Aktivering

Generelle vilkår

Gældende fra 19. juni 2024.

Du har indgået en eller flere aftaler med CBB Mobil. Her er detaljerne om din brug af CBB Mobils tjenester.

1. Aftalen

Dette sæt generelle vilkår er sammen med din ordrebekræftelse, priser og aftaleresume det samlede grundlag for din aftale med CBB Mobil. Det fremgår af ordrebekræftelsen hvad aftalen omfatter og du kan her se hvor meget tale og data, der er inkluderet i dit abonnement. Ordrebekræftelsen bliver sendt pr. e-mail. Som kunde er du i alle henseender ansvarlig for at overholde vilkårene for aftalen. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice på telefonnummer 50 50 50 50 eller pr. e-mail kundeservice@cbb.dk. Se åbningstiderne på cbb.dk

2. Aftalens parter

Du har indgået én eller flere aftaler med CBB Mobil, binavn til Telenor A/S, CVR nr. 19433692, Frederikskaj, København V.

Aftalen forudsætter, at du ved aftaleindgåelse oplyser dit navn og adresse, aftalen forudsætter at du har en dansk folkeregisteradresse, en e-mailadresse og et gyldigt Dankort, Visa kort, Visa Electron eller MasterCard. Derudover forudsætter aftaleindgåelsen at du er myndig. Ved oprettelse skal du give CBB Mobil oplysning om dit CPR-nummer, navn og mailadresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere abonnementet til dig.

Du har pligt til straks at underrette CBB Mobil om en adresseændring eller en ny e-mailadresse. Underretningen skal ske via CBB Mobils hjemmeside. CBB Mobil kan kræve dokumentation for oplysningernes rigtighed. CBB kan også kræve bopælsattest og/eller billede legitimation, hvis det findes nødvendigt. Såfremt du ikke straks meddeler os din nye mailadresse og/eller folkeregisteradresse, kan vi opsige aftalen eller begrænse, spærre eller lukke tjenesten samt opkræve betaling for evt. resterende bindingsperiode.

Eventuelle påførte gebyrer, spærring/opsigelse af abonnement eller overførsel til inkasso i forbindelse med returpost grundet manglende opdatering af e-mailadresse eller fraflytning, der ikke bliver meddelt os, påhviler dig.

Meddelelser fra CBB Mobil sendes til dig elektronisk til den e-mailadresse du har oplyst i forbindelse med din bestilling og oprettelse. Meddelelser mv., som du modtager fra CBB Mobil pr. email og/eller SMS på den aftalte e-mailadresse og/eller mobiltelefonnummer, har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post. Du skal derfor sikre, at du åbner og kontrollere det vi sender til dig elektronisk, på samme måde som almindelig post

Aftalen er bindende for CBB Mobil, når vi har kontrolleret dine informationer, godkendt din oprettelse og aktiveret dit SIM-kort og dine tjenester.

3. Behandling af personoplysninger

Når du handler hos CBB Mobil har vi brug for dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere din ydelse.

CBB Mobil anvender dine personoplysninger til en række formål, som primært er med henblik på at opfylde vores kontrakt med dig. Vi anvender hovedsageligt dine personoplysninger for at kunne administrere dit abonnement samt levere de ønskede tjenester til dig. Dette omfatter blandt andet, at vi indhenter kreditoplysninger, skaber og vedligeholder abonnement- og regningsinformationer, behandler trafik- og lokaliseringsdata i forbindelse med overføring af kommunikation og debitering heraf. Vi behandler også dine oplysninger for at opfylde vores retlige forpligtelser, blandt andet til at fastslå hvor du befinder dig, hvis politi eller redningstjeneste behøver denne information og videregivelse af oplysninger til nummeroplysningen, herunder publicering på internettet, medmindre du har valgt hemmeligholdelse.

Arten af de registrerede oplysninger afhænger af, hvilken tjeneste, som din aftale vedrører. Vi registrerer blandt andet navn, adresse, IP nummer, det kaldte nummer, tidsregistrering af forbruget, samt hvor meget data, der forbruges. For mobilabonnementer registreres også SIM-kort nummer, IMEI nummer på terminalen og lokationsdata.

Vi registrerer dit telefonnummer, når du ringer til vores Kundeservice. Det bruger vi til at sende dig en automatisk genereret e-mail, hvor vi beder om din feedback på din oplevelse, så vi løbende kan forbedre kvaliteten af vores service.

Vi anvender også dit telefonnummer til at sende dig en automatisk genereret sms, hvor vi beder om din feedback på din oplevelse på vores netværk, så vi løbende kan forbedre kvaliteten af vores service. Dit telefonnummer bliver tilfældigt udvalgt, og vi registrerer ikke din lokation før du giver samtykke. Vi beder om dit samtykke i SMS beskeden. Hvis du ikke giver samtykke, registrerer vi ikke din lokation.

Personoplysningerne registreres hos Telenor A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på cbb.dk er Telenor A/S.

3.1 Ret til indsigt

Hos CBB Mobil registreres ejer af abonnementet automatisk også som bruger. Hvis ejer alligevel lader andre bruge dit abonnement skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke har ret til indsigt i deres personlige oplysninger.

Du har med visse lovmæssige begrænsninger ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Du kan som kunde bede om indsigt i den persondata, der er registreret i relation til abonnementet og brugen af de tjenester mv., der er omfattet af abonnementet. Du vil typisk få indsigt i faktureringsoplysninger og mere generelt persondata, der relaterer sig til abonnementet. Er du også den rette bruger, vil du også få adgang til mere specifik persondata i relation til brugen af den tjeneste, som brugeren er registreret på. Det kan være udtryk for væsentlig misligholdelse af kontrakten med CBB Mobil, hvis der anmodes om indsigt i persondata, der angår andre end én selv.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: databeskyttelse@telenor.dk .

Du har en række rettigheder ifølge databeskyttelseslovgivningen. Du kan læse om disse i CBB Mobils databeskyttelsespolitik på cbb.dk.

Al behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningens og logningsbekendtgørelsens regler. For yderligere information om CBB Mobils behandling af personoplysninger henvises til vores databeskyttelsespolitik på https://www.cbb.dk/info/persondatapolitik/

4. Nummerflytning

Hvis du ønsker at overføre dit eksisterende mobilnummer hos en anden udbyder, til CBB Mobil skal du oplyse om dette, når du tilmelder dig. Nummerflytning kan kun ske efter anmodning fra dig. Ved at acceptere vores vilkår, bekræfter du, at du er nuværende ejer af mobilnummeret, og at du ønsker at overføre dit mobilnummer til CBB Mobil. Samtidig giver du CBB Mobil fuldmagt til, med henblik på nummerflytningen, at opsige dit abonnement hos dit nuværende selskab. Når vi har modtaget de korrekte informationer fra dig, herunder SIM-kortnummer, vil vi i igangsætte din nummerflytning. Dit CBB Mobil abonnement aktiveres, når nummerflytningen er gennemført.

