Tillægsprodukter og -tjenester

CBB Mobil Fri data år

Vilkår for Fri Data år

Med CBB Fri Data År kan du bruge 2000 MB pr. måned i et helt år. Det koster 399,- pr. år (365 dage) at være tilmeldt dette tillægsprodukt.

Du har adgang til det mobile netværk med den til hver tid bedst mulige hastighed, hvilket i dette tilfælde er op til 1024 Kbit/s for download og 384 Kbit/s for upload. Hastigheden kan variere fra område til område, og afhænger tillige af antal transmissioner (alm. mobilbrug) og antallet af samtidige brugere. Normalt vil du opleve downloadhastigheder mellem 300 Kbit/s og op til 800 Kbit/s. 

1. Der er inkluderet et forbrug på 2.000 MB pr. måned.

2. Bruger du mere end 2000 MB pr. måned nedsættes din hastighed på datatrafik til 256Kbit/s i download indtil en ny måned starter.

3. Fair usage klausul: Forbrug udover 2.000 MB takseres ikke, men vi forbeholder os retten til at lukke for din forbindelse, hvis der i to på hinanden følgende måneder er konstateret forbrug udover 5.000 MB pr. mdr. I så tilfælde vil vi altid kontakte dig på e-mail eller SMS inden vi lukker for forbindelsen. I tilfælde af lukning i en forudbetalt periode for CBB Fri Data År, vil du ikke blive kompenseret for det forudbetalte beløb.

4. Tillægsproduktet gælder ikke for datatrafik i udlandet. Datatrafik i udlandet takseres efter de i øvrigt gældende takster.

5.CBB Fri Data År kan til enhver tid afmeldes på www.cbb.dk. Ved afmelding kan der maksimalt udbetales halvdelen af den pris, som du betalte ved tilmelding af produktet. F.eks. 199,00 kr.  

  • Restsaldo ved afmelding i måned 0 til 6 – op til 199,00 kr. 
  • Restsaldo ved afmelding i måned 6 til 12 – forholdsmæssigt udbetaling af restsaldo.

Betaling til Fri Data År trækkes automatisk hver 365. dag, indtil servicen frameldes. Pengene kan trækkes via automatisk abonnement betaling (betaling via dankort/kreditkort) eller fra din tilknyttede CBB-konto. Såfremt en transaktion ikke kan gennemføres ud fra de angivne betalingskortoplysninger vil automatisk abonnement betaling blive afmeldt og betaling for produktet blive trukket fra CBB kontoen, hvilket kan medføre at kontoen eventuelt går i minus jf. § 3 i CBB’s generelle vilkår.