Priser og vilkår

Vilkår

1. Aftalens omfang

Aftalen består af et sæt Generelle vilkår og et sæt Produktspecifikke vilkår. De Produktspecifikke vilkår går forud for de Generelle vilkår. Som kunde er du ansvarlig for at overholde vilkårene for dine produkter.

2. Aftalens parter

Du skal være myndig for at bestille CBB Mobils ydelser, medmindre andet fremgår. Ved tilmelding skal du give CBB Mobil oplysning om dit CPR-nummer, navn og mail-adresse. Du har pligt til straks at underrette CBB Mobil om en adresseændring. Underretningen skal ske via CBB Mobils hjemmeside (CPR-opslag). CBB Mobil kan kræve dokumentation for, at alle oplysninger er rigtige.

Meddelelser fra CBB Mobil sendes til dig via mail til den mail-adresse, du har oplyst i forbindelse med bestillingen. Meddelelser indeholder informationer om abonnementsaftalen som fx varslinger om ændring af priser eller vilkår. CBB Mobil kan dog vælge at sende meddelelser som et almindeligt brev. CBB Mobil kan også sende dig markedsføringsmateriale via sms, mms eller mail, hvis du har givet os lov til det.

3. Fortrydelse

Hvis du har fortrudt dit valg af CBB Mobil og ønsker at annullere dit køb, købt via vores hjemmeside eller kundeservice, har du 14 dage fra bestillingen til at fortryde købet. Hvis du fortryder din bestilling, skal du give os besked mundtligt eller skriftligt senest den dag, hvor fortrydelsesretten udløber. Du kan benytte en særlig formular til fortrydelse, som du finder på vores hjemmeside eller i din bekræftelsesmail. Du kan også vælge at fortryde ved at ringe til vores kundeservice på tlf.: 50 50 50 50, via mail på kundeservice@cbb.dk eller du kan skrive til:

CBB Mobil
ATT: Kundeservice
Frederikskaj 8
1780 København V