Når du vælger at flytte dit nummer ved udløb af binding og/eller opsigelsesperiode, bliver dit nummer flyttet til CBB Mobil den førstkommende arbejdsdag efter din bindings- eller opsigelsesperiode er udløbet hos dit nuværende teleselskab.

Du kan selv vælge en dato for flytning af dit nummer. Vær opmærksom på, at en eventuel binding på et abonnement hos dit nuværende teleselskab, vil fortsætte indtil din bindingsperiode udløber, også selv om dit nummer er overgået til CBB Mobil. I den pågældende periode betaler du muligvis både os og dit gamle selskab, indtil bindingen er ophørt.

4.1 Kompensation ved fejlagtig nummerflytning

I forbindelse med nummerflytning kan der opstå fejl der gør, at du har ret til en kompensation. Kravet skal rettes til det selskab, som du fremadrettet har dit nummer hos. Hvis CBB Mobil er modtager af dit nummer skal en anmodning være os i hænde senest 30 dages efter der er rette op på fejlen. Får du medhold i et krav mod CBB, vil vi kompensere dig i form af modregning på din CBB-konto. Anmodning om kompensation kan ske til CBB’s Kundeservice pr. telefon på 50 50 50 50 eller ved e-mail kundeservice@cbb.dk.
Ved CBB Mobils forsinkelse/afbrydelse af din nummerflytning, kan du forvente en kompensation ud fra følgende rater:

 • Forsinkelse: 50 kr. som engangsbeløb, samt 5 kr. pr. efterfølgende hverdag.
 • Afbrydelse af telefoni i mere end 24 timer: 50 kr. som engangsbeløb, samt 50 kr. pr. efterfølgende hverdag.
 • Uretmæssig nummerflytning: Din nummerflytning skal annulleres senest dagen inden dit nummer overgår til CBB Mobil. Dette gøres ved at kontakte CBB senest dagen inden overflytningen klokken 12.00. Hvis dit nummer mod forventning stadig overgår til CBB Mobil selvom du har bedt om at få nummerflytningen annulleret, vil kompensationen lyde på 500 kr.

For alle kompensationer gælder det, at beløbet indsættes på din taletidskonto på Mit CBB. Du kan til enhver tid bede om at få beløbet udbetalt til din bankkonto.

4.2 Fortrydelsesret af nummerflytning

Såfremt du ønsker at brug at fortrydelsesretten efter du har flyttet dit nummer til CBB Mobil, skal du inden 14 dage fra dit nummer er flyttet beslutte dig for, hvilket selskab der i stedet skal overtage dit nummer. Det modtagende selskab skal inden denne frist have anmodet CBB Mobil om en nummerflytning. Har vi ikke modtaget anmodningen kan nummeret ikke længere flyttes. Du skal være opmærksom på, at dit tidligere selskab ikke er forpligtet til at tage dig tilbage igen.

Har du ved bestillingen udtrykkeligt anmodet om, at vi kan levere den bestilte ydelse inden udløbet af de 14 dages fortrydelsesret, kan du ikke fortryde aftalen, når vi har udført din ordre fuldt ud. Det gælder ved nummerflytning og ved bestilling af nyt SIM-kort. Har du bestilt en nummerportering bortfalder fortrydelsesretten fra det tidspunkt, hvor CBB Mobil modtager din fuldmagt til at overflytte nummeret, og det modtagende selskab har accepteret flytningen, da ydelsen er udført.

Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten, skal du kontakte kundeservice på tlf.: 50 50 50 50 eller via mail på kundeservice@cbb.dk og anmode herom. Pengene kan også indsættes som taletid på et andet nummer hos CBB Mobil eller bruges som betaling for et nyt nummer i stedet for en nummerflytning. ønsker du en af disse muligheder, bedes du kontakte kundeservice på tlf.: 50 50 50 50 eller via mail på kundeservice@cbb.dk.

Bemærk, at eventuel bonustaletid der indsættes i forbindelse med køb af en nummerflytning ikke kan udbetales eller overflyttes til andre numre.

5. SIM

I disse vilkår bruges ordet ”SIM” til både at beskrive et fysisk SIM og et eSIM, med mindre den ene eller den anden type nævnes specifikt.

Når du indgår en aftale med CBB Mobil, kan du vælge om du ønsker et eSIM eller et fysisk SIM-kort. Det er dit eget ansvar at sikre dig, at din telefon understøtter den valgte SIM-type, men du kan altid bestille et nyt (efter gældende priser), hvis du får valgt forkert.

Hvis du vælger et eSIM:

Du vil modtage QR koden til installation af dit eSIM, lige så snart dit nummer bliver aktivt hos CBB Mobil. QR koden sendes til den registrerede e-mail, og kan også findes på Mit CBB.

Der er ikke PIN eller PUK kode på et eSIM fra CBB Mobil, men du kan slå PIN-kode anmodning til på selve telefonen, hvis du ønsker det.

Hvis du vælger fysisk SIM-kort:

Du får tilsendt en PIN- og PUK-kode til den af dig oplyste e-mail. Den tilsendte PIN-kode skal du indtaste på din telefon, når det nye SIM-kort er aktiveret og sat i din telefon. Du kan efterfølgende skifte din PIN-kode til 4 cifre du selv vælger. Disse koder er personlige og skal opbevares forsvarligt og sikkert separat fra SIM-kortet. Hvis PIN-koden tastes forkert 3 ganges, skal PUK-koden benyttes til at låse SIM-kortet op. Du hæfter for køb af et nyt fysisk SIM-kort, hvis koden er tastet forkert, og CBB Mobil hæfter ikke for den tid, du ikke har haft adgang til tjenesten i forbindelsen med eventuel spærring. Du skal endvidere være opmærksom på at CBB’s SIM-kort kun tåler 68 grader celsius. Du er derfor selv ansvarlig for hvilket hardware andet end mobiltelefoner eller routere, som du indsætter SIM-kortet i.

Hvis dit SIM bortkommer, skal du straks meddele dette til CBB Mobil. Du kan altid spærre dit SIM på Mit CBB. Du kan også ringe til vores kundeservice på tlf.: 50505050. Hvis tyveriet sker udenfor normal åbningstid, skal du sende en mail til tyveri@cbb.dk eller spærre det selv på Mit CBB.

Du hæfter selv for tab som følge af andres uberettigede brug af dit SIM efter bestemmelserne i § 99 og 100 i Lov om Betalingstjenester jf. punkt 7. Du hæfter ikke for forbrug efter spærringstidspunktet. Du skal være opmærksom på at dit abonnement fortsætter, selvom din telefon er spærret. Sørg selv for at melde mobiltelefonen stjålet hos politiet. Husk at medbringe kvitteringen for din mobiltelefon til politiet. På Mit CBB kan du genåbne dit nummer, gratis bestille et nyt eSIM eller, mod betaling af et gebyr, få et nyt SIM-kort tilsendt.

