Tillægsprodukter og -tjenester

Dataforbrugskontrol i udlandet

Der er sat et dataloft på dit abonnement, så du ikke kan bruge mere end 450 kr. på data pr. måned, når du er i udlandet. Vi giver dig besked på SMS, hvis du rammer loftet.

Særlige vilkår

 • Perioden for saldokontrol starter 1. dag i måneden og slutter sidste dag i måneden. Rejser du hen over et månedsskift, skal du være opmærksom på at din saldokontrol bliver ”nulstillet”. Det vil sige at du godt kan overskride 450 kr., da der er tale om en ny periode.
 • Dataforbrugskontrollen gælder kun for data forbrug i udlandet – SMS, tale m.m. er ikke
  inkluderet i de 450 kr.

 • Når du har nået 80 % af de 450 kr. sendes der en SMS med advarsel herom. Der sendes
  ligeledes en SMS når du har nået dit max på 450 kr.

 • Ønsker du at ophæve spærringen midlertidigt, det vil sige inde for pågældende måned, skal
  du kontakte kundeservice på 50 50 50 50 eller kundeservice@cbb.dk. Vær opmærksom på
  at data forbruget i den pågældende periode vil herefter være ubegrænset.

 • Hvis du ønsker at ophæve data forbrugskontrollen permanent, skal du ligeledes kontakte
  kundeservice på 50 50 50 50. Vær opmærksom på at forbruget
  fremover vil være ubegrænset.

 • Ønsker du ikke at benytte dig af data i udlandet, skal du slå muligheden fra i telefonen. Hvis
  du er i tvivl om, hvordan du gør det, skal du henvende dig hos producenten af telefonen.
  CBB Mobil tager ikke ansvar for opsættelsen af denne funktion er sat korrekt op.

CBB Mobil forbeholder sig stadig retten til at begrænse forbruget i udlandet, hvis der er tale om
uregelmæssigt eller meget højt forbrug. Læs mere under tillægstjenester i CBB Mobils generelle
vilkår.