Tillægsvilkår CBB MIX

Gældende fra 21. marts 2023.

Disse tillægsvilkår gælder for aftaler om CBB abonnementer hvori der også kan tilkøbes CBB MIX, produkter. CBB MIX består af følgende produkter og som udbydes af:

 • TV2 PLAY, der udbydes af TV 2 Danmark A/S
 • Viaplay, der udbydes af Viaplay Group
 • MAX, der udbydes af HBO Nordic AB
 • TIDAL, der udbydes af Aspiro AB
 • Podimo, der udbydes af Podimo ApS
 • Mofibo, der udbydes af Storytel Sweden AB
 • Nordisk Film+, der udbydes af Nordisk Film Distribution A/S

Tillægsvilkårene gælder i tilknytning til CBB’s generelle vilkår. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår forud. Det fremgår af kundens ordrebekræftelse, hvilken tjeneste/tjenester kunden har med i sit abonnement.

Kunden kan mod betaling tilvælge forskellige digitale tjenester, såfremt kunden har en af de adgangsgivende abonnementer hos CBB. Kunden har mulighed for at tilkøbe tjenesterne som en pakke af minimum 2 tjenester eksempelvis:

 • 2 tjenester
 • 3 tjenester
 • 4 tjenester
 • 5 tjenester
 • 6 tjenester
 • 7 tjenester

Oplysning om hvilke abonnementer der er adgangsgivende kan ses på CBB’s hjemmeside CBB.dk, på selvbetjeningen eller ved at kontakte CBB’s kundeservice. Den pakke som kunden vælger, giver kunden adgang til at modtage et nærmere bestemt antal tjenester.

Tjenesterne der udbydes og deres indholdet af tjenesterne kan ses på cbb.dk.

Aftalens parter

Parterne i aftalen om køb af tjenester via CBB MIX er kunden og CBB. Parterne i aftalen om adgang til tjenesten er kunden og tjenesteudbyderen.

Betingelser for adgang til tjenester under CBB MIX

Det er en forudsætning for kundens adgang til tjenesterne under denne tillægsaftale, at kunden har et aktivt CBB abonnement som er omfattet af retten til at have adgang til at købe tjenester omfattet af CBB MIX. Ophører kundens adgangsgivende CBB abonnement, uanset om dette sker ved kundens opsigelse eller som følge af CBB’s ændring af abonnementsindholdet, ophører denne tillægsaftale om CBB MIX.

Det er en forudsætning for at indgå aftale om CBB MIX, at kunden har en e-mailadresse. For udvalgte tjenester skal kundens e-mailadresse registreres som brugernavn.

Aktivering af adgang

CBB fremsender de nødvendige oplysninger til kunden, for at kunden kan oprette adgang til tjenesten. Det er en forudsætning for visning af tjenesten, at kunden har en app eller en enhed som gør dette muligt. Når kunden opretter sit adgangsgivende abonnement hos CBB eller hvis kunden allerede har et adgangsgivende abonnement, og har valgt hvilke tjenester der skal være omfattet af CBB MIX pakken, modtager kunden en e-mail eller en SMS fra udbyderen, hvor kunden vil blive vejledt til hvordan man opretter og aktiverer sin konto hos tjenesteudbyderen. Når kunden opretter sin konto, accepterer kunden ved sin oprettelse tjenestens brugerbetingelser, som er gældende for brug af tjenesten.

Ved nyoprettelse af et CBB abonnement med CBB MIX får kunden adgang til tjenesterne med det samme. Ved en nummerflytning fra et andet selskab, får kunden adgang til tjenesterne, når CBB abonnementet og dermed CBB MIX går i gang dvs. den nummerflytningsdato der aftales med det afgivende selskab.

Ved køb af tjenesteydelser og digitalt indhold løber fortrydelsesfristen fra den dag, du indgik aftalen med CBB, dvs. den dag du skrev under på kontrakten eller foretog bestillingen. Når du accepterer disse vilkår, accepterer du at de 14 dages fortrydelsesret løber indtil levering af ydelsen. Ydelsen er leveret når aktiveringslinket er modtaget, da CBB giver dig øjeblikkelig adgang til indhold på platformen. Når aktiveringslinket er leveret, er der ikke længere fortrydelsesret på produktet.

Betaling

Det er en forudsætning for tilkøb af CBB MIX, at tjenesten tilmeldes automatisk betaling. Hvis man er eksisterende CBB kunde med et adgangsgivende abonnement, og i forvejen er tilmeldt automatisk betaling, vil CBB MIX også blive tilmeldt kundens automatiske betalingsaftale.

Oplysninger om priser for CBB MIX, kan altid ses på CBB’s hjemmeside. Abonnementsafgiften og betaling for tjenesterne opkræves af CBB i henhold til abonnementsaftalen månedsvis. Har kunden spørgsmål til betaling skal kunden henvende sig til CBB.

