Tillægsprodukter

CBB SMS

gældende 21-06-2013

Med CBB SMS kan du sende beskeder til alle danske mobilnumre til 0 øre pr. stk. Det koster 49 kr. pr. måned at være tilmeldt denne service.

Servicen gælder ikke for følgende typer SMS-beskeder:
Indholdstakserede SMS, SMS sendt fra udlandet, fra www.cbb.dk; samt SMS til udenlandske mobilnumre er ikke inkluderet i servicen, og disse takseres efter de i øvrigt gældende takster.

SMS-beskederne må ikke:

  • være maskinskabte (maskinelt afsendte)
  • sendes som en serie af identiske SMS beskeder til samme modtager
  • bruges til chikane eller spam af enkeltpersoner eller grupper
  • bruges kommercielt, herunder til markedsføring 

Betaling for CBB SMS trækkes automatisk hver den først dag i måneden, indtil servicen frameldes. Pengene kan trækkes via automatisk abonnement betaling (betaling via dankort/kreditkort) eller fra din tilknyttede CBB-konto. Såfremt en transaktion ikke kan gennemføres ud fra de angivne betalingskortoplysninger vil automatisk abonnement betaling blive afmeldt og betaling for produktet blive trukket fra CBB kontoen, hvilket kan medføre at kontoen eventuelt går i minus jf. § 3 i CBB’s generelle vilkår. 

Ved oprettelsen trækker vi kun oprettelsesprisen. I det øjeblik pakken aktiveres, betaler du kun for de antal dage der er tilbage i måneden. Beløbet trækker vi enten fra din taletidskonto eller via automatisk abonnementsbetaling. Pakkens indhold vil ligeledes på dagen for aktivering svarer procentmæssigt til antal dage tilbage i måneden. Du kan til enhver tid opsige pakken eller skifte til et andet produkt. Opsigelsen eller skifte har virkning øjeblikkelig.

For eksisterende kunder der skifter produkt, opgør vi øjeblikkelige det beløb der skal refunderes, udregnet på baggrund af dage brugte i indeværende måned. Og vi trækker øjeblikkelig det beløb, der skal betales for det nye produkt, udregnet på baggrund af dage tilbage indeværende måned.