Priser og vilkår

Generelle Vilkår

Gældende fra 13. juli 2020.

Du har indgået en eller flere aftaler med CBB Mobil. Her er detaljerne om din brug af CBB Mobils tjenester.

1. Aftalens omfang

Dette sæt vilkår er sammen med din ordrebekræftelse det samlede grundlag for din aftale med CBB Mobil. Som kunde er du ansvarlig for at overholde vilkårene for dine produkter.

2. Aftalens parter

Aftalen forudsætter, at du har bopæl i Danmark, har en gyldig folkeregisteradresse og mailadresse, et gyldigt Dankort, Visakort, Visa Electron eller MasterCard og er myndig. Ved tilmelding skal du give CBB Mobil oplysning om dit CPR-nummer, navn og mail-adresse. Du har pligt til straks at underrette CBB Mobil om en adresseændring. Underretningen skal ske via CBB Mobils hjemmeside (CPR-opslag). CBB Mobil kan kræve dokumentation for, at alle oplysninger er rigtige.

Meddelelser fra CBB Mobil sendes til dig via mail til den mail-adresse, du har oplyst i forbindelse med bestillingen. Meddelelser indeholder informationer om abonnementsaftalen som fx varslinger om ændring af priser eller vilkår. CBB Mobil kan dog vælge at sende meddelelser som et almindeligt brev. CBB Mobil kan også sende dig markedsføringsmateriale via sms, mms eller mail, hvis du har givet os lov til det.

3. Ejerforhold

CBB Mobil er juridisk placeret under Telenor A/S.

Frederikskaj 8
2450 København SV
CVR 19433692

4. Fortrydelse

Hvis du ønsker at fortryde dit køb, som er købt via vores hjemmeside eller kundeservice, har du 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten for abonnementer gælder fra modtagelsen, som er den dag nummeret til det tilhørende abonnement aktiveres. For køb af hardware (router, modem, mobiltelefon, osv.) gælder fortrydelsesretten fra den dag, du har modtaget din pakke.

Hvis du ønsker at fortryde din bestilling, skal du give os besked mundtligt eller skriftligt senest den dag, hvor fortrydelsesretten udløber. Du kan fortryde på en af følgende måder:

 • Ring til vores kundeservice på tlf. 50 50 50 50
 • Send en e-mail til kundeservice@cbb.dk
 • Benytte formularen til fortrydelse, som er vedhæftet i din ordrebekræftelsesmail.
 • Eller du kan skrive til: CBB, ATT: Kundeservice, Frederikskaj 8, 2450 København SV

Når du gør brug af din fortrydelsesret, skal du huske at returnere det eventuelle udstyr, som du har modtaget. Returneringen af udstyret skal ske inden for 14 dage efter, at du har givet os besked om din fortrydelse. I pakken med udstyret finder du en returlabel, som sættes udenpå pakken og pakken afleveres i en Postnord-butik. Det er gratis at anvende det vedlagte returlabel. Vi tilbagebetaler beløbet for abonnementet senest 14 dage efter, at vi har modtaget din vare. Pengene vil blive udbetalt via samme betalingsmiddel, som blev anvendt ved købet. Beløbet for eventuelt returneret udstyr vil blive tilbageført, når vi har udstyret i hænde.

Hvis du udtrykkeligt har anmodet os om at påbegynde levering af bestillingen, men den ikke er endelig udført, kan du træde tilbage fra aftalen i op til 14 dage efter aftalens indgåelse. I det tilfælde skal du betale os det beløb, som står i forhold til de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du fortryder, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen. Det er muligt at fortryde et køb delvist hos CBB Mobil. Bemærk, at du ved delvis fortrydelse ikke vil få returneret leveringsomkostningerne.

Særligt om fortrydelsesret for nummerflytning og bestilling af nyt SIM-kort

Har du ved bestillingen udtrykkeligt anmodet om, at vi kan levere den bestilte ydelse inden udløbet af de 14 dages fortrydelsesret, kan du ikke fortryde aftalen, når vi har udført din ordre fuldt ud. Det gælder ved nummerflytning og ved bestilling af nyt SIM-kort. Har du bestilt en nummerportering har du ikke fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor CBB Mobil modtager din fuldmagt til at overflytte nummeret. Dette accepterer du i forbindelse med bestillingen på vores hjemmeside. Har du bestilt via vores kundeservice, vil du modtage en mail med link til fuldmagten, som du skal udfylde og acceptere.

Indtil du godkenderfuldmagten, gælder de normale regler for fortrydelsesret. Det vil sige at du indenfor 14 dage fra bestillingsdatoen kan fortryde. Ønsker du at benytte dig af denne mulighed, skal du kontakte kundeservice på tlf.: 50 50 50 50 eller via mail på kundeservice@cbb.dk og anmode herom. Pengene kan også indsættes som taletid på et andet nummer hos CBB Mobil eller bruges som betaling for et nyt nummer i stedet for en nummerflytning. ønsker du en af disse muligheder, bedes du kontakte kundeservice på tlf.: 50 50 50 50 eller via mail på kundeservice@cbb.dk.

Bemærk, at eventuel bonustaletid der indsættes i forbindelse med køb af en nummerflytning ikke kan udbetales eller overflyttes til andre numre.

5. Behandling af personoplysninger

CBB Mobil anvender dine personoplysninger til en række formål, som primært er med henblik på at opfylde vores kontrakt med dig. Vi anvender hovedsageligt dine personoplysninger for at kunne administrere dit abonnement samt levere de ønskede tjenester til dig. Dette omfatter blandt andet, at vi indhenter kreditoplysninger, skaber og vedligeholder abonnement- og regningsinformationer, behandler trafik- og lokaliseringsdata i forbindelse med overføring af kommunikation og debitering heraf. Vi behandler også dine oplysninger for at opfylde vores retlige forpligtelser, blandt andet til at fastslå hvor du befinder dig, hvis politi eller redningstjeneste behøver denne information og videregivelse af oplysninger til nummeroplysningen, herunder publicering på internettet, medmindre du har valgt hemmeligholdelse.

Arten af de registrerede oplysninger afhænger af, hvilken tjeneste, som din aftale vedrører. Vi registrerer blandt andet navn, adresse, IP nummer, det kaldte nummer, tidsregistrering af forbruget, samt hvor meget data, der forbruges. For mobilabonnementer registreres også SIM-kort nummer, IMEI nummer på terminalen og lokationsdata.

Vi registrerer dit telefonnummer, når du ringer til vores Kundeservice. Det bruger vi til at sende dig en automatisk genereret e-mail, hvor vi beder om din feedback på din oplevelse, så vi løbende kan forbedre kvaliteten af vores service.

Vi anvender også dit telefonnummer til at sende dig en automatisk genereret sms, hvor vi beder om din feedback på din oplevelse på vores netværk, så vi løbende kan forbedre kvaliteten af vores service. Dit telefonnummer bliver tilfældigt udvalgt, og vi registrerer ikke din lokation før du giver samtykke. Vi beder om dit samtykke i SMS beskeden. Hvis du ikke giver samtykke, registrerer vi ikke din lokation. 

Ret til indsigt

Hos CBB Mobil registreres ejer af abonnementet automatisk også som bruger. Hvis ejer alligevel lader andre bruge dit abonnement skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke har ret til indsigt i deres personlige oplysninger.

Du har med visse lovmæssige begrænsninger ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Du kan som kunde bede om indsigt i den persondata, der er registreret i relation til abonnementet og brugen af de tjenester mv., der er omfattet af abonnementet. Du vil typisk få indsigt i faktureringsoplysninger og mere generelt persondata, der relaterer sig til abonnementet. Er du også den rette bruger, vil du også få adgang til mere specifik persondata i relation til brugen af den tjeneste, som brugeren er registreret på. Det kan være udtryk for væsentlig misligholdelse af kontrakten med CBB Mobil, hvis der anmodes om indsigt i persondata, der angår andre end én selv.

