Tillægsprodukter

CBB SMS år

Gældende fra 21-06-2013

SMS og MMS til 0 øre til alle i Danmark i et helt år for 249 kr. 
Med Fri SMS År kan du sende SMS’er og MMS’er til alle danske mobilnumre til 0 øre pr. stk. Det koster 249,- pr. år (365 dage) at være tilmeldt dette tillægsprodukt.

Tillægsproduktet gælder ikke for følgende typer SMS-beskeder: Indholdstakserede SMS, SMS sendt fra udlandet eller fra www.cbb.dk; samt SMS til udenlandske mobilnumre er ikke inkluderet i servicen, og disse takseres efter de i øvrigt gældende takster.

Tillægsproduktet gælder ikke for følgende typer MMS-beskeder: MMS sendt til udenlandske mobilnumre, MMS sendt fra udlandet og overtakserede MMS. Disse takseres efter de i øvrigt gældende takster.

SMS og MMS-beskederne må ikke:                                           

  • Være maskinskabte (maskinelt afsendte)
  • Sendes som en serie af identiske SMS eller MMS beskeder til samme modtager
  • Bruges til chikane eller spam af enkeltpersoner eller grupper
  • Bruges kommercielt, herunder til markedsføring

Betaling til Fri SMS År trækkes automatisk hver 365. dag, indtil servicen frameldes. Pengene kan trækkes via automatisk abonnement betaling (betaling via dankort/kreditkort) eller fra din tilknyttede CBB-konto. Såfremt en transaktion ikke kan gennemføres ud fra de angivne betalingskortoplysninger vil automatisk abonnement betaling blive afmeldt og betaling for produktet blive trukket fra CBB kontoen, hvilket kan medføre at kontoen eventuelt går i minus jf. § 3 i CBB’s generelle vilkår.

Afmelding 
CBB Fri SMS År kan til enhver tid afmeldes på www.cbb.dk Der kan maksimalt udbetales halvdelen af det beløb, som du betalte ved tilmeldingen af produktet. F.eks. 125,00 kr.

  • Restsaldo ved afmelding i måned 0 til 6 – 50 % af købsprisen. 
  • Restsaldo ved afmelding i måned 6 til 12 – forholdsmæssigt udbetaling af restsaldo