6. Uddrag af lov om betalingstjenester

Omfanget af dit og CBB’s ansvar fremgår af lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Se følgende gengivelse af § 99 og § 100 i betalingstjenesteloven:

§ 99. Betalerens udbyder af betalingstjenester hæfter i forhold til betaleren for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. § 97, medmindre andet følger af § 100. Ved en uautoriseret transaktion skal betalerens udbyder straks og senest ved afslutningen på den efterfølgende arbejdsdag tilbagebetale betaleren beløbet, medmindre betalerens udbyder har rimelige grunde til at have mistanke om svig og underretter Finanstilsynet om disse grunde.

Stk. 2. Hvor en uautoriseret betalingstransaktion er iværksat via en udbyder af betalingsinitieringstjenester, skal den kontoførende udbyder tilbagebetale betaleren beløbet straks og senest ved afslutningen på den efterfølgende arbejdsdag, jf. stk. 1.

Stk. 3. Er udbyderen af betalingsinitieringstjenester ansvarlig for den uautoriserede betalingstransaktion, skal udbyderen af betalingsinitieringstjenesten efter den kontoførende udbyders anmodning straks holde den kontoførende udbyder skadesløs for tab eller betalte beløb som følge af tilbagebetalingen til betaleren, jf. § 98, stk. 3.

Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om den tekniske gennemførelse af underretningen, jf. stk. 1, 2. pkt.

§ 100. Betalerens udbyder af betalingstjenester hæfter i forhold til betaleren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af en betalingstjeneste, medmindre andet følger af stk. 2-5. Betaleren hæfter kun efter stk. 3-5, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår, som følge af at betaleren har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 93.

Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 4 og 5, hæfter betaleren med op til 375 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt.

Stk. 4. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 5, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis betalerens udbyder godtgør, at den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt, og

 1. at betaleren har undladt at underrette betalerens udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument er bortkommet eller den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab,
 2. at betaleren med forsæt har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 5, eller
 3. at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 5. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, når den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt og betalerens udbyder godtgør, at betaleren med forsæt har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Stk. 6. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted,

 1. efter at udbyderen har fået underretning om, at det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret,
 2. når det er forårsaget af handlinger, der er foretaget af en udbyders ansatte, agent eller filial eller en enhed, hvortil udbyderens aktiviteter er outsourcet, eller disses passivitet, eller
 3. fordi udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 94, stk. 1, nr. 2

Stk. 7. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis udbyderen ikke kræver stærk kundeautentifikation, medmindre betaleren har handlet svigagtigt. Betalingsmodtageren eller dennes udbyder skal godtgøre de tab, der er påført betalerens udbyder, hvis betalingsmodtageren eller dennes udbyder har undladt at anvende stærk kundeautentifikation. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse på tjenester omfattet af § 1, stk. 5, og § 5, nr. 14-16.

Stk. 8. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis tabet, tyveriet eller den uberettigede tilegnelse af det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument eller den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning ikke kunne opdages af betaleren forud for den uberettigede anvendelse.

Stk. 9. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis betalingsmodtageren vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingstjenesten.

Stk. 10. Stk. 1-9 finder tillige anvendelse på elektroniske penge, medmindre det ikke er muligt for betalerens udsteder af elektroniske penge at spærre betalingskontoen eller betalingsinstrumentet.

7. Betaling

7.1 Betalingsvilkår

Det er en forudsætning for indgåelse af aftalen med CBB Mobil, samt for at have et abonnement, at betaling af abonnement og forbrug sker med Dankort eller andet betalingskort som er accepteret af CBB Mobil jf. pkt. 2. Betalingen sker i danske kroner, og alle priser er inklusive moms. Når du tilmelder dig CBB Mobil, får du adgang til MitCBB på vores hjemmeside cbb.dk, hvor du kan opdatere dine betalingsoplysninger, indbetale og følge med i dit forbrug. CBB Mobil udsender ikke regninger pr. brev. Du kan dog altid tilgå en specificeret opgørelse af forbrug og betalinger på Mit CBB, hvor du til enhver tid kan tilgå din personlige konto. Du kan imod betaling af et gebyr, få tilsendt en specifikation eller faktura med almindelig brevpost. Ved oprettelse af et nyt nummer sker betaling af abonnement, når SIM-kortet er afsendt. Ved oprettelse af nummerflytning sker betaling af abonnement, når nummeret bliver aktivt hos CBB Mobil. CBB Mobil kan opkræve et eventuelt oprettelsesgebyr ved oprettelsen. Dit forbrug i henhold til de gældende priser trækkes løbende fra din personlige konto.

Det er dit ansvar at sikre at der er dækning for dit forbrug på den personlige konto. Misligholder du dette forhold og er saldoen negativ, forbeholder CBB Mobil sig retten til at påføre din regning renter og rykkergebyrer samt muligheden for at blokere for din forbindelse og ophæve aftalen. CBB Mobil informerer om dette via mail og SMS. CBB Mobil er i den forbindelse berettiget til at opkræve et lukningsgebyr. CBB Mobil kan desuden indberette dig til et kreditoplysningsbureau i henhold til lov om private registre m.v., og eventuelle inkassoomkostninger skal du betale. Betaler du alle udeståender og vil have aftalen genoprettet.

Hvis du misligholder abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan du ikke indgå en ny aftale med CBB Mobil, før gælden er betalt.I henhold til dansk rets regler herom, kan CBB Mobil opkræve afgifter og gebyrer, der ved en fejl ikke har været opkrævet tidligere.

7.2 Abonnements betaling - automatisk betaling

Som ny kunde hos CBB Mobil tilmeldes du automatisk betaling af dit månedlige abonnement som trækkes på dit tilmeldte kredit/debetkort. Du tilmeldes endvidere løbende optankning af din saldo fra samme kort. Der trækkes et fast, forudbestemt, aftalt beløb hver gang, at din saldo tankes op.

Når du er tilmeldt automatisk betaling trækker CBB Mobil penge fra dit kort hver måned når dit abonnement skal betales.

Ved tilmelding til automatisk betaling afgiver du dine betalingskortsoplysninger. Optankningerne vil automatisk blive debiteret dette kort og du vil modtage en besked på enten e-mail eller SMS den dag, hvor vi trækker pengene. I forbindelse med tilmelding til Automatisk optankning giver du tilladelse til, at vi gemmer betalingskortoplysningerne og accepterer, at der er tale om en tilbagevendende betaling.

Det er dit ansvar at sørge for, at CBB Mobil altid har dine opdaterede betalingsoplysninger. Du kan til enhver tid ændre dit betalingskort eller afmelde automatisk betaling. Ændring eller afmelding af betalingsform anses ikke som en opsigelse af dit/dine abonnement(er). Hvis en automatisk betaling fejler, bortfalder aftalen om automatisk betaling, og du overgår automatisk til manuel betaling. Såfremt du fortsat ønsker at være tilmeldt automatisk betaling, skal du foretage en ny tilmelding med brug af et gyldigt betalingskort.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi foretager Automatisk betaling. Dette gør du via Mit CBB eller ved at kontakte kundeservice på tlf.: 50505050 eller via mail på kundeservice@cbb.dk . Hvis vi ikke kan gennemføre en betaling ud fra de angivne kortoplysninger, kan du inde på din selvbetjeningsside forsøge igen eller opdatere med et nyt betalingskort. Derefter vil den automatiske betaling fortsætte igen.