Dine øvrige rettigheder

Du har en række rettigheder ifølge databeskyttelseslovgivningen. Du kan læse om disse i CBB Mobils databeskyttelsespolitik på cbb.dk.

Al behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningens og logningsbekendtgørelsens regler. For yderligere information om CBB Mobils behandling af personoplysninger henvises til vores databeskyttelsespolitik på https://www.cbb.dk/info/persondatapolitik/

6. SIM-kortet

Som kunde hos CBB Mobil, får du et SIM-kort tilsendt pr. brev. For at aktivere det nye SIM-kort, skal du logge ind på Mit CBB eller kontakte kundeservice på tlf.: 50505050 eller via mail på kundeservice@cbb.dk . Du får også en PIN- og PUK-kode pr. mail. Den tilsendte PIN-kode skal du indtaste på din telefon, når det nye SIM-kort er aktiveret og sat i din telefon. Du kan efterfølgende skifte PIN-kode til 4 cifre du selv vælger. PIN- og PUK-koder er personlige og skal opbevares på en forsvarlig måde. Vi anbefaler at du altid opbevarer dem hver for sig.

Hvis dit SIM-kort bortkommer, skal du straks meddele dette til CBB Mobil. Du kan altidspærre SIM-kortet på Mit CBB. Det er også muligt at ringe til kundeservice på tlf.: 50505050 og oplyse dit mobilnummer og kodeord til Mit CBB. Hvis tyveriet sker udenfor normal åbningstid, skal du sende en mail til tyveri@cbb.dk eller spærre det selv på Mit CBB. Du hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af SIM-kortet efter bestemmelserne i § 61 og 62 i Lov om Betalingstjenester: se afsnit 21. Du hæfter ikke for forbrug efter spærringstidspunktet. Du skal være opmærksom på at dit abonnement fortsætter, selvom din telefon er spærret. Sørg selv for at melde mobiltelefonen stjålet hos politiet. Husk at medbringe kvitteringen for din mobiltelefon til politiet. Du kan mod betaling af et gebyr, få et nyt SIM-kort tilsendt eller få genåbnet dit nummer.

7. CBBs dækningsområde

Du skal være opmærksom på, at dækning og datahastighed er afhængig af forhold som din fysiske placering, antal samtidige brugere, masteplacering og eventuelle dækningsmæssige hindringer. Alt afhængig af disse forhold kan dækningen derfor variere i forhold til det af CBB Mobil oplyste. Du kan altid gøre dig bekendt med vores dækning via dækningskortet som du finder på www.cbb.dk.

Særlige forhold for 5G

Ved CBB Mobils lancering af 5G i 2020, er 5G hastighederne kun tilgængelige på udvalgte lokationer i Danmark. Du har forud for tegning af abonnementer, som indeholder 5G, mulighed for at gøre dig bekendt med omfanget af dækningen af på CBB Mobils netværkside, som du finder her: www.cbb.dk/info/netvark/udvikling.

8. Betalingsforhold

Betalingen sker i danske kroner. CBB Mobil er berettiget til at opkræve et betalingsgebyr i forbindelse med betaling og optankning af konto. CBB Mobil udsender ikke regninger. En specifikation er altid tilgængelig via Mit CBB. Du kan imod betaling af et gebyr, få tilsendt en specifikation eller faktura med almindelig brevpost. Ved oprettelse af nyt nummer sker betaling af abonnement, når simkort er afsendt. Ved oprettelse af nummerflytning sker betaling af abonnement, når nummeret bliver aktivt hos CBB Mobil. Et eventuelt oprettelsesgebyr betales ved oprettelsen. Dit forbrug i henhold til de gældende priser trækkes løbende fra din personlige konto. Du kan til enhver tid se din konto på www.cbb.dk, herunder en specificeret opgørelse af forbrug og betalinger.

Det er dit ansvar at sikre at der er dækning for dit forbrug på den personlige konto. Misligholder du dette forhold og er saldoen negativ, forbeholder CBB Mobil sig retten til at påføre din regning renter og rykkergebyrer samt muligheden for at blokere for din forbindelse og ophæve aftalen. CBB Mobil informerer om dette via mail, SMS og brev. CBB Mobil er i den forbindelse berettiget til at opkræve et lukningsgebyr. CBB Mobil kan desuden indberette dig til et kreditoplysningsbureau i henhold til lov om private registre m.v., og eventuelle inkassoomkostninger skal du betale. Betaler du alle udeståender og vil have aftalen genoprettet, forbeholder CBB Mobil sig ret til at opkræve et genåbningsgebyr.

Hvis du misligholder abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan du ikke indgå en ny aftale med CBB Mobil, før gælden er betalt.

Udlandstelefoni

Befinder du dig i udlandet, bliver der ligeledes blokeret for at modtage opkald samt SMS m.fl. Forsinkede takseringer bevirker, at CBB Mobil ikke altid kan spærre servicen ved præcis minus 200 kr. og du kan derfor opnå en større negativ saldo, inden spærringen træder i kraft. Ved opkald foretaget til og fra udlandet, er det også muligt at opnå en større negativ saldo, fordi denne service bliver takseret op til 4 uger efter det er foretaget. Du kan altid spærre for udlandstelefoni via Mit CBB. Efterfølgende indbetaling til en konto der er negativ, vil først blive brugt til kreditering af skyldige beløb, hvorefter resten kan anvendes til forbrug og evt. gebyrer.

9. Automatisk betaling

Som ny kunde hos CBB Mobil tilmeldes du automatisk til fast betaling af dit månedlige abonnement via træk på dit kredit/debetkort, samt løbende optankning af din saldo fra samme kort. Der trækkes et fast, forudbestemt, aftalt beløb hver gang, at din saldo tankes op. 

Når du er tilmeldt automatisk betaling sørger CBB Mobil for at trække penge fra dit kort når dit abonnement skal betales hver måned.

Ved tilmelding skal du afgive dine betalingskortsoplysninger. Optankningerne vil automatisk blive debiteret dette kort og du vil modtage en besked på enten e-mail eller SMS den dag, hvor vi trækker pengene. I forbindelse med tilmelding til Automatisk optankning giver du tilladelse til, at vi gemmer betalingskortoplysningerne og accepterer, at der er tale om en tilbagevendende betaling.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi foretager Automatisk betaling. Dette gør du via Mit CBB eller ved at kontakte kundeservice på tlf.: 50505050 eller via mail på kundeservice@cbb.dk . Hvis vi ikke kan gennemføre en betaling ud fra de angivne kortoplysninger, kan du inde på din selvbetjeningsside forsøge igen eller opdatere med et nyt betalingskort. Derefter vil den automatiske betaling fortsætte igen.

Du kan gøre indsigelser mod den gennemførte betaling gældende overfor din bank. Ønsker du at benytte denne mulighed, skal du kontakte din bank senest 8 uger efter at betalingen er gennemført.

10. Udlandstelefoni: Opkald fra/i udlandet

Køber du et DK abonnement, er udlandstelefoni ikke inkluderet, og din telefon vil ikke virke i udlandet.

CBB Mobil er berettiget til at opkræve din nationale takst i tillæg til priserne for udlandstelefoni.

For at få udlandstelefoni, skal du tilmelde dig et af vores CBB Europa eller CBB World abonnementer.

Tilmelding til udlandstelefoni kræver en kreditvurdering, som CBB Mobil foretager automatisk i forbindelse med, at du bliver kunde hos CBB Mobil. Såfremt du ikke kan kreditvurderes, kan udlandstelefoni ikke tilmeldes. For at kreditvurderingen kan finde sted, skal ansøger(e) være fyldt 18 år og være registreret på en dansk adresse.

