Mobilabonnementer

Fri tale & 10 GB data inkl. Roamservice

Gældende fra 28. juni 2016

Nedenfor kan du læse om priser og vilkår for brug af pakken. Derudover gælder CBBs generelle vilkår.

Aftalens omfang

Med Fri tale kan du frit ringe til alle CBB mobilnumre i Danmark. Opkaldsafgiften er altid 0 øre. Du har Fri Facebook, Fri SMS og MMS, 4G-hastighed og 10 GB frit dataforbrug i Danmark hver måned. Du kan læse mere om vilkårene for de enkelte elementer nedenfor.

Med Roamservice kan du ringe frit fra udlandet, samt bruge 10 GB data, og Fri SMS. Landene inkluderet i Roamservice, findes længere nede i disse vilkår.

Pris og betaling

Det koster 199 kr. per måned. Mindsteprisen er 248 kr. i 1. måned og dækker over 1 måneds abonnement samt 49 kr. i oprettelse.

Hvis du bestiller et nyt nummer sammen med din pakke, trækker vi et beløb fra dit kreditkort svarende til de dage, der er tilbage i måneden. Beløbet trækkes dagen efter oprettelsen.

Hvis du har bestilt nummerflytning, betaler du for oprettelsen med det samme. Når dit nummer er flyttet over til os, trækker vi et beløb fra dit kreditkort svarende til de dage, der er tilbage af måneden. Hvis du eksempelvis flytter over til os i midten af en måned, trækker vi kun halvdelen af pakkens pris. Når betalingen er gennemført, sender vi dig en bekræftelse og kvittering til din e-mail. Betaling sker hver den 1. i måneden, indtil produktet opsiges.

Indhold

Her kan du læse hvad din pakke indeholder.

Tale

Du har hver måned fri taletid inkluderet i din pakke udover CBB til CBB. Med pakken er der ingen øvre grænse for dit taleforbrug. Men vi kontakter dig, hvis du har et unormalt højt taleforbrug flere måneder i træk. Det kan nemlig indikere, at din mobil bliver misbrugt. Er det tilfældet, forbeholder vi os ret til at lukke eller ændre din aftale.

Fri tale gælder for opkald til danske mobil- og fastnetnumre samt i de 36 lande , der er inkluderet i Roamservice (se særlige vilkår for Roamservice). Det inkluderer ikke sær-takserede numre som 90-numre eller lignende overtakserede tjenester eksempelvis 118 eller opkald til og fra udlandet i lande, der ikke er inkluderet i Roamservice. Taksering for disse tjenester følger CBB’s almindelige takster.

Data og 4G

Du har adgang til det mobile netværk med den til enhver tid bedst mulige hastighed som netværket kan yde (forventet hastighed 17 til 71 Mbit/s download og 5 til 43 Mbit/s upload). Hastigheden kan variere fra område til område, og afhænger tillige af antal transmissioner (alm. mobilbrug) og antallet af samtidige brugere.

I Danmark kan du bruge 10 GB pr. måned. Bruger du mere end 10 GB pr. måned, nedsætter vi automatisk hastigheden på din download- og upload hastighed til 256 Kbit/s, indtil en ny måned starter.

I Roamservice- lande kan du bruge 10 GB data pr. måned. Bruger du mere end 10 GB, vil du modtage en SMS med besked om, at du er overgået til standardtaksterne, som findes på cbb.dk. (se mere under særlige vilkår for Roamservice).

SMS og MMS

Fri SMS og MMS er inkluderet i dit abonnement og gælder i Danmark samt fra Roamservice-lande (se særlige vilkår for Roamservice). Fri SMS og MMS gælder ikke indholdstakserede tjenester bestilt via SMS eller MMS, web SMS og MMS samt SMS og MMS til udenlandske mobilnumre. Disse takseres efter de i øvrigt gældende takster.

 

Misbrug:

SMS og MMS beskederne må ikke:

  • Være maskinskabte (maskinelt afsendte)
  • Sendes som en serie af identiske SMS & MMS beskeder til samme modtager
  • Bruges til chikane eller spam af enkeltpersoner eller grupper
  • Bruges kommercielt, herunder til markedsføring

Ved misbrug kan CBB Mobil spærre dit abonnement med øjeblikkelig virkning.

CBB til CBB

Med CBB til CBB kan du ringe til andre aktive CBB kunder uden begrænsning. Opkald til og fra udlandet er ikke omfattet.

Fri Facebook

Fri Facebook betyder at direkte trafik fra Facebooks app’en er inkluderet i pakken. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke gælder for materiale som Facebook linker til, og at det ikke gælder hvis du bruger Facebook via facebook.com eller i udlandet.

Skift af CBB abonnement

Hvis du skifter til et abonnement, som har en højere pris, sker ændringen med det samme, og du vil blive opkrævet differencen mellem dit gamle og dit nye abonnement med det samme. Hvis du skifter til et abonnement, med samme pris eller lavere pris, sker ændringen og betalingen ved førstkommende månedsskifte.

 

Særlige vilkår for Roamservice


Roamservice gælder i følgende lande

Finland, Island, Norge, Sverige, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, England (Gibraltar), Frankrig (Fransk Guyana, Guadeloupe & Saint-Martin (FR), Mayotte, Martinique og Reunion), Grækenland, Holland, Irland, Italien (San Marino), Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Nord Irland, Polen, Portugal (Azorerne, Madeira), Rumænien, Serbien, Skotland, Slovakiet, Slovenien, Spanien (Kanariske øer), Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig, Wales.

 

Opkald i Roamservice-lande
Du kan modtage og foretage opkald til 0 kr., når du befinder dig i udlandet, til ovenstående lande og Danmark (gælder ikke overtakserede numre og særtjenester). Andre former for udlandsopkald takseres efter de til enhver tid gældende udlandspriser, som findes på cbb.dk.


SMS- og MMS-beskeder i Roamservice-lande

I alle CBB-abonnementer er der inkluderet modtagelse af SMS-beskeder i udlandet. Med Roamservice inkluderet i dit abonnement, kan du også sende SMS’er til 0 kr. fra de ovennævnte lande til alle danske og ovennævnte lande numre. SMS-kvitteringer modtaget i ovennævnte lande takseres til 0 kr. MMS beskeder faktureres som dataforbrug, og dataforbruget indgår som en del af de inkluderede 10 GB, se nedenfor.


Brug af data i Roamservice-lande

Du kan bruge den mængde data, som er inkluderet i dit abonnement (se dog fair forbrugsbegrænsninger nedenfor). Herefter faktureres du til den enhver tid gældende pris for data. Prisen finder du på cbb.dk.


Fair use begrænsninger

Du kan maksimalt bruge 10 GB data pr. måned. Bruger du mere end 10 GB, vil du modtage en SMS med besked om, at du er overgået til standardtaksterne, som findes på cbb.dk. Herefter kan du maksimalt bruge for 450 kroner data, hvorefter din dataforbindelse bliver spærring, og du kan hæve denne grænse via SMS. Roamservice er udelukkende beregnet til periodevis brug i udlandet – f.eks. ved ferieophold. Såfremt CBB ser, at der i en periode på mere end 30 sammenhængende dage primært er forbrug på abonnementet i udlandet, forbeholder CBB sig retten til at spærre for roaming i Roamservice-lande. 7 dage efter påbegyndt forbrug i Danmark, kan du igen have forbrug i Roamservice-landene.