes brugere til CBB Familie, ved at CBB Familie-administrator inviterer et nummer til at blive tilknyttet CBB Familie. Den inviterede bruger vil modtage en invitation fra CBB Familie-administratoren, næste gang brugeren logger på Mit CBB. Brugeren vil her blive bedt om at acceptere eller afslå invitationen, herunder også at acceptere nærværende vilkår. CBB Familie-administratoren kan ved login på Mit CBB Familie se, hvorvidt Bruger har accepteret invitationen.

Overførsler

    CBB Familie-administrator kan overføre beløb, der er indsat på CBB Familie-kontoen, til Brugere og kan ligeledes tilbageføre beløb fra brugerkonti til CBB Familie-kontoen.

Både administrator og bruger vil, ved minus på konto, indgå i CBB's normale betalingsbetingelser. CBB Familie-administrator har mulighed for at oprette en fast overførsel til brugere. Med fast overførsel menes der, en aftalt overførsel af beløb, der automatisk sker når Brugers konto går i minus. Det er muligt for administrator at sætte begrænsning på beløb, der overføres til bruger, i den valgte periode. 

Hvis administrator-konto er i minus, vil der ikke ske overførsler til brugerkonti. Administrator vil, hvis der er tilmeldt fast overførsel til bruger, i stedet modtage en e-mail med oplysning om, at der ikke længere er dækning for overførsel af beløb til brugerkonti. Når der igen er dækning på Administrator-konto, genetableres fast overførsel. 

Hvis der er tilknyttet Automatisk optankning på Administrator-kontoen og der ikke er dækning for en tilmeldt "Fast overførsel" vil CBB hæve det aftalte beløb for automatisk optankning via CBB Familie-administratorens betalingskort. Derefter vil den faste overførsel til Bruger gennemføres. Afmeldes Automatisk optankning - se vilkår herfor på www.cbb.dk, vil den faste overførsel til bruger ikke gennemføres.

CBB påtager sig intet ansvar for eventuelle tvister mellem administrator og et medlem på baggrund af overførelserne.

Ejerforhold 
Den person, som har oprettet nummeret er juridisk ejer af nummeret og hæfter for alt forbrug.

Framelding 
En bruger kan til hver en tid afmelde brugerens tilknytning til CBB Familie via brugerens Mit CBB. Administrator har mulighed for at framelde brugere fra CBB Familie-kontoen. Dette kræver ingen godkendelse for brugerne. Brugere vil blive orienteret om framelding via mail.

Børnekonto
Vil du gerne have bedre styr på, hvor stort et beløb dit barn bruger på telefoni, så er børnekonto det rette for dig. Bestem det beløb dit barn kan bruge i en periode og vi overfører dette beløb automatisk. Hvis dit barn har brugt pengene, så vil vi alene lukke nummeret for udgående opkald – hvilket betyder du så stadig kan ringe til dit barn. Vær opmærksom på at vi ikke kan lukke præcis ved kr. 0,-. Vi lukker så hurtigt som muligt, men forbruget der er foretaget, skal du stadig betale for. Vær særligt opmærksom på tillægstakseret SMS samt udlandstelefoni. Prisen for børnekonto er kr. 0,00 pr. nummer pr. måned. Bemærk at CBBs almindelige kreditvilkår fortsat gælder selvom du er tilmeldt denne service, herunder gebyrer ved negativ saldo.

CBB til CBB
Med CBB til CBB kan du ringe for 0 øre til alle CBB mobilnumre i Danmark. Opkaldsafgiften er 0 øre. Det koster et fast beløb pr. kalendermåned at være tilmeldt CBB til CBB. Prisen finder du på www.cbb.dk.

Længden at den enkelte samtale må max vare én time, men du kan lægge på inden en time og ringe op igen. Minutter derudover takseres til din normale mobiltakst. CBB til CBB må ikke anvendes til chikane af enkeltpersoner eller grupper. CBB til CBB må ikke bruges kommercielt, herunder til markedsføring. CBB forbeholder sig retten til at framelde CBB til CBB på den enkelte kunde, såfremt CBB registrerer systematisk adfærd, eller adfærd der falder under ovenstående kategorier. CBB til CBB kan ikke anvendes i udlandet. Takseringen sker til den enhver tid gældende udlandstakst.

WebSMS
WebSMS giver dig mulighed for at sende en besked fra CBB Mobils hjemmeside, som modtageren modtager som SMS. Denne service giver dig mulighed for at skrive SMSer til dine venner, selvom din mobil er løbet tør for strøm eller hvis du har glemt eller mistet din telefon. Da du samtidig har mulighed for at have din adressebog på Mit CBB er det ingen

forudsætning at kunne huske numre, da du ganske enkelt kan skrive navnet på den kontaktperson som skal modtage WebSMSen og kontaktpersonen bliver fundet i din adressebog. Er din telefon tyverispærret er det ikke muligt at benytte WebSMS. Du kan ikke sende indholdstakserede SMS via WebSMS. Det koster 19 øre pr. sms, og det er ikke inkluderet i taleabonnementer med fri SMS og MMS. Servicen kan ikke benyttes i udlandet.