Opkrævningen fra de udenlandske teleselskaber kan vare op til 31 dage fra opkaldet er foretaget, men opkrævningen kan i få tilfælde overstige de 31 dage. Du kan ikke påberåbe dig kompensation, som følge af forsinkelse i vores opgørelse over dit skyldige roaming forbrug.

Priserne for at roame (benytte telefonen i udlandet) afhænger af det mobilnet du benytter og du skal være opmærksom på, at du også betaler for at modtage opkald i udlandet, eller hvis din mobil viderestiller til Mobilsvar udenfor EU.

Prisen på opkald fra/i udlandet afhænger af den pågældende operatørs gældende takster og kan ses på www.cbb.dk.

CBB Mobil forbeholder sig ret til at begrænse forbruget i udlandet således at du maksimalt kan forbruge 100 SDR i døgnet udenfor EU (Svarende til ca. 1000 kr.). Overskrides dette forbrug kan CBB Mobil vælge at spærre nummeret uden yderligere varsel.

De fleste telefoner vælger automatisk det netværk, som er stærkest, også når du er tæt på en landegrænse. Du kan altså risikere at ringe via et udenlandsk netværk, selv om du befinder dig i Danmark. Det vil altid stå i displayet, hvilket netværk du er på og du kan manuelt vælge CBBs netværk, hvis du vil undgå dette. I så fald skal du blot huske at vælge 'automatisk netværk', når du faktisk er i udlandet og vil bruge mobilen.

Dataforbrugskontrol i udlandet

Med dataforbrugskontrollen i udlandet, slipper du for at få en grim overraskelse når du bruger data i udlandet. Du bliver automatisk tilmeldt denne service ved oprettelse. Vi sørger for at du maksimalt kan bruge for 450 kr. i data forbrug pr. måned i udlandet udover dit eventuelle inkluderede forbrug, så du stadig kan tjekke mails når du er på ferie, uden at skulle tænke over at din regning løber løbsk.

Særlige vilkår

 1. Perioden for saldokontrol starter 1. dag i måneden og slutter sidste dag i måneden. Rejser du hen over et månedsskift, skal du være opmærksom på at din saldokontrol bliver ”nulstillet”. Det vil sige at du godt kan overskride 450 kr., da der er tale om en ny periode.
 2. Dataforbrugskontrollen gælder kun for dataforbrug i udlandet: SMS, tale m.m. er ikke inkluderet i de 450 kr.
 3. Når du har nået 80 % af de 450 kr. sendes der en SMS med advarsel herom. Der sendes ligeledes en SMS når du har nået dit max på 450 kr.
 4. ønsker du at ophæve spærringen midlertidigt, det vil sige inde for pågældende måned, skal du kontakte kundeservice på tlf.: 50505050 eller via mail på kundeservice@cbb.dk . Vær opmærksom på at data forbruget i den pågældende periode herefter vil være ubegrænset.
 5. Hvis du ønsker at ophæve data forbrugskontrollen permanent, skal du ligeledes kontakte kundeservice på tlf.: 50505050 eller via mail på kundeservice@cbb.dk . Vær opmærksom på at forbruget fremover vil være ubegrænset.
 6. ønsker du ikke at benytte dig af data i udlandet, skal du slå muligheden fra i telefonen. Hvis du er i tvivl om hvordan du gør det, skal du henvende dig hos producenten af telefonen. CBB Mobil tager ikke ansvar for opsættelsen af denne funktion er sat korrekt op.

Alternative udbydere i udlandet : tale, SMS og data

Fra den 1. juli 2014 er det muligt for dig at vælge alternative udbydere af mobiltelefoni i EU/EøS lande. Du kan kun benytte dig af denne mulighed, hvis en anden udbyder har indgået en aftale med CBB Mobil. Nedenfor kan du læse om de vilkår, der gælder når du indgår en aftale med en alternativ udbyder.

Definition

Du kan indgå en aftale med to typer af udbydere:

 1. Alternative Roaming Provider (tale, SMS og data - abonnementsaftale)

  Aftalen vil indeholde følgende services:
  • Udgående kald, som er foretaget i EU/EøS lande til et telefonnummer som tilhører et EU/EøS land
  • Indgående kald modtaget i et EU/EøS land, uanset hvor det kommer fra.
  • Udgående SMS sendt fra et EU/EøS land til et mobilnummer, som tilhører et EU/EøS land samt indgående SMS modtaget i et EU/EøS land, uanset hvor den kommer fra.
  • Alle datatransaktioner inklusive MMS foretaget i et EU/EøS land.
  • Hvis du ringer til et telefonnummer eller sender en SMS til et mobilnummer, som ligger udenfor EU/EøS vil du modtage en regning fra CBB på disse.
  Priserne på disse opkald/SMS er i henhold til CBBs til enhver tid gældende priser på opkald og SMS i udlandet.
 2. Local Break Out (kun data)

  Aftalen vil indeholde følgende services:
  • Alle datatransaktioner undtaget MMS foretaget i et EU/EøS land. Du kan stadig sende MMS, når du har en aftale med denne udbyder, men du vil blive afregnet af CBB Mobil for data forbruget for afsendelse af MMS.
   Indgåelse af aftale med alternativ udbyder
  • Du kan indgå en aftale med en alternativ udbyder før du rejser til- eller når du befinder dig i EU/EøS lande. Du bruger dit CBB SIM-kort og kan beholde dit eget telefonnummer. Du kan læse, hvordan du tilmelder dig på cbb.dk. Når du har indgået en aftale med en alternativ udbyder, vil udbyderen bekræfte, at din aftale er aktiveret. Når du har aktiveret en aftale med en alternativ udbyder, stopper CBBs dataforbrugskontrol på dit abonnement, når du befinder dig i EU/EøS lande. Det vil være din nye udbyders pligt at tilbyde dataforbrugskontrol inden for EU/EøS lande. Når du indgår en aftale med alternativ udbyder, forbliver dit abonnement med CBB aktivt og du vil fortsat kunne bruge CBB SIM-kortet i udlandet : udenfor EU/EøS, medmindre du har spærret for udlandstelefoni.

Priser og betalingsforhold

Når du har indgået en aftale med en alternativ udbyder, modtager du en regning fra den valgte udbyder på services inden for EU/EøS. Priserne bliver fastsat af den valgte udbyder, som fremgår af udbyderens informationsmateriale. Ved indgåelse af aftalen, vil du typisk skulle betale forud med dit kreditkort. Så snart du befinder dig i et land udenfor EU/EøS eller ringer/sender SMS til destinationer udenfor EU/EøS, vil du bruge CBB Mobil som udbyder og du modtager en regning fra CBB Mobil, som du plejer til de til enhver gældende priser for udland.

Begrænsninger

Hvis dit abonnement er blevet spærret hos CBB Mobil, som følge af misligholdelse af aftalen eller du har nået max på din forbrugskontrol, kan du ikke indgå en aftale med en alternativ udbyder. Hvis du har et CBB abonnement med spærring for brug af data i udlandet eller har et dobbelt SIM abonnement kan du heller ikke indgå en aftale med en alternativ udbyder.

Spærring

For begge typer af udbydere tilbyder CBB Mobil at der kan spærres for køb af denne type aftaler. Kontakt da kundeservice på tlf.: 50505050 eller via mail på kundeservice@cbb.dk .