Du kan gøre indsigelser mod den gennemførte betaling gældende overfor din bank. Ønsker du at benytte denne mulighed, skal du kontakte din bank senest 8 uger efter at betalingen er gennemført.

7.3 Forbrug udover det inkluderede

Forbrug udover det, der er inkluderet i dit abonnement og andre variable afgifter og gebyrer trækkes fra din CBB-konto. Det er din pligt at sørge for, at din saldo er positiv. Du hæfter for samtlige udgifter for anvendelse af tjenester og køb, som foretages ved hjælp af din mobiltelefon, uanset om tjenesterne har været anvendt af dig selv eller anden person, dog med undtagelse af Lov om betalinger § 100, jf. pkt. 7.

7.4 Manglende betaling

Det er misligholdelse af denne aftale, såfremt du ikke betaler din regning og din konto er negativ. Hvis din konto er negativ kontaktes du af CBB med en meddelelse om, at hvis du ikke indbetaler eller registrerer nye betalingsoplysninger på din personlige side på CBB.dk, er CBB berettiget til at spærre tjenesten uden yderligere varsel. Hvis du uden forudgående aftale med CBB annullerer en betaling igennem din bank, vil vi spærre din tjeneste uden varsel. En annullering af en betaling accepteres ikke som en opsigelse. Ved forsinket betaling forbeholder vi os ret til, helt eller delvist, at spærre for alle tjenester på alle dine abonnementer, som er registreret under dit navn samt eventuelt ophæve din aftale med krav om betaling af abonnement for evt. resterende bindingsperiode. Selv om din tjeneste bliver spærret, er du stadigvæk betalingsansvarlig for udestående betaling.

I henhold til Rentelovens bestemmelser er CBB berettiget til at opkræve gebyr ved fremsendelse af rykkere samt for overgivelse til inkasso. Rykkere vil blive sendt til den registrerede e-mail adresse. Ved forsinket betaling er CBB i øvrigt berettiget til at opkræve renter fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til Rentelovens bestemmelser. Vi forbeholder os ret til at spærre tjenesterne, hvis du i væsentlig grad misligholder dine forpligtelser i henhold til vilkårene.
Væsentlig misligholdelse inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Undladelse af at melde adresseændring og ændring af emailadresse.
 • Betaling sker ikke til tiden.
 • Afgivelse af urigtige oplysninger ved denne Aftales indgåelse og/eller efterfølgende ikke oplyser os om ændringer.
 • At der er berettiget tvivl om din evne eller vilje til at betale. CBB kan spærre forbindelsen med øjeblikkeligt og uden ansvar, hvis der er en pludselig og væsentlig stigning i forbruget, og der er begrundet anledning til at tro, at betaling ikke vil ske rettidigt. Derudover kan vi spærre forbindelsen, hvis du ikke straks betaler din gæld samt hvis der er begrundet mistanke om misbrug. Spærringen er ikke en ophævelse af Aftalen og medfører ikke nedslag i betalingen af abonnementet.

8. Dækning og hastighed

Du har adgang til netværket med den maksimale hastighed, som CBB understøtter i det pågældende område. Du kan altid gøre dig bekendt med vores dækning via dækningskortet som du finder på https://www.cbb.dk/lightbokse/netvark/dakningskort/. Du skal være opmærksom på, at dækning og datahastighed er afhængig af forhold som din fysiske placering, antal samtidige brugere, masteplacering og eventuelle dækningsmæssige hindringer mv. Alt afhængig af disse forhold kan dækningen derfor variere i forhold til det af CBB Mobil oplyste og vi kan ikke garantere, at den forventede hastighed kan opnås i praksis for alle kunder og på ethvert givent tidspunkt. Endvidere forudsætter opnåelsen af de angivne hastigheder i dit abonnement, at du benytter hardware, som understøtter de pågældende hastigheder. Netværket udbygges løbende, og du kan løbende følge med på CBB Mobils dækningskort.

Adgangen til 3G-, 4G/LTE- og 5G-netværket kan ske de steder, hvor der er 3G-, 4G/LTE- eller 5G-dækning. 5G netværket er fortsat under udvikling og er kun tilgængeligt i begrænsede områder.

Forventet hastighed:

 • 3G netværket har en forventet hastighed på 4-20 Mbit/s download og 1-4 Mbit/s upload.
 • 4G netværket har en forventet hastighed på 17-200 Mbit/s download og 5-43 Mbit/s upload.

CBB Mobil er berettiget til at afbryde, indskrænke eller ændre muligheden for brug af tjenester, for at sikre tilfredsstillende drift og vedligeholdelse heraf eller for at imødekomme myndighedskrav.

Der kan være områder i Danmark eller i udlandet, hvor du bevæger mellem to forskellige landes netværk. I disse tilfælde kan du risikere at roame på et andet lands netværk, selvom du eksempelvis befinder et andet land. Eksempelvis befinder du dig i Danmark men anvender det svenske netværk. Det betyder, at dit forbrug vil blive takseret som udlandsforbrug. Det er dit eget ansvar at sikre, hvilket netværk du benytter.

8.1 Særlige forhold for 5G

5G hastighederne kun tilgængelige på udvalgte lokationer i Danmark. Du har forud for tegning af dit abonnement, hvis dette indeholder 5G, mulighed for at gøre dig bekendt med omfanget af dækningen på CBB Mobils netværkside, som du finder her: www.cbb.dk/info/netvark/udvikling.

CBB gør endvidere opmærksom på, at du kun kan bruge dit abonnement i udlandet i det omfang CBB har indgået aftale om roaming med udbydere i det pågældende land og kun på de pågældende udbyderes net. På CBB.dk kan du se en opdateret oversigt over, hvilke lande, vi har en indgået aftale om roaming med. Vi gør også opmærksom på, at vi ikke garanterer dækning, kvalitet eller sikkerhed i udenlandske netværk, ligesom vi ikke kan garantere minimums upload- eller downloadhastigheder, hvor der er datadækning.

9. Anvendelse i udlandet

9.1 Udenlandstelefoni

Når du køber et vores DK-abonnementer, er udlandstelefoni ikke inkluderet i dit abonnement, og din telefon vil derfor ikke virke i udlandet. Hvis du har et EU-abonnement eller et World-abonnement, vil du have adgang til udlandstelefoni. CBB Mobil er berettiget til at opkræve din nationale takst i tillæg til priserne for udlandstelefoni.

