Tillægsprodukter og -tjenester

CBB til CBB

Vilkår for CBB til CBB

Gældende fra 12-12-2013. 

Med CBB til CBB kan du ringe for 0 øre til alle CBB mobilnumre i Danmark. Opkaldsafgiften er 0 øre. Det koster 28,- pr. kalendermåned at være tilmeldt CBB til CBB. 

Et CBB mobilnummer findes ved at sende "SLÅOP mobilnummer" fx "SLÅOP 12345678" til 1260. Herefter vil du modtage en SMS med oplysning om, om mobilnummeret er et CBB mobilnummer. Servicen koster 2,- pr. SMS. 

Særlige vilkår for CBB til CBB:

  • Længden at den enkelte samtale må max vare én time, men du kan lægge på inden en time og ringe op igen. Minutter derudover takseres til din normale mobiltakst.
  • CBB til CBB må ikke anvendes til chikane af enkeltpersoner eller grupper
  • CBB til CBB må ikke bruges kommercielt, herunder til markedsføring
  • CBB forbeholder sig retten til at framelde CBB til CBB på den enkelte kunde, såfremt CBB registrerer systematisk adfærd, eller adfærd der falder under ovenstående kategorier.
  • CBB til CBB kan ikke anvendes i udlandet. Takseringen sker til den enhver tid gældende udlandstakst. 

Betaling for CBB til CBB trækkes automatisk hver den først dag i måneden, indtil servicen frameldes. Pengene kan trækkes via automatisk abonnement betaling (betaling via dankort/kreditkort) eller fra din tilknyttede CBB-konto. Såfremt en transaktion ikke kan gennemføres ud fra de angivne betalingskortoplysninger vil automatisk abonnement betaling blive afmeldt og betaling for produktet blive trukket fra CBB kontoen, hvilket kan medføre at kontoen eventuelt går i minus jf. § 3 i CBB’s generelle vilkår.

Ved oprettelsen trækker vi kun oprettelsesprisen. I det øjeblik pakken aktiveres betaler du kun for de antal dage der er tilbage i måneden. Beløbet trækker vi enten fra din taletidskonto eller via automatisk abonnementsbetaling. Du kan til enhver tid opsige pakken eller skifte til et andet produkt. Opsigelsen eller skifte har virkning øjeblikkelig. 

For eksisterende kunder der skifter produkt, opgør vi øjeblikkelige det beløb der skal refunderes, udregnet på baggrund af dage brugte i indeværende måned. Og vi trækker øjeblikkelig det beløb, der skal betales for det nye produkt, udregnet på baggrund af dage tilbage indeværende måned.