Opsigelse, fortrydelse eller ændring
 1. For alternativ udbyder af tale, SMS og data (abonnementsaftale) skal du opsige direkte hos udbyderen. Du kan også få CBB Mobil til at hjælpe dig med at opsige aftalen : se hvordan på cbb.dk.
 2. For alternativ udbyder af data skal du opsige aftalen direkte hos den pågældende udbyder. Du kan også skifte tilbage til CBB Mobil som udbyder af data, ved at skifte adgangspunkt (APN) til ”internet” på din mobil. Se hvordan du ændrer adgangspunkt i din mobiltelefons manual.
 3. Eventuel fortrydelsesret skal oplyses af den valgte udbyder.
 4. Når du opsiger din aftale med den valgte udbyder, forbliver dit abonnement med CBB Mobil aktivt og du vil kunne bruge CBB SIM-kortet i udlandet : både indenfor- og udenfor EU/EøS. Her gælder CBBs til enhver tid gældende priser for udland.

Ansvar

CBB har ingen indflydelse på og intet ansvar for, hvordan alternative udbydere i EU/EøS lande sammensætter tjenester og priser samt markedsfører disse. Alternative udbydere er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende EU lovgivning på området. Prisen for opkald til udenlandske mobilnumre fremgår af www.cbb.dk.

11. Når data er inkluderet i dit abonnement

Inkluderer dit abonnement data i Danmark, kan du frit bruge data op til den inkluderede mængde pr. måned. Når grænsen er nået, bliver hastigheden nedsat til 64/64 Kbit/s. Ubrugt dataforbrug overføres ikke til næste måned.

12. Indholdstakserede tjenester

En indholdstakseret tjeneste er en service, hvor du kan bestille varer og tjenesteydelser med din mobiltelefon via SMS, MMS eller internet. Du betaler over din forudbetalte konto. Det maximale beløb som kan opkræves for denne type bestilling, er 225 kr. pr. vare eller tjeneste. Du hæfter for betalingen, dog ikke for betaling af varer eller tjenester der leveres uden for mobiltelefonen, hvis dit SIM-kort er blevet misbrugt eller stjålet. Det er en forudsætning at du ikke med vilje- eller ved svigagtig adfærd, selv er skyld i misbruget.

1. Bestilling

Du bestiller en indholdstakseret tjeneste via internettet, eller når du afsender en specifik SMS-kode til et firecifret nummer. Når den bestilte tjeneste er leveret, trækkes beløbet på din forudbetalte konto. Det er dit eget ansvar at sikre, at din telefon understøtter den bestilte tjeneste, at der er hukommelse nok i telefonen og at du gemmer den rigtigt. Bestiller du en indholdstakseret tjeneste hos tredjemand, hæfter du for betalingen, selv om de fremsendte tjenester bliver afvist af din telefon.

2. Fortrydelsesret

Når du bestiller indholdstakserede tjenester via SMS, MMS eller internet, får du oplysning om fortrydelsesret. Læs oplysningerne grundigt, så du ved hvordan du kan fortryde aftalen.

3. Prisoplysninger

Prisen for en indholdstakseret tjeneste skal fremgå dér, hvor tjenesten annonceres. Ud over denne pris opkræver CBB Mobil almindelig SMS-pris for leveringen.

4. Spærring

Overlader du din mobiltelefon til andre, fx børn, er der en vis risiko for, at de bruger den til at bestille indholdstakserede tjenester. Du hæfter som kunde for dette forbrug. Du har dog muligheden for at spærre for indholdstakserede tjeneste på Mit CBB. Du spærrer kun for de indholdstakserede tjenester og ikke for normale SMSer og MMSer.

5. Misbrug

Du kan beskytte din mobiltelefon mod uberettiget brug ved at bruge PIN-kode.

6. Indhold af tjenesterne

CBB Mobil påtager sig intet ansvar for indholdet af indholdstakserede tjenester, der leveres af tredjemand.

7. Ændringer

CBB Mobil er berettiget til at ændre ovenstående vilkår med 30 dages varsel.

8. Framelding

Du kan til enhver tid framelde dig muligheden for indholdstakserede SMSer på Mit CBB.

13. Kampagner

Ved kampagner, hvori der indgår taletid som en del af kampagnen, eller i tilfælde af at CBB Mobil indsætter bonus på din konto, kan taletiden eller bonus ikke ombyttes til kontanter eller overflyttes til et andet nummer hos CBB Mobil. Disse udbetales heller ikke i forbindelse med opsigelse.

14. Kreditvurdering

CBB mobil er til enhver tid berettiget til at foretage en kreditvurdering af dig, herunder i forbindelse med indgåelse af en aftale. Kreditvurderingen sker i overensstemmelse med Persondataloven regler. Vi opdaterer endvidere løbende dine kunde- og kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet. På baggrund af en kreditvurdering kan CBB Mobil vælge at tildele dig et kreditmaksimum. CBB Mobil kan til enhver tid afvise at indgå en aftale med dig eller kræve, at du først betaler eventuel forfalden saldo for andre abonnementsforhold. Ud over at fastsætte et kreditmaksimum kan CBB Mobil også kræve, at du indbetaler et depositum, før aftalen kan accepteres. Du hæfter for alt forbrug, også selvom det overskrider det fastsatte kreditmaksimum. En overskridelse af kreditmaksimum giver CBB Mobil ret til straks at afbryde forbindelsen. CBB Mobile kan også kræve, at du foretager en acontobetaling af det totale skyldige beløb.

15. Misligholdelse

I tilfælde af at du misligholder forpligtigelser i henhold til abonnementsaftalen, kan CBB Mobil afbryde eller begrænse din brug af CBB Mobils mobiltjeneste. Ved vedvarende misligholdelse kan CBB Mobil opsige dit abonnement. Følgende forhold anses blandt andet for at være væsentlig misligholdelse:

 • Saldoen på din konto er i negativ og det skyldige beløb er ikke betalt efter CBB Mobil har meddelt dig dette.
 • Du standser dine betalinger.
 • Du benytter udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til brug i forbindelse med tilslutning til CBB Mobils mobiltjeneste.
 • Du anvender abonnementet til formidling af trafik for andre end dig selv eller en eventuel bruger.
 • Utilsigtet mønster i brug af skift mellem abonnementer.
 • Du giver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om flytning eller ændring af mailadresse til CBB Mobil.
 • Du udøver chikane mod CBB Mobil, CBB Mobils medarbejdere eller CBB Mobils øvrige kunder.

Hvis du ikke retter det forhold, der har givet anledning til afbrydelsen, kan CBB Mobil uden varsel ophæve abonnementsaftalen. Ophæves abonnementsaftalen, mister du rettighederne til mobilnummeret.

16. Ændringer i priser og vilkår

CBB Mobil kan til enhver tid ændre de disse vilkår, samt abonnements- og forbrugsafgifter. Du vil altid få besked om disse ændringer fx via mail, eller SMS . Du får besked mindst 30 dage før ændringerne træder i kraft. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement, hvis du ikke ønsker at beholde det, efter ændringen er trådt i kraft. Ved mindre væsentlige ændringer kan CBB Mobil vælge at indrykke annoncer i dagspressen og på www.cbb.dk. Er ændringen til din fordel, bliver du ikke nødvendigvis varslet. Du kan finde de til enhver tid gældende priser på www.cbb.dk.

17. Reklamation

Hvis du oplever, at din bestilling ikke stemmer overens med den indgåede aftale eller hvis SIM-kortet er defekt, skal du kontakte CBB Mobil hurtigst muligt, efter at du opdager uoverensstemmelsen.

Hvis din reklamation vedrører et defekt SIM-kort, skal du returnere det til CBB Mobil, som sørger for at ombytte kortet uden omkostninger for dig. Vi dækker også returfragten. Dette gælder kun, hvis du ikke selv er skyld i at SIM-kortet er blevet defekt. CBB Mobil sørger for at udbedre fejl og andre afbrud inden for rimelig tid, efter at du har anmeldt fejlen.