Opkrævningen fra de udenlandske teleselskaber kan tage op til 30 dage fra opkaldet er foretaget til CBB har modtaget informationen. I visse situationer kan det tage mere end 30 dage. Du kan ikke påberåbe dig kompensation, som følge af forsinkelse i vores opgørelse over dit skyldige roamingforbrug.

Priserne for at benytte telefonen i udlandet afhænger dit mobilabonnement og af det mobilnet du benytter og du skal være opmærksom på, at du også betaler for at modtage opkald i udlandet, eller hvis din mobil viderestiller til Mobilsvar, hvis dette ikke er med i dit abonnement. Prisen på opkald fra/i udlandet afhænger af den pågældende operatørs gældende takster og kan ses på www.cbb.dk.

CBB Mobil forbeholder sig ret til at begrænse forbruget i udlandet således at du maksimalt kan forbruge 100 SDR i døgnet udenfor EU (Svarende til ca. 1000 kr.). Overskrides dette forbrug kan CBB Mobil vælge at spærre nummeret uden yderligere varsel.

De fleste telefoner vælger automatisk det netværk, som er stærkest, også når du er tæt på en landegrænse. Du kan også risikere at ringe via et udenlandsk netværk, selv om du befinder dig i Danmark. Det vil altid stå i displayet, hvilket netværk du er på og du kan manuelt vælge Telenors netværk, hvis du vil undgå dette. I så fald skal du blot huske at vælge 'automatisk netværk', når du faktisk er i udlandet og vil bruge mobilen.

Vi gør også opmærksom på, at vi ikke garanterer hverken dækning, kvalitet eller sikkerhed i udenlandske netværk.

9.2 Forbrug udover det inkluderede

Befinder du dig i udlandet, bliver der blokeret for at modtage opkald samt SMS m.fl. Forsinkede takseringer bevirker, at CBB Mobil ikke altid kan spærre servicen ved præcis minus 200 kr. og du kan derfor opnå en større negativ saldo, inden spærringen træder i kraft. Ved opkald foretaget til og fra udlandet, er det også muligt at opnå en større negativ saldo, fordi denne service bliver takseret op til 30 dage efter opkaldet, er foretaget. Du kan altid spærre for udlandstelefoni via Mit CBB. Efterfølgende indbetaling til en konto der er negativ, vil først blive brugt til kreditering af skyldige beløb, hvorefter resten kan anvendes til forbrug og evt. gebyrer.

9.3 EU Roaming

Hvis du har EU abonnement gælder det i de følgende lande: Finland, Island, Norge, Sverige, Belgien, Bulgarien, Cypern(den græske del), Estland, England (Gibraltar), Frankrig (Fransk Guyana, Guadeloupe & Saint-Martin (FR), Mayotte, Martinique og Reunion), Grækenland, Holland, Irland, Italien (San Marino), Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nord Irland, Polen, Portugal (Azorerne, Madeira), Rumænien, Skotland, Slovakiet, Slovenien, Spanien (Kanariske øer), Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig, Wales.

Hvis du har CBB World inkluderet i dit abonnement, kan du udover ovenstående lande, bruge din abonnementspakke i: USA, Thailand, Tyrkiet, Canada, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Puerto Rico og Bermuda.

Når du befinder dig udenfor Danmark men i lande, som er inkluderet i dit abonnement, kan du modtage og foretage opkald til 0 kr. til lokale numre, samt ringe til Danmark (gælder ikke overtakserede numre og særtjenester). Du kan maksimalt bruge op til det antal timer der er inkluderet i dit abonnement. Bruger du mere end det inkluderede antal timer, vil du modtage en SMS med besked om, at du er overgået til standardtaksterne, som findes på cbb.dk. Andre former for udlandsopkald takseres efter de til enhver tid gældende udlandspriser, som findes på cbb.dk.

I både EU og World abonnementer er der inkluderet modtagelse af SMS-beskeder i udlandet. Du kan sende SMS'er til 0 kr. fra dit abonnements inkluderede lande til alle danske og lokale numre. SMS-kvitteringer modtaget i ovennævnte lande takseres til 0 kr. MMS bliver takseret til 0 kroner, men vær opmærksom på at en MMS anvender data.

Når du befinder dig udenfor Danmark i lande der er inkluderet i dit abonnement, kan du bruge den mængde data, som er inkluderet i dit abonnement.

Når du har nået 80% af det inkluderede dataforbrug i udlandet modtager du en SMS med besked herom. Du modtager endvidere en ny SMS, når du når grænsen 100% for det inkluderede forbrug. Herefter faktureres du til den enhver tid gældende pris for data. Prisen finder du på cbb.dk.

9.4 Fair use.

Du kan maksimalt bruge det data, der er inkluderet i dit EU abonnement eller World abonnement. Bruger du mere end det inkluderede data, vil du modtage en SMS med besked om, at du er overgået til standardtaksterne, som findes på cbb.dk. Herefter kan du maksimalt bruge for 450 kroner data, hvorefter din dataforbindelse bliver spærret. Du kan hæve denne grænse via SMS.

CBB Mobil er berettiget til at opkræve EU-takst for dit forbrug i andre EU-lande i følgende situationer:

 1. Dit forbrug i udlandet anvendes til andre formål end periodiske rejser i udlandet
 2. Dit forbrug registreret over 4 måneder viser, at du ikke primært har forbrug i Danmark, og at du ikke primært opholder dig i Danmark
 3. Hvis dit dataforbrug i udlandet overstiger den fair use grænsen i dit abonnement.
 4. Lang tids inaktivitet for et SIM-kort forbundet primært, men ikke udelukkende med roaming
 5. Hvis du har flere abonnementer/SIM-kort, som du bruger successivt, mens du roamer.

EU abonnementer er udelukkende beregnet til periodevis brug i udlandet: f.eks. ved ferieophold. Såfremt CBB Mobil ser, at der over en periode på 4 måneder er brugt mere tale, sms og/eller data i udlandet end i Danmark, og at du har opholdt dig mere i udlandet end i Danmark i samme periode, forbeholder CBB Mobil sig retten til at sende dig et varsel om, at du skal ændre adfærden for dit forbrug inden for 14 dage. Gør du ikke det, vil du blive pålagt det til enhver tid tilladte roamingtillæg.

9.5 Dataforbrugskontrol i udlandet

Med dataforbrugskontrollen i udlandet, slipper du for at få en grim overraskelse når du bruger data i udlandet. Du bliver automatisk tilmeldt denne service ved oprettelse. Vi sørger for at du maksimalt kan bruge data for 450 kr. pr. måned i udlandet udover dit eventuelle inkluderede forbrug.

Perioden for dataforbrugskontrol starter den første dag i måneden og slutter sidste dag i måneden. Rejser du hen over et månedsskifte, skal du være opmærksom på at din dataforbrugskontrol bliver ”nulstillet”. Det vil sige at du godt kan overskride 450 kr., da der er tale om en ny periode. Dataforbrugskontrollen gælder kun for dataforbrug i udlandet: SMS, tale mv. er ikke inkluderet i forbrugsgrænsen på de 450 kr. Når du har nået 80 % af de 450 kr. sendes der en SMS med advarsel herom. Ligeledes sender vi dig en sms når de 450 kr. er nået.