Betaling for ny tjeneste sker med det samme (kunden får adgang med det samme). Betaling for opsagt tjeneste løber måneden ud (hvor adgang til tjenesten ophører).

CBB kan altid spærre servicen ved en negativ saldo på 450 kr. I øvigt gælder CBB Generelle Vilkår for betaling.

Personoplysninger

CBB udleverer kundens e-mailadresse til udbyderen af tjenesten således at tjenesteudbyderen kan gennemføre levering af tjenesten til kunden. For CBB’s behandling af persondata gælder CBB’s privatlivspolitik, der findes på www.CBB.dk/privatlivspolitik. For tjenesteudbyderens behandling af persondata henvises til udbyderen privatlivspolitik, som findes på:

 • TV 2 PLAY: https://vilkaar.kundeservice.tv2.dk/hc/da/articles/360009274254-TV-2-Privatlivspolitik
 • MAX: https://www.max.com/privacy
 • Viaplay: https://www.viaplay.com/gb-en/privacy
 • TIDAL: https://tidalcloud.com/privacy-policy/
 • Podimo: https://podimo.com/dk/privacy-policy
 • Mofibo: https://legal.storytel.com/dk/da/documents/privacy-policy?request_locale=dk
 • Nordisk FILM+: https://help.nordiskfilmplus.com/da/articles/36

CBB Mobil kan indhente information fra tjenesteudbyderen om kunden har aktiveret tjenesten. Dette er for at CBB Mobil kan bistå kunden i forbindelse med aktiveringsprocessen. Dette kan eksempelvis være via kundeservice, mail eller Mit CBB mv.

Brug af tjenesterne

Brug af tjenesterne skal ske i overensstemmelse med tjenesteudbyderens vilkår. Brugen af tjenesterne i CBB MIX forudsætter, at kunden har det nødvendige udstyr, system og den nødvendige dataforbindelse. Adgang til tjenestens indhold kan være begrænset i udlandet.

Forbud mod offentlig visning og videredistribution

Indhold fra tjenesterne må ikke videredistribueres til tredjemand. Der må ikke foretages offentlig visning, intern videredistribution i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af tjenesterne.

Ophavsret og misligholdelse

Indholdet i tjenesterne er ophavsretligt beskyttet. Ved krænkelse af tredjemands rettigheder ved eksempelvis kopiering, distribution, offentlig afspilning eller erhvervsmæssig udnyttelse af det leverede materiale eller hvis materialet uberettiget anvendes af andre, er tjenesteudbyderen og CBB berettiget til at afbryde kundens adgang, ligesom kunden kan ifaldes en straf og blive erstatningsansvarlig.

Ved misligholdelse af tjenesten er CBB berettiget til at afbryde kundens adgang. CBB’s generelle vilkår om misligholdelse finder endvidere anvendelse herpå.

Ændring og opsigelse af CBB MIX

CBB kan ændre på antallet og sammensætningen af tjenester i CBB MIX. Disse ændringer samt ændringer af priser og abonnementsvilkår kan ændres med mindst 1 måneds varsel efter samme procedurer, som benyttes af CBB i de generelle vilkår.

CBB er berettiget til straks at foretage ændringer uden varsel, hvis disse ændringer skyldes forhold, der ligger uden for CBB’s kontrol. Hvis der er tale om en væsentlig ændring, varsles denne enten pr. e-mail til den aftalte e-mailadresse, på kundens faktura, sms eller på CBB’s hjemmeside. Mindre væsentlige ændringer varsles via CBB’s hjemmeside eller ved fremsendelse af e-mail til kunden. En mindre væsentlig ændring kan blandt andet være ændringer i det tekniske format for levering af indholdet.

Ændringer og opsigelse foretaget af kunder

Ved tilkøb af en eller flere tjenester får kunden straks adgang til denne/disse og betaler for den nye tjeneste med det samme. Ved opsigelse af en eller flere tjenester, eksempelvis fra 3 til 2 tjenester træder denne ændring først i kraft den 1. i den efterfølgende måned. Kunden har derfor adgang til den eksisterende tjeneste resten af måneden.

Ved opsigelse af alle tjenesterne i CBB MIX vil opsigelsen ske ved udgangen af måneden. Hvis kunden opsiger sit mobilabonnement, vil CBB MIX også blive opsagt til udgangen af den måned hvor opsigelsen af mobilabonnementet træder i kraft.

Ved ejerskifte af abonnement, kan CBB MIX ikke overdrages til tredjemand.

Tvister og klage

I tilfælde af tvist mellem kunden og tjenesten om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan kunden klage til CBB, der videresender klagen til tjenesteudbyderen. Tjenesteudbyderen træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. Afgørelsen kan indbringes for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2., 8800 Viborg, tlf. 72405600, www.naevneneshus.dk.