18. Opsigelse

Som kunde hos CBB Mobil har du løbende måneds opsigelse. Dit abonnement vil blive opsagt den sidste dag i den måned, hvor du opsiger. I forbindelse med opsigelse vil et eventuelt indestående/restsaldo blive krediteret senest 30 dage efter opsigelsen. Beløbet udbetales til et af dig oplyst bankkontonummer. Dette gælder ikke for evt. bonus. Opsigelse skal ske skriftligt eller via din personlige side på www.cbb.dk.

CBB Mobil har ret til at opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 30 dages varsel, hvis CBB Mobil ophører med at udbyde tjenesten.

19. Bindingsperiode

Binding ved køb af abonnement i butik
Når du køber et CBB-abonnement sammen med en telefon i en butik har du 6 måneders binding på abonnementets pris. Bindingen starter fra den dag, dit abonnement bliver aktivt.

Det er muligt at skifte til et abonnement med samme eller højere pris i bindingsperioden. Det er ikke muligt at skifte til et abonnement med en mindre pris i bindingsperioden.

Du kan kun have en binding pr. telefonnummer. Det er ikke muligt at ejeroverdrage dit nummer til en anden i bindingsperioden.

Hvis dit abonnement har en bindingsperiode, vil dette fremgå af din ordrebekræftelse. Dit abonnement vil maksimalt være i binding i 6 måneder.

20. Tvister og klageadgang

Er du uenig med CBB Mobil i forhold til registreret forbrug eller kvaliteten af din vare, skal du først kontakte kundeservice. Kan du og kundeservice ikke blive enige, afhænger dine muligheder for at gå videre med din klage af, hvad du klager over.

Du kan klage til CBB Mobil over alle forhold vedrørende dit abonnement. I den periode CBB Mobil behandler din klage, stiller CBB Mobil opkrævningen af det omtvistede beløb i bero. Det gælder dog ikke opkrævningen af morarenter. CBB Mobil afgør som udgangspunkt sagen senest tre måneder efter vi har modtaget din klage.

I de tilfælde hvor uenigheden mellem dig og CBB drejer sig som et af CBB Mobil registreret forbrug, og/eller du er registreret som privatkunde, kan CBB Mobils afgørelse indbringes for Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3. sal th. 1609 København V, www.teleanke.dk.

Drejer uenigheden sig om en vare, kan du klage til Center for Klageløsning/Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis du og CBB Mobil ikke kan blive enige. Du kan læse mere om Center for Klageløsning på www.forbrug.dk.

Du kan også sende en klage til EU-kommissionens online klageportal, hvis du er statsborger i et andet EU-medlemsland end Danmark. Du kan sende klagen på siden: http://ec.europa.eu/odr. Du skal huske at tilføje vores mailadresse: klage@cbb.dk

For alle køb af varer finder købelovens regler om mangler anvendelse. Du kan læse mere om reklamationsret på CBB Mobils hjemmeside.

21. Erstatning

CBB Mobil er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. CBB Mobil er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab, medmindre tabet skyldes CBB Mobils forsætlige eller uagtsomme handlinger. Når en samtale er slut, er det dit ansvar at afbryde forbindelsen. CBB Mobil er uden ansvar for tab pga. afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af telenet eller teletjenesten ifm. foranstaltninger, der er nødvendige på grund af teknik, vedligehold og drift eller er pålagt af tilsynsmyndigheder, medmindre CBB Mobil har forsømt at begrænse ulemperne.

22. Overdragelse

Du kan med CBB Mobils samtykke overdrage abonnementet til tredjemand. CBB Mobil kræver skriftligt samtykke fra såvel dig som tredjemand, samt at eventuel gæld betales forinden overdragelse.

CBB Mobil kan frit overdrage dit nummer til tredjemand eller anden ejerstruktur.

23. Vilkår for nummerflytning

Ved at acceptere vilkårene, bekræfter du som nuværende ejer af mobilnummeret at du ønsker at overføre dit mobilnummer fra dit nuværende selskab til CBB Mobil. Samtidig giver du CBB Mobil fuldmagt til, med henblik på nummerflytningen, at opsige dit abonnement hos dit nuværende selskab.

Når du vælger at flytte dit nummer ved udløb af binding og/eller opsigelsesperiode, bliver dit nummer flyttet til CBB Mobil den førstkommende arbejdsdag efter din bindings- eller opsigelsesperiode er udløbet hos dit nuværende teleselskab.

Du kan selv vælge en dato for flytning af dit nummer. Vær opmærksom på, at en eventuel binding på et abonnement hos dit nuværende teleselskab, vil fortsætte indtil din bindingsperiode udløber, også selv om dit nummer er overgået til CBB Mobil. I den pågældende periode betaler du muligvis både os og dit gamle selskab, indtil bindingen er ophørt.

Ved CBB Mobils forsinkelse/afbrydelse af din nummerflytning, kan du forvente en kompensation ud fra følgende rater:

 • Forsinkelse: 50 kr. som engangsbeløb, samt 5 kr. pr. efterfølgende hverdag.
 • Afbrydelse af telefoni i mere end 24 timer: 50 kr. som engangsbeløb, samt 50 kr. pr. efterfølgende hverdag.
 • Uretmæssig nummerflytning: Din nummerflytning skal annulleres senest dagen inden dit nummer overgår til CBB Mobil. Dette gøres ved at kontakte kundeservice på tlf.: 50505050 eller via mail på kundeservice@cbb.dk og skal ske senest dagen inden overflytningen klokken 12.00. Hvis dit nummer mod forventning stadig overgår til CBB Mobil selvom du har bedt om at få nummerflytningen annulleret, vil kompensationen lyde på 500 kr.

For alle kompensationer gælder det, at beløbet indsættes på din taletidskonto på Mit CBB. Du kan til enhver tid bede om at få beløbet udbetalt til din bankkonto.

24. Skift af CBB abonnement

Hvis du skifter til et abonnement, som har en højere pris, sker ændringen med det samme, og du vil blive opkrævet differencen mellem dit gamle og dit nye abonnement med det samme. Hvis du skifter til et abonnement, med samme pris eller lavere pris, sker ændringen og betalingen ved førstkommende månedsskifte. Du kan maks skifte abonnement 1 gang indenfor en kalendermåned.

24.1. Skift af CBB abonnement ved køb i butik
Når du køber et abonnement i en butik, sker ændringen af dit abonnement med det samme. Dette gælder både når du skifter til et abonnement med en højere pris, samt når du skifter til et abonnement med en lavere pris. Derudover vil du være bundet til abonnements pris i 6 måneder fra den dato du indgår aftalen.

Uddrag af lov om betalingstjenester

 • 61. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. § 57, medmindre andet følger af § 62. Ved en uautoriseret transaktion skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet.
  Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret.
 • 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk. 2-6. Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 59.
  Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til 1.100 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt.
  Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og
  1. at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab
  2. at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller
  3. at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.
  Stk. 4. Betaleren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør,
  1. at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller
  2. at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.
  Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige 8.000 kr.
  Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.
  Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret.
  Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 60, stk. 1, nr. 2.
  Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet.
  Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 og 8 ikke finder anvendelse på mikrobetalingsinstrumenter, hvis det på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er muligt at spærre for brugen af det.
  Stk. 11. Stk. 1-6 finder anvendelse på e-penge, medmindre det ikke er muligt for betalers udbyder af e-penge at spærre betalingskontoen eller

25. Håndtering af trafik i net og produkter

CBB benytter almindelige trafikprioriteringsteknikker til at sikre dig en optimal brugeroplevelse, herunder til almindelig trafikstyring og til håndtering af trafik spidsbelastningsperioder.