Du har mulighed for at ophæve spærringen midlertidigt, det vil sige for pågældende måned. Du skal kontakte kundeservice på tlf.: 50505050 eller via mail på kundeservice@cbb.dk . Vær opmærksom på at data forbruget i den pågældende periode herefter vil være ubegrænset. Hvis du ønsker at ophæve dataforbrugskontrollen fremadrettet, skal du ligeledes kontakte kundeservice på tlf.: 50505050 eller via mail på kundeservice@cbb.dk . Vær opmærksom på at forbruget fremover vil være ubegrænset.

Hvis du ikke ønsker du ikke at benytte dig af data i udlandet, skal du slå dette fra på din telefon.

9.6 World abonnement (World roaming).

I lande uden for EU betaler du for alt forbrug i henhold til CBB’s gældende udlandspriser, som du finder på CBB.dk. Når du bruger dit abonnement i udlandet, skal du være opmærksom på, at priserne kan være højere, og du skal være opmærksom på, at du betaler for at modtage opkald i udlandet. Der er en øvre grænse for dit dataforbrug i udlandet på 450 kr., medmindre du har ændret denne.

World abonnementerne er udelukkende beregnet til periodevis brug i udlandet: f.eks. ferieophold. Såfremt CBB Mobil ser, at der over en periode på 2 måneder er brugt mere tale, sms og/eller data i lande omfattet i World abonnementer (dog ikke lande omfattet af EU) end i Danmark, og at du har opholdt dig mere i et eller flere af disse lande end i Danmark i samme periode, er CBB Mobil berettiget til at spærre eller lukke for dit abonnement uden forudgående varsel.

10. Indholdstakserede tjenester

En indholdstakseret tjeneste er en service, hvor du kan bestille varer og tjenesteydelser med din mobiltelefon eksempelvis via SMS eller internet. Du betaler for tjenesten over din forudbetalte konto. Det maximale beløb som kan opkræves for denne type bestilling, er 225 kr. pr. vare eller tjeneste. Du hæfter for betalingen, dog ikke for betaling af varer eller tjenester der leveres uden for mobiltelefonen, hvis dit SIM-kort er blevet misbrugt eller stjålet. Det er en forudsætning at du ikke med vilje- eller ved svigagtig adfærd, selv er skyld i misbruget.

10.1 Bestilling

Du bestiller en indholdstakseret tjeneste via internettet, eller når du afsender en specifik SMS-kode til et firecifret nummer. Når den bestilte tjeneste er leveret, trækkes beløbet på din forudbetalte konto. Det er dit eget ansvar at sikre, at din telefon understøtter den bestilte tjeneste, at der er hukommelse nok i telefonen og at du gemmer den rigtigt. Bestiller du en indholdstakseret tjeneste hos tredjemand, hæfter du for betalingen, selv om de fremsendte tjenester bliver afvist af din telefon.

10.2 Fortrydelsesret

Når du bestiller indholdstakserede tjenester via SMS, MMS eller internet, får du oplysning om fortrydelsesret. Læs oplysningerne grundigt, så du ved hvordan du kan fortryde aftalen.

10.3 Prisoplysninger

Prisen for en indholdstakseret tjeneste skal fremgå dér, hvor tjenesten annonceres. Ud over denne pris opkræver CBB Mobil almindelig SMS-pris for leveringen.

10.4 Spærring

Overlader du din mobiltelefon til andre, fx børn, er der en vis risiko for, at de bruger den til at bestille indholdstakserede tjenester. Du hæfter som kunde for dette forbrug. Du har dog muligheden for at spærre for indholdstakserede tjeneste på Mit CBB. Du spærrer kun for de indholdstakserede tjenester og ikke for normale SMSer og MMSer.

10.5 Misbrug

Du kan beskytte din mobiltelefon mod uberettiget brug ved at bruge PIN-kode.

10.6 Indhold af tjenesterne

CBB Mobil påtager sig intet ansvar for indholdet af indholdstakserede tjenester, der leveres af tredjemand.

10.7 Ændringer

CBB Mobil er berettiget til at ændre ovenstående vilkår med 30 dages varsel.

11. Kampagner

Ved kampagner, hvori der indgår taletid som en del af kampagnen, eller i tilfælde af at CBB Mobil indsætter bonus på din konto, kan taletiden eller bonus ikke ombyttes til kontanter, udbetales eller overflyttes til et andet nummer hos CBB Mobil. Disse udbetales heller ikke i forbindelse med opsigelse.

12. Bindingsperiode

Ved køb af visse kombinationer, eksempelvis køb af abonnement sammen med hardware/telefon, hvor man får mobilrabat, er man bundet i 6 måneder. Hvis dit abonnement har en bindingsperiode, vil dette også fremgå af din ordrebekræftelse samt dit aftaleresume.

Når du køber et CBB-abonnement sammen med en telefon i en butik har du 6 måneders binding på abonnementets pris. Bindingen starter fra den dag, dit abonnement bliver aktivt.

Det er muligt at skifte til et abonnement med samme eller højere pris i bindingsperioden. Det er ikke muligt at skifte til et abonnement med en lavere pris i bindingsperioden.

Du kan kun have en binding pr. telefonnummer. Det er ikke muligt at ejeroverdrage dit nummer til en anden i bindingsperioden.
Dit abonnement vil maksimalt være i binding i 6 måneder.

13. Opsigelse

Hvis du ikke er i binding, kan du opsige dit abonnement til udgangen af den igangværende måned. Dit abonnement vil blive opsagt den sidste dag i den måned, hvor du opsiger det. Hvis der er aftalt en bindingsperiode, er aftalen uopsigelig i bindingsperioden og kan tidligst opsiges til udgangen af bindingsperioden.

I forbindelse med opsigelse vil et eventuelt indestående/restsaldo blive krediteret senest 30 dage efter opsigelsen. Beløbet udbetales til et af dig oplyst bankkontonummer. Dette gælder ikke for evt. bonus.
Opsigelse skal ske skriftligt, via din personlige side på www.cbb.dk eller ved kontakt til vores kundeservice kundeservice@cbb.dk

CBB Mobil har ret til at opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 30 dages varsel, hvis CBB Mobil eksempelvis ophører med at udbyde tjenesten.
Hvis ikke andet er aftalt kan CBB opsige Aftalen helt eller delvist med en måneds varsel. Dog kan CBB i de tilfælde som nævnes i punkt 17 ophæve Aftalen øjeblikkeligt og uden varsel.

14. Fortrydelse

Du har ret til at fortryde din aftale indenfor 14 dage. Fortrydelsesretten for abonnementer gælder fra den dag CBB-nummeret til det tilhørende abonnement aktiveres. For køb af hardware (router, modem, mobiltelefon, osv.) gælder fortrydelsesretten fra den dag, du har modtaget din pakke.

