Tillægsprodukter og -tjenester

CBB Familie

Gældende fra 21. juni 2013

1. Generelt  

CBB Familie giver en administrator mulighed for at overføre taletid fra sin konto til de numre der er tilknyttet CBB Familie. Overførslerne kan helt eller delvist automatiseres. 

2. Oprettelse og tilknytning af medlemmer

CBB Familie er en service, der giver CBB kunder mulighed for at kunne tilknytte og administrere flere CBB numre, på en samlet CBB Familie-konto. Der bliver brugt følgende betegnelser for henholdsvis ejer og bruger: "CBB Familie-administrator" bruges om den CBB kunde der opretter og administrerer CBB Familie-kontoen og "bruger" anvendes for den kunde, der har accepteret tilmelding om at blive tilknyttet CBB Familie-kontoen som bruger. 

En CBB Familie-administrator konto oprettes på "Mit CBB". Der tilknyttes brugere til CBB Familie, ved at CBB Familie-administrator inviterer et nummer til at blive tilknyttet CBB Familie. Den inviterede bruger vil modtage en invitation fra CBB Familie-administratoren, næste gang brugeren logger på Mit CBB. Brugeren vil her blive bedt om at acceptere eller afslå invitationen, herunder også at acceptere nærværende vilkår. CBB Familie-administratoren kan ved login på Mit CBB Familie se, hvorvidt bruger har accepteret invitationen. 

3. Overførsler

CBB Familie-administrator kan overføre beløb, der er indsat på CBB Familie-kontoen, til brugere og kan ligeledes tilbageføre beløb fra brugerkonti til CBB Familie-kontoen.

Både administrator og bruger vil, ved minus på konto, indgå i CBB's normale betalingsbetingelser, der kan findes på www.CBB.dk. CBB Familie-administrator har mulighed for at oprette en fast overførsel til brugere. Med fast overførsel menes der, en aftalt overførsel af beløb, der automatisk sker når brugers konto går i minus. Det er muligt for administrator at sætte begrænsning på beløb, der overføres til bruger, i den valgte periode. 

Hvis administrator-konto er i minus, vil der ikke ske overførsler til brugerkonti. Administrator vil, hvis der er tilmeldt fast overførsel til bruger, i stedet modtage en e-mail med oplysning om, at der ikke længere er dækning for overførsel af beløb til brugerkonti. Når der igen er dækning på Administrator-konto, genetableres fast overførsel. 

Hvis der er tilknyttet Automatisk optankning på administrator-kontoen og der ikke er dækning for en tilmeldt "Fast overførsel" vil CBB hæve det aftalte beløb for Automatisk optankning via CBB Familie-administratorens betalingskort. Derefter vil den faste overførsel til bruger gennemføres. Afmeldes Automatisk optankning - se vilkår herfor på www.CBB.dk, vil den faste overførsel til bruger ikke gennemføres. 

CBB påtager sig intet ansvar for eventuelle tvister mellem administrator og et medlem på baggrund af overførelserne.

4. Ejerforhold 

CBB Familie-administrator hæfter direkte over for CBB for forbrug på egne numre. Bruger hæfter overfor CBB på numre der er ejet af bruger. 

5. Fraknytning og opløsning 

En bruger kan til hver en tid afmelde brugerens tilknytning til CBB Familie via brugerens "Mit CBB". Administrator og har mulighed for at framelde brugere fra CBB Familie-kontoen. Dette kræver ingen godkendelse for brugerne. Brugere vil blive orienteret om framelding via mail. 

6. Børnekonto

Vil du gerne have bedre styr på, hvor stort et beløb dit barn bruger på telefoni, så er børnekonto det rette for dig. Bestem det beløb dit barn kan bruge i en periode og vi overfører dette beløb automatisk. Hvis dit barn har brugt pengene, så vil vi alene lukke nummeret for udgående opkald – hvilket betyder du så stadig kan ringe til dit barn. Vær opmærksom på at vi ikke kan lukke præcis ved kr. 0,-. Vi lukker så hurtigt som muligt, men forbruget der er foretaget, skal du stadig betale for. Vær særligt opmærksom på tillægstakseret SMS samt udlandstelefoni. Prisen for børnekonto er kr. 0,00 pr. nummer pr. måned. Bemærk at CBBs almindelige kreditvilkår fortsat gælder selvom du er tilmeldt denne service, herunder gebyrer ved negativ saldo.