I mobile netværk inddeles, styres og prioriteres trafikken alene med henblik på at sikre effektiv dirigering og den mest optimale kvalitet for trafikken i relation til kapacitet til rådighed, tilgængelig teknologi og frekvensressourcer (2G, 3G, 4G, 5G), samt acceptabel forsinkelse, forstyrrelse og pakketab i forhold til den konkrete type trafik. Signaleringstrafik er prioriteret over anden trafik, taletrafik prioriteres over datatrafik, og alt datatrafik behandles lige. Til dette formål anvendes principper, der er defineret og internationalt standardiseret i 3GPP TS 36.331, TS 36.304 og lignende.

I faste, kablede netværk inddeles, styres og prioriteres trafikken alene med henblik på at sikre effektiv dirigering og den mest optimale kvalitet for trafikken i relation til kapacitet til rådighed, tilgængelig teknologi, samt acceptabel forsinkelse, forstyrrelse og pakketab i forhold til den konkrete trafik. Signaleringstrafik prioriteres højest, da det er en forudsætning for fejlretning og -søgning. Taletrafik er prioriteret over anden datatrafik. Til dette formål anvendes principper, der er defineret og internationalt standardiseret i IETF's (Internet Engineering Taskforce) RFC-standarder.

Mængdebegrænsninger:

Jo mere data du bruger, jo hurtigere vil du nå grænsen for den mængde data, der er inkluderet i dit abonnement. Hvis dit dataforbrug overskrider den inkluderede mængde data nedsættes hastigheden til 64/64 Kbit/s. Dette betyder, at du stadig kan benytte internettet, men dog i et meget begrænset omfang. Udgangspunktet er, at en højere hastighed er ensbetydende med en bedre brugeroplevelse. Med en hastighed på 64/64 Kbit/s kan visse datakrævende tjenester derfor være svært- eller direkte utilgængelige, og mindre datakrævende tjenester kan forekomme langsommere.

Hastighedsbegrænsninger:

Din bredbåndshastighed siger noget om, hvilken kapacitet du som bruger har til rådighed i dit abonnement. Dette har en betydning for, hvor hurtigt du kan tilgå hjemmesider, downloade data osv. Jo større en kapacitet/hastighed du har valgt i dit abonnement, jo hurtigere vil du opleve, at din adgang til internettet er.

26. Services til mobil

CBB Mobil har en række ekstra services til dit abonnement. Nogle af dem får du automatisk, andre skal du tilmelde dig. Og så er der dem, som du skal betale for. Hvis du er i tvivl, så kontakt kundeservice på tlf.: 50505050 eller via mail på kundeservice@cbb.dk.

Stk 1. WiFi-opkald

WiFi-opkald er en tjeneste, som gør det muligt at foretage opkald via mobiltelefonen, når du er forbundet til et WiFi-netværk med forbindelse til internettet.

Muligheden for at foretaget WiFi-opkald er inkluderet i alle CBBs abonnementer der inkluderer 4G og 5G. WiFi-opkald takseres på samme måde som et opkald foretaget via mobilnettet.

WiFi-opkald kræver at du har en mobiltelefon, som understøtter WiFi-opkald. Du kan selv aktivere WiFi-opkald på din mobiltelefon.

WiFi-opkald virker kun på WiFi-netværk i Danmark.

Du skal være opmærksom på, at kvaliteten af et WiFi-opkald, er afhængigt af kvaliteten af det WiFi-netværk, som du er forbundet til. Er WiFi-signalet f.eks. svagt, eller er der andre brugere på WiFi-netværket, kan det gå ud over kvaliteten af WiFi-opkaldet. Hvis du starter et WiFi-opkald, mens du er forbundet til et WiFi-netværk, men i løbet af samtalen bevæger dig uden for rækkevidden af WiFi-netværket, vil du kunne fortsætte dit opkald på 4G netværket, såfremt der er 4G dækning, der hvor du befinder dig, og såfremt din mobiltelefon understøtter 4G tale (VoLTE). Er der ikke 4G dækning vil dit opkald blive afbrudt, og du vil være nødsaget til at ringe op igen.

Stk 2. Saldoinformation

Med saldoinformation vil du automatisk modtage en SMS med din saldo, hvis saldoen kommer under 25 kr. Servicen er gratis. 

Stk 3. Saldokontrol

Få kontrol over dit forbrug med Saldokontrol. Vi spærrer din CBB-konto for udgående opkald og SMS, når saldoen har rundet 0 kr. Der kan dog være forsinkelse på op til 24 timer fra din konto går i minus til vi spærrer den. Du hæfter for forbrug foretaget ind til spærringen sker. Efter vi har spærret din konto, kan du ikke selv foretage opkald eller sende SMS-beskeder, men du modtager fortsat opkald og SMS-beskeder fra andre. Og du kan altid ringe til Alarmcentralen : 112. Når saldoen igen er positiv, genåbnes telefonen inden for 24 timer.

Bemærk: Du kan ikke være tilmeldt Saldokontrol og Automatisk optankning samtidig. Saldokontrol vil blive afmeldt, såfremt du efterfølgende tilmelder dig en af denne service. Saldokontrol er gratis.

Stk 4. SaldoSMS

Når du er tilmeldt SaldoSMS, kan du tjekke din saldostatus døgnet rundt ved at sende en besked til 1263 med teksten SALDO. Du vil hurtigt modtage en SMS med din saldostatus. Du bestemmer helt selv, hvornår du ønsker en SaldoSMS.Servicen er gratis at bruge. Du skal være opmærksom på, at hvilken som helst person kan sende en SaldoSMS til CBB Mobil fra din mobil og modtage oplysningen om din saldo. Det er naturligvis ikke muligt at få denne oplysning fra andre mobiler end din.

Stk 5. Udsvingskontrol

Denne service sørger for at blive underrettet, når forbruget på din konto viser ekstraordinært store udsving. Ved en stigning på 100% eller mere i forhold til normalt månedligt forbrug (dog mindst 250 kr.), vil du få besked via e-mail senest tre hverdage efter, at det forhøjede forbrug er konstateret.

Stk 6. Viderestilling

Med Viderestilling får du mulighed for at viderestille dine opkald til et andet nummer, som du selvfølgelig selv bestemmer. Du kan kun viderestille opkaldet til ét andet nummer, men dét nummer kan viderestille opkaldet til et tredje nummer. Det kan være en stor fordel, hvis opkaldet er yderst vigtigt - fx alarmering. Du betaler almindelig sekundtakst for viderestillingen, da du betaler det samme, som et telefonopkald fra din mobil til den person du viderestiller til og opkaldet vil derfor blive takseret til alm. mobiltakst. Du kan viderestille til et andet nummer ved at følge vejledningen i din telefons manual.

Stk 7. Udeladt nummer

Ønsker du udeladt nummer, kan dette tilvælges ved oprettelsen af nummeret samt efterfølgende på Mit CBB. Med udeladt nummer videregiver CBB Mobil ikke oplysninger til private søgemaskiner som De Gule Sider, Krak m.fl. Vi er forpligtet til at videregive dit nummer til 118.

Stk 8. Hemmeligt nummer

Med hemmeligt nummer kan folk ikke se dit nummer, når du ringer dem op. Har du valgt at have hemmeligt nummer, vil nummervisning i forbindelse med opkald være permanent blokeret (dog undtaget opkald til 112). Du kan vælge at gøre dit eget nummer hemmeligt på Mit CBB under Mine oplysninger, via en menu på mobiltelefonen eller ved at indtaste #31# inden dit opkald.

Stk 9. Mobilsvar

Mobilsvar er din gratis mobiltelefonsvarer. Alle opkald bliver automatisk viderestillet til Mobilsvar, når din telefon er optaget, slukket eller uden for dækning. Det er gratis at viderestille dine opkald til telefonsvareren - både i Danmark og i EU. Det koster den normale sekundtakst at aflytte din CBB-mobilsvarer.