Hvis du ønsker at fortryde din bestilling, skal du give os besked mundtligt eller skriftligt senest den dag, hvor fortrydelsesretten udløber. Du kan fortryde på en af følgende måder:

 • Ring til vores kundeservice på tlf. 50 50 50 50
 • Send en e-mail til kundeservice@cbb.dk
 • Benytte formularen til fortrydelse, som er vedhæftet i din ordrebekræftelsesmail.
 • Skrive til: CBB, Att.: Kundeservice, Frederikskaj 8, 2450 København SV.

Ved køb af mobil, router eller hardware henviser vi til vores Købbetingelser.

Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde Aftalen.

Ved køb af udstyr tilknyttet abonnement kan vi dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen/varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for returnering, alt efter hvad der sker tidligst. Du skal returnere udstyret senest 14 dage fra den dato, hvor du informerede CBB om, at du ønsker at fortryde købet. Se vores købsbetingelser. Hvis du har taget dit abonnement i brug inden for fortrydelsesfristen, kan du blive opkrævet for forbrug ud over det, der er inkluderet i abonnementet. Du kan også blive opkrævet forholdsmæssigt for de dage, du har anvendt abonnementet. Beløbet afhænger af prisen på dit abonnement.

15. Misligholdelse

CBB er berettiget til at begrænse, spærre, eller lukke tjenesten eller ophæve Aftalen, hvis du misligholder den.
I tilfælde af at du misligholder dine forpligtigelser i henhold til din aftale, er CBB Mobil berettiget til at spærre, lukke eller begrænse tjenesten. Ved vedvarende misligholdelse kan CBB Mobil opsige dit abonnement. Følgende forhold anses blandt andet for at være væsentlig misligholdelse:

 • Saldoen på din konto er i negativ og det skyldige beløb er ikke betalt efter CBB Mobil har meddelt dig dette.
 • Du standser dine betalinger.
 • Du benytter udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til brug i forbindelse med tilslutning til CBB Mobils mobiltjeneste.
 • Du anvender abonnementet til formidling af trafik for andre end dig selv eller en eventuel bruger.
 • Utilsigtet mønster i brug af skift mellem abonnementer.
 • Du giver urigtige/forkerte oplysninger eller undlader at give meddelelse om flytning eller ændring af mailadresse til CBB Mobil.
 • Du udøver chikane mod CBB Mobil, CBB Mobils medarbejdere eller CBB Mobils øvrige kunder.
 • Hvis du misbruger dit abonnement.
 • Du er, eller CBB antager, at du er insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde dineforpligtelser

Hvis du ikke retter det forhold, der har givet anledning til afbrydelsen, kan CBB Mobil uden varsel ophæve abonnementsaftalen. Ophæves abonnementsaftalen, mister du rettighederne til mobilnummeret.

16. Ændringer i priser og vilkår

CBB Mobil kan til enhver tid ændre de disse vilkår, samt abonnements- og forbrugsafgifter. Ved væsentlige ændringer til ugunst for dig som kunde, vil du altid få besked om disse ændringer fx via mail eller SMS mv. og med et varsel på mindst 30 dage før ændringerne træder i kraft. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement, hvis du ikke ønsker at beholde det, efter ændringen er trådt i kraft. Ved mindre væsentlige ændringer kan CBB Mobil vælge at indrykke annoncer i dagspressen og på www.cbb.dk eller mitCBB. Er ændringen til din fordel, bliver du ikke nødvendigvis varslet. Du kan finde de til enhver tid gældende priser på www.cbb.dk.

17. Reklamation

Hvis du oplever, at din bestilling ikke stemmer overens med den indgåede aftale eller hvis SIM-kortet er defekt, skal du kontakte CBB Mobil hurtigst muligt, efter at du opdager uoverensstemmelsen.

Købelovens mangels regler finder ikke anvendelse på abonnementer. Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven, afhænger derfor af, hvilken ydelse, der skal leveres i henhold til abonnementsaftalen.

18. Tvister og klageadgang

Er du uenig med CBB Mobil i forhold til registreret forbrug eller kvaliteten af din vare, skal du først kontakte kundeservice. Kan du og kundeservice ikke blive enige, afhænger dine muligheder for at gå videre med din klage af, hvad du klager over.

Du kan klage til CBB Mobil over alle forhold vedrørende dit abonnement. I den periode CBB Mobil behandler din klage, stiller CBB Mobil opkrævningen af det omtvistede beløb i bero. Det gælder dog ikke opkrævningen af morarenter. CBB Mobil afgør som udgangspunkt sagen senest tre måneder efter vi har modtaget din klage.

Hvis klagen drejer sig om abonnementet eller tjenesten kan du indbringe CBB’s afgørelse i en klagesag for Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3. th., 1609 København V, telefon 33 18 69 00, www.teleanke.dk.

Drejer uenigheden sig om en vare, kan du klage til Center for Klageløsning/Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis du og CBB Mobil ikke kan blive enige. Du kan læse mere om Center for Klageløsning på www.naevneneshus.dk

Du kan også sende en klage til EU-kommissionens online klageportal, hvis du er statsborger i et andet EU-medlemsland end Danmark. Du kan sende klagen på siden: http://ec.europa.eu/odr. Du skal huske at tilføje vores mailadresse: klage@cbb.dk

Eventuelle uenigheder mellem CBB og dig kan af begge parter indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. Sådanne uenigheder vil blive afgjort i henhold til dansk lovgivning.

19. Erstatning

CBB Mobil er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog med visse begrænsninger. CBB Mobil er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab, medmindre tabet skyldes CBB Mobils forsætlige eller uagtsomme handlinger. Når en samtale er slut, er det dit ansvar at afbryde forbindelsen. CBB Mobil er uden ansvar for tab pga. afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af telenet eller teletjenesten ifm. foranstaltninger, der er nødvendige på grund af teknik, vedligehold og drift eller er pålagt af tilsynsmyndigheder, medmindre CBB Mobil har forsømt at begrænse ulemperne.

20. Overdragelse af aftalen

CBB har til enhver tid ret til at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale, til en anden virksomhed.

Du kan med CBB Mobils samtykke overdrage dit abonnementet til tredjemand. CBB Mobil kræver skriftligt samtykke fra såvel dig som tredjemand. Ved overdragelse skal eventuel gæld betales forinden overdragelsen kan finde sted. Modtager skal endvidere acceptere disse vilkår for at overdragelsen kan finde sted.

21. Mobilt bredbånd og Internet

21.1 Aftalen

I tillæg til de generelle vilkår og købsvilkår gælder disse særlige vilkår for CBB Mobils Mobilt Bredbånd og Internet produkter. Ved modstrid mellem vilkårene har disse særvilkår forrang.

Det fremgår af ordrebekræftelsen fra CBB Mobil, hvilket abonnementsprodukt aftalen omfatter, og det fremgår også af aftalen hvor meget inkluderet data, der er med i abonnementet.