Stik 10. CBB Familie

CBB Familie giver en administrator mulighed for at overføre taletid fra sin konto til de numre der er tilknyttet CBB Familie. Overførslerne kan helt eller delvist automatiseres.

1. Oprettelse og tilknytning af medlemmer

CBB Familie er en service, der giver CBB kunder mulighed for at kunne tilknytte og administrere flere CBB numre, på en samlet CBB Familie-konto. Der bliver brugt følgende betegnelser for henholdsvis ejer og bruger: "CBB Familie-administrator" bruges om den CBB kunde der opretter og administrerer CBB Familie-kontoen og "Bruger" anvendes for den kunde, der har accepteret tilmelding om at blive tilknyttet CBB Familie-kontoen som bruger.

En CBB Familie-administrator konto oprettes på Mit CBB. Der tilknyttes brugere til CBB Familie, ved at CBB Familie-administrator inviterer et nummer til at blive tilknyttet CBB Familie. Den inviterede bruger vil modtage en invitation fra CBB Familie-administratoren, næste gang brugeren logger på Mit CBB. Brugeren vil her blive bedt om at acceptere eller afslå invitationen, herunder også at acceptere nærværende vilkår. CBB Familie-administratoren kan ved login på Mit CBB Familie se, hvorvidt Bruger har accepteret invitationen.

2. Overførsler

CBB Familie-administrator kan overføre beløb, der er indsat på CBB Familie-kontoen, til Brugere og kan ligeledes tilbageføre beløb fra brugerkonti til CBB Familie-kontoen.

Både administrator og bruger vil, ved minus på konto, indgå i CBB's normale betalingsbetingelser. CBB Familie-administrator har mulighed for at oprette en fast overførsel til brugere. Med fast overførsel menes der, en aftalt overførsel af beløb, der automatisk sker når Brugers konto går i minus. Det er muligt for administrator at sætte begrænsning på beløb, der overføres til bruger, i den valgte periode.

Hvis administrator-konto er i minus, vil der ikke ske overførsler til brugerkonti. Administrator vil, hvis der er tilmeldt fast overførsel til bruger, i stedet modtage en e-mail med oplysning om, at der ikke længere er dækning for overførsel af beløb til brugerkonti. Når der igen er dækning på Administrator-konto, genetableres fast overførsel.

Hvis der er tilknyttet Automatisk optankning på Administrator-kontoen og der ikke er dækning for en tilmeldt "Fast overførsel" vil CBB hæve det aftalte beløb for automatisk optankning via CBB Familie-administratorens betalingskort. Derefter vil den faste overførsel til Bruger gennemføres. Afmeldes Automatisk optankning - se vilkår herfor på www.cbb.dk, vil den faste overførsel til bruger ikke gennemføres.

CBB påtager sig intet ansvar for eventuelle tvister mellem administrator og et medlem på baggrund af overførelserne.

3. Ejerforhold

Den person, som har oprettet nummeret er juridisk ejer af nummeret og hæfter for alt forbrug.

4. Framelding

En bruger kan til hver en tid afmelde brugerens tilknytning til CBB Familie via brugerens Mit CBB. Administratorhar mulighed for at framelde brugere fra CBB Familie-kontoen. Dette kræver ingen godkendelse for brugerne. Brugere vil blive orienteret om framelding via mail.

5. Børnekonto

Vil du gerne have bedre styr på, hvor stort et beløb dit barn bruger på telefoni, så er børnekonto det rette for dig. Bestem det beløb dit barn kan bruge i en periode og vi overfører dette beløb automatisk. Hvis dit barn har brugt pengene, så vil vi alene lukke nummeret for udgående opkald : hvilket betyder du så stadig kan ringe til dit barn. Vær opmærksom på at vi ikke kan lukke præcis ved kr. 0,-. Vi lukker så hurtigt som muligt, men forbruget der er foretaget, skal du stadig betale for. Vær særligt opmærksom på tillægstakseret SMS samt udlandstelefoni. Prisen for børnekonto er kr. 0,00 pr. nummer pr. måned. Bemærk at CBBs almindelige kreditvilkår fortsat gælder selvom du er tilmeldt denne service, herunder gebyrer ved negativ saldo.

Stk 11. CBB til CBB

Med CBB til CBB kan du ringe for 0 øre til alle CBB mobilnumre i Danmark. Opkaldsafgiften er 0 øre. Det koster et fast beløb pr. kalendermåned at være tilmeldt CBB til CBB. Prisen finder du på www.cbb.dk.

CBB til CBB må ikke anvendes til chikane af enkeltpersoner eller grupper. CBB til CBB må ikke bruges kommercielt, herunder til markedsføring. CBB forbeholder sig retten til at framelde CBB til CBB på den enkelte kunde, såfremt CBB registrerer systematisk adfærd, eller adfærd der falder under ovenstående kategorier. CBB til CBB kan ikke anvendes i udlandet. Takseringen sker til den enhver tid gældende udlandstakst.

Stk 12. SMS og MMS

Hvis du har købt et abonnement med Fri SMS og MMS inkluderet i dit abonnement. Gælder dette ikke for indholdstakserede tjenester bestilt via SMS eller MMS, SMS og MMS afsendt fra udlandet, web SMS og MMS samt SMS og MMS til udenlandske mobilnumre. Disse takseres efter de i øvrigt gældende takster.

Misbrug:

SMS og MMS beskederne må ikke:

 • Være maskinskabte (maskinelt afsendte)
 • Sendes som en serie af identiske SMS & MMS beskeder til samme modtager
 • Bruges til chikane eller spam af enkeltpersoner eller grupper
 • Bruges kommercielt, herunder til markedsføring

Ved misbrug kan CBB Mobil spærre dit abonnement med øjeblikkelig virkning.

Stk 13. Fri Facebook

Hvis du har Fri Facebook med i dit abonnement betyder det at direkte trafik fra Facebooks app er inkluderet i abonnementet. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke gælder for materiale som Facebook linker til, og at det ikke gælder hvis du bruger Facebook via facebook.com eller i udlandet.

Når den i dit abonnement inkluderede data er opbrugt, sænkes hastigheden på brugen af Facebook via app'en også. Læs mere omkring den nedsatte hastighed i afsnittet omkring netneutralitet.

Stk 14. TIDAL

TIDAL virker til alle Android og iOS devices. Du kan også bruge dit telefonnummer til at logge på TIDAL fra din computer (Mac eller Windows) eller på TIDAL Web Player. TIDAL supporterer ikke Windows Phones.

TIDAL starter samtidig med at dit abonnement bliver aktiveret. Dette gælder uanset om du har taget TIDAL i brug eller ej.
Efter aktivering af dit SIM-kort vil du modtage op til 3 SMS'er der kan hjælpe dig godt i gang med TIDAL. Du vil kun modtage en SMS fra os, hvis du ikke har taget TIDAL i brug.

TIDAL adgangen ophører ved opsigelse eller ændring af abonnementet. Musiktjenesten må kun anvendes til eget privat forbrug.
I særlige tilfælde har CBB ret til at lukke midlertidigt for TIDAL. Det gælder ved drifts-, misbrugs- eller sikkerhedsmæssige forhold.

Musikken på musiktjenesten TIDAL er ophavsretligt beskyttet. Ved krænkelse af tredje-mands rettigheder (fx hvis musikken fra TIDAL uberettiget anvendes af andre end din husstand, ved offentlig afspilning, eller brug i erhvervsøjemed), er CBB berettiget til at afbryde din adgang til TIDAL, ligesom du kan pålægges erstatningsansvar.

Med dit abonnement giver du CBB lov til at videregive de nødvendige personoplysninger til Telenors samarbejdspartner, TIDAL. Det er oplysninger du giver os, når du bliver oprettet som kunde: fx dit mobilnummer og din e-mail og din selvvalgte adgangskode. TIDAL skal kun bruge oplysningerne til at oprette dig i deres system, så du kan få glæde af TIDAL.
Hvis du har givet os tilladelse til at kontakte dig med markedsføringsmateriale, videregiver vi ikke din kontakttilladelse.

Du får adgang til al musikken gennem et program på din computer og/eller gennem en app på din smartphone/tablet.

Data brugt på TIDAL bliver taget fra dit inkluderede data i din pakke.

Stk. 15 EU Roaming

EU Roaming gælder i følgende lande

Hvis du har CBB Europa inkluderet i dit abonnement: Finland, Island, Norge, Sverige, Belgien, Bulgarien, Cypern(den græske del), Estland, England (Gibraltar), Frankrig (Fransk Guyana, Guadeloupe & Saint-Martin (FR), Mayotte, Martinique og Reunion), Grækenland, Holland, Irland, Italien (San Marino), Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Nord Irland, Polen, Portugal (Azorerne, Madeira), Rumænien, Serbien, Skotland, Slovakiet, Slovenien, Spanien (Kanariske øer), Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig, Wales.

Hvis du har CBB World inkluderet i dit abonnement: Kan du udover ovenstående CBB Europa lande, bruge din abonnementspakke i: USA, Thailand, Tyrkiet, Canada, Puerto Rico og Bermuda.

Opkald

Når du befinder dig udenfor Danmark i lande, der er inkluderet i dit abonnement, kan du modtage og foretage opkald til 0 kr. til lokale numre, samt ringe til Danmark (gælder ikke overtakserede numre og særtjenester). Du kan dog maksimalt bruge op til det antal timer der er inkluderet i dit abonnement. Antal timer du har inkluderet i dit abonnement, vil fremgå af din side på Mit CBB. Bruger du mere end det inkluderede antal timer, vil du modtage en SMS med besked om, at du er overgået til standardtaksterne, som findes på cbb.dk. Andre former for udlandsopkald takseres efter de til enhver tid gældende udlandspriser, som findes på cbb.dk.


SMS- og MMS-beskeder

I abonnementer med både CBB Europa og CBB World er der inkluderet modtagelse af SMS-beskeder i udlandet. Du kan sende SMS'er til 0 kr. fra dit abonnements inkluderede lande til alle danske og lokale numre. SMS-kvitteringer modtaget i ovennævnte lande takseres til 0 kr. MMS bliver takseret til 0 kroner, men vær opmærksom på at en MMS anvender data.


Brug af data

Når du befinder dig udenfor Danmark i lande der er inkluderet i dit abonnement, kan du bruge den mængde data, som er inkluderet i dit abonnement (se dog fair forbrugsbegrænsninger nedenfor). Herefter faktureres du til den enhver tid gældende pris for data. Prisen finder du på cbb.dk.

Fair use begrænsninger

Du kan maksimalt bruge op til det antal der er inkluderet i dit CBB Europa eller CBB World. Hvor meget data, du har inkluderet i dit abonnement, vil fremgå af din side på Mit CBB. Bruger du mere end det inkluderede data, vil du modtage en SMS med besked om, at du er overgået til standardtaksterne, som findes på cbb.dk. Herefter kan du maksimalt bruge for 450 kroner data, hvorefter din dataforbindelse bliver spærret, og du kan hæve denne grænse via SMS. CBB Europa og CBB World er udelukkende beregnet til periodevis brug i udlandet: f.eks. ved ferieophold. Såfremt CBB Mobil ser, at der over en periode på 4 måneder er brugt mere tale, sms og/eller data i udlandet end i Danmark, og at du har opholdt dig mere i udlandet end i Danmark i samme periode, forbeholder CBB Mobil sig retten til at sende dig et varsel om, at du skal ændre adfærden for dit forbrug inden for 14 dage. Gør du ikke det, vil du blive pålagt det til enhver tid tilladte roamingtillæg.

27. Mobilt bredbånd og Internet

Aftalen
I tillæg til de generelle vilkår og købsvilkår gælder disse særlige vilkår for CBB Mobils Mobilt Bredbånd og Internet produkter. Ved modstrid mellem vilkårene har disse særvilkår forrang.

Det fremgår af ordrebekræftelsen fra CBB Mobil, hvilket abonnementsprodukt aftalen omfatter, og det fremgår også af aftalen hvor meget inkluderet data, der er omfattet af abonnementet.

Du kan anvende vores abonnementer til at tilgå det mobile datanetværk.

Det er ikke muligt at bruge CBB Mobils bredbåndsabonnementer i udlandet.

Bemærk, at det er muligt at benytte SMS og MMS ved CBB Mobils ’’Mobilt Bredbånd’’ abonnementer, men det er ikke muligt ved vores mobile bredbåndsprodukt, som hedder ’’Internet’’. Sender du SMS eller MMS, takseres du CBB basis priser jf. prislisten på, som kan ses her.

Misbrug

SMS og MMS beskederne må ikke:

 • Være maskinskabte (maskinelt afsendte)
 • Sendes som en serie af identiske SMS & MMS beskeder til samme modtager
 • Bruges til chikane eller spam af enkeltpersoner eller grupper
 • Bruges kommercielt, herunder til markedsføring

Ved misbrug kan CBB Mobil spærre dit abonnement med øjeblikkelig virkning.

Betaling

Ved oprettelsen trækker vi kun den eventuelle oprettelsespris. I det øjeblik abonnementet aktiveres, betaler du kun for de dage, der er tilbage i måneden. Beløbet trækker vi enten fra din taletidskonto eller via automatisk abonnementsbetaling. Betaling sker automatisk hver den 1. i måneden, indtil abonnementet opsiges.

Inkluderet data

Abonnementsaftalen giver kunden adgang til at forbruge den mængde data, som er inkluderet i kundens abonnement. Dette fremgår af kundens aftale, samt evt. af produktnavnet.

Kundens forbrug opgøres den første dag i hver måned og nulstilles også denne dag. Ubrugt data overføres ikke til næste kalendermåned.

Abonnementerne er spærret for roaming i udlandet, og kan derfor kun anvendes i Danmark.

Det er ikke muligt at tilkøbe vores mobile bredbåndsprodukt, som hedder ’’Internet’’.

Hastighed

Med vores produkter får du et trådløst signal, som leveres via 4G-nettet. Det er således en forudsætning for, at du kan få dækning, at der er 4G-dækning. Kunden kan forvente en hastighed på mellem 17 og 71 Mbit/s i download og mellem 5-43 Mbit/s i upload. Hastigheden er afhængig af forhold som antal samtidige brugere, masteplacering og dækningsmæssige hindringer. Kunden kan få oplysning om dækning ved henvendelse til CBB eller på CBB.dk.

CBB Mobil giver besked til kunden når 80 % af dataforbruget er opbrugt, samt hvis kunden får opbrugt det inkluderede indhold.

CBB Mobil har ret til at spærre eller nedsætte hastigheden på kundens forbindelse til 256 kbit/s, hvis kunden opbruger det inkluderede indhold.

Udstyr

Hvis aftalen også omfatter køb af router eller modem, skal denne tilbagesendes til CBB Mobil ved fortrydelse af aftalen. Hvis kunden ikke returnerer udstyret indenfor 14 dage, fra den dag kunden har meldt fortrydelse, eller udstyret er beskadiget, kan CBB Mobil opkræve betaling for udstyret.

Skift af abonnement hos CBB Mobil

Hvis du skifter til et abonnement, som har en højere pris, sker ændringen med det samme, og du vil blive opkrævet differencen mellem dit gamle og dit nye abonnement med det samme. Hvis du skifter til et abonnement med samme pris eller lavere pris, sker ændringen og betalingen ved førstkommende månedsskifte