Abonnementerne kan kun benyttes i Danmark, på et dansk netværk. Internet via 4G/5G-abonnementer kan udelukkende benyttes til data og er spærret for taleopkald, SMS, MMS og indholdstakserede tjenester. Mobilt Bredbånd-abonnementerne kan benyttes til data, SMS og MMS, og er spærret for taleopkald og indholdstakserede tjenester. Benytter du abonnementet til at sende SMS/MMS takseres du CBB Basis priser jf. prislisten, som kan ses her.

21.2 Misbrug

SMS og MMS-beskederne må ikke:

 • Være maskinskabte (maskinelt afsendte)
 • Sendes som en serie af identiske SMS & MMS-beskeder til samme modtager
 • Bruges til chikane eller spam af enkeltpersoner eller grupper
 • Bruges kommercielt, herunder til markedsføring

Ved misbrug kan CBB Mobil spærre dit abonnement med øjeblikkelig virkning.

21.3 Betaling

Ved oprettelsen trækker vi kun den eventuelle oprettelsespris. I det øjeblik abonnementet aktiveres, betaler du kun for de dage, der er tilbage i måneden. Beløbet trækker vi enten fra din taletidskonto eller via automatisk abonnementsbetaling. Betaling sker automatisk hver den 1. i måneden, indtil abonnementet opsiges.

Såfremt betalingen for dit abonnement misligholdes, vil du blive bedt om at returnere eventuelt lånt udstyr, du måtte have. I så fald skal du returnere udstyret indenfor 14 dage. Vi forbeholder os retten til at tage et gebyr efter gældende priser, hvis du ikke har returneret udstyret i løbet af de 14 dage. Gebyret vil blive trukket fra din CBB saldo.

21.4 Inkluderet data

Abonnementsaftalen giver kunden adgang til at forbruge den mængde data, som er inkluderet i kundens abonnement. Dette fremgår af kundens aftale, samt evt. af produktnavnet.

Kundens forbrug opgøres den første dag i hver måned og nulstilles også denne dag. Ubrugt data overføres ikke til næste kalendermåned.

Abonnementerne er spærret for roaming i udlandet, og kan derfor kun anvendes i Danmark.

Det er ikke muligt at tilkøbe vores mobile bredbåndsprodukt, som hedder ’’Internet’’.

21.5 Hastighed

Med vores produkter får du et trådløst signal, som leveres via 4G-nettet og eventuelt 5G-nettet. Det er således en forudsætning for, at du kan bruge produktet, at der som minimum er 4G-dækning. Du kan forvente en hastighed på mellem 17 og 200 Mbit/s i download og mellem 5 og 43 Mbit/s i upload ved udendørs brug i områder med 4G dækning. Hvis abonnementet inkluderer 5G adgang, er der en forventet 5G hastighed på mellem 17 og 500 Mbit/s i download og mellem 5 og 75 Mbit/s i upload ved udendørs brug i områder med 5G dækning. Hastigheden er afhængig af forhold som antal samtidige brugere, masteplacering og dækningsmæssige hindringer som f.eks. betonvægge og termoglas. Du kan få oplysning om dækning ved henvendelse til CBB kundeservice på 50 50 50 50 eller på CBB.dk.

CBB Mobil giver dig besked, når 80 % af datamængden er opbrugt, samt hvis du får opbrugt alt det inkluderede indhold.

CBB Mobil har ret til at spærre eller nedsætte hastigheden på din forbindelse til 256 kbit/s, hvis du opbruger det inkluderede indhold.

21.6 Lånerouter

Som en del af din aftale med CBB Mobil har du til visse abonnementer mulighed for at tilvælge en lånerouter. CBB har ejendomsretten til alt udlånt udstyr, og du kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) udstyret eller foretage indgreb i dette. Tilsidesættelse af ejendomsretten medfører øjeblikkelig nedlukning af din internetforbindelse samt et evt. erstatningskrav. Ved tyveri, force majeure o.l. er det dig eller din forsikring, der skal dække CBB Mobils tab. Vi forbeholder os ret til at opkræve erstatning for defekt udstyr, hvor defekten er opstået ved ikke-normalt brug af udstyret.

Hvis det udlånte udstyr ikke længere lever op til CBB Mobils krav til f.eks. sikkerhed, forbeholder vi os retten til at sende en ny lånerouter. Fremsender vi nyt udstyr, er du forpligtet til at udskifte udstyret og returnere det gamle til CBB.

Fungerer din lånerouter ikke og konstateres den defekt af CBB kundeservice, fremsender vi en ny router. I så fald er du forpligtet til at udskifte udstyret og returnere den defekte router til CBB Mobil. Du skal sende routeren retur senest 14 dage efter den er konstateret defekt, og vi forbeholder retten til at tage et gebyr efter gældende priser, hvis du ikke har returneret udstyret i løbet af de 14 dage.

21.7 Placering af udstyr (router)

CBB Mobil kan kun garantere, at forbindelsen virker, hvis der er 4G/5G dækning på adressen og udstyret har tilstrækkeligt signal til nærmeste mobilmast. Fysiske forhold på adressen kan betyde, at de angivne produktspecifikationer for udstyret ikke kan efterleves. CBB Mobil påtager sig ikke ansvar for, at du som følge af fysiske forhold på adressen ikke kan opnå den rækkevidde på det trådløse udstyr, som er angivet i udstyrets produktspecifikation.

21.8 Returnering af købt udstyr ved fortrydelse

Hvis aftalen også omfatter køb af router eller modem, skal denne tilbagesendes til CBB Mobil ved fortrydelse af aftalen. Hvis du ikke returnerer udstyret indenfor 14 dage, fra den dag du har meldt fortrydelse, eller udstyret er beskadiget, kan CBB Mobil opkræve betaling for udstyret.

21.9 Returnering af lånerouter ved fortrydelse og opsigelse

Ved abonnementsaftalens ophør oplyses du om, hvorvidt CBB Mobil ønsker udstyret retur. I så fald skal du senest 14 dage efter aftalens ophør returnere udstyret til CBB Mobil.
Vi forbeholder retten til at tage et gebyr efter gældende priser, hvis du ikke har returneret udstyret i løbet af de 14 dage. Gebyret vil blive trukket fra din CBB saldo. Bemærk, at returnering af udstyr ikke i sig selv gælder som en opsigelse.

21.10 Skift af abonnement hos CBB Mobil

Du kan skifte dit abonnement inden for det produktsortiment, CBB Mobil udbyder, hvis det er teknisk muligt. Hvis du skifter til et abonnement, som har en højere pris, sker ændringen med det samme, og du vil blive opkrævet differencen mellem dit gamle og dit nye abonnement med det samme. Hvis du skifter til et abonnement med samme pris eller lavere pris, sker ændringen og betalingen ved førstkommende månedsskifte


Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Adresse
Postnr. og by
E-mail:

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

__________________________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________ Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

Forbrugerens adresse: ___________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _________________________________________ Dato: _________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)