Priser og vilkår

Afdrag og minimumsforbrug

Vilkår for afdragordning og minimumsforbrug

Gældende fra 12. juni 2020 

I disse vilkår kan du finde informationer om afdragsordning og minimumsforbrug.

Har du spørgsmål til vores vilkår, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på telefon 50 50 50 50 eller via mail til kundeservice@cbb.dk.

Mangler du informationer om registrering, reklamation, fortrydelse, ejerforhold, betaling, levering m.m., kan du finde det i købsvilkår for mobiltelefoner.

Afdragsordning

CBB Mobil tilbyder at købe visse varer med en afdragsordning. En afdragsordning er en kreditaftale med et fast lånebeløb.

CBB Mobil tilbyder som udgangspunkt afdragsordning, der løber over 6 og 12 måneder. Der kan være tilfælde, hvor CBB Mobil tilbyder køb af visse mobiltelefoner med en afdragsordning, der løber over 24 måneder.

Ved køb af en vare med afdragsordning trækker vi det første afdrag fra dit betalingskort ved aftalens indgåelse. Den efterfølgende måned trækker vi andet afdrag den sidste dag i måneden. Herefter trækker vi et fast beløb i 4, 10 eller 22 måneder hver den sidste dag i måneden.

Det første afdrag trækkes fra dit betalingskort, men de efterfølgende faste månedlige afdrag vil blive trukket fra din CBB konto. Det faste månedlige afdrag vil blive trukket, uanset om du har et aktivt nummer hos CBB Mobil eller ej. Trækning af afdrag vil fx ske selvom dit nummer endnu ikke er overgået til CBB Mobil i forbindelse med en nummerflytning til CBB Mobil.

Minimumsforbrug ved køb af mobiltelefon på afdrag

Ved køb af mobiltelefon med afdrag forpligter du dig til et minimumsforbrug på 149 kr. pr. måned i 6 måneder. Du kan opsige eller flytte dit nummer til en anden udbyder mod, at du indfrier det manglende minimumsforbrug (Opsiger du fx i måned tre skal du derfor betale 3 x 149 kr. = 447 kr.). Dit nummer frigives først, når din indbetaling er registreret.

I dit minimumsforbrug medregnes alle samtaler til danske og udenlandske numre, foretaget i Danmark eller udlandet, samt SMS, MMS og dataforbrug. Endvidere medregnes abonnementer fx CBB SMS, CBB Familie, CBB til CBB, alle mobilabonnementer etc. Undtaget er overtakserede SMS, Bonus SMS, Bonus MMS, indholdstjenester, donationer, rykkergebyrer og øvrige gebyrer.

Dit minimumsforbrug trækkes fra din CBB konto. Minimumsforbruget opgøres og afregnes hver d. 10. i måneden. Hvis du har brugt dit minimumsforbrug bliver du selvfølgelig ikke opkrævet yderligere.

Eksempler:

  • Har du fx kun brugt 140 kr., trækkes de resterende 9 kr. på din CBB konto.
  • Har du fx brugt 151 kr., trækkes der ikke noget på din CBB konto, fordi du derved har opnået dit minimumsforbrug.

Minimumsforbrug træder først i kraft den dag dit nummer er aktivt. Minimumsforbruget er tilknyttet det mobilnummer det oprettes på, og kan ikke overflyttes til et andet CBB Mobil nummer i løbetiden. 

Betingelser for indgåelse af aftalen

Du skal være myndig for at indgå aftale om afdragsordning. 

Det er en forudsætning, at du er kunde hos CBB Mobil for, at du kan oprette en afdragsordning. Hvis du ikke allerede er kunde, vil der opkræves et beløb for oprettelse. Prisen for oprettelse afhænger af, hvilket mobilabonnement du vælger og fremgår derfor i sammenhæng med det enkelte mobilabonnement.

Det er også en forudsætning, at du har oplyst en gyldig e-mailadresse til CBB Mobil. Meddelelser fra CBB Mobil til dig vedrørende afdragsordningen sendes alene via e-mail til den e-mailadresse, som du har oplyst. Det er dit ansvar løbende at kontrollere, om der kommer meddelelser fra CBB Mobil angående afdragsordningen til den aftalte e-mailadresse.

Ved ændring af din e-mailadresse skal du sørge for at oplyse den nye e-mail adresse på Mit CBB eller ved at kontakte kundeservice på tlf. 50 50 50 50 eller via mail til kundeservice@cbb.dk.

Du kan maksimalt have en aktiv afdragsordning pr. CPR-nummer ad gangen. Så længe du har en aktiv afdragsordning, kan du ikke overdrage dit mobilnummer til en anden ejer. En ny mobiltelefon med afdrag og minimumsforbrug kan først oprettes, når en tidligere er udløbet, og der ikke er noget udestående forbrug, der ikke er afregnet.

Aftalen indgås, så snart vores vilkår er godkendt, og første afdrag er betalt.

CPR validering og kreditgodkendelse

Ved aftaleindgåelsen skal du give oplysning om navn og folkeregisteradresse samt e-mail adresse. CBB Mobil vil endvidere kræve oplysninger om CPR-nummer til brug for validering af dine personlige oplysninger.

CBB Mobil forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage en kreditvurdering blandt andet ved indhentning af oplysninger fra kreditoplysningsbureauer. Aftalen er først endeligt indgået, når du er kreditgodkendt af CBB Mobil.

Derudover skal du have været kunde hos CBB Mobil i minimum 3 måneder på det pågældende telefonnummer før du kan lave en afdragsaftale på en mobiltelefon. Og din CBB saldo skal på købstidspunktet være positiv.

Fortrydelsesret

Ønsker du at fortryde din afdragsaftale skal du returnere varen. Dette er muligt inden for 14 dage fra den dag, hvor du har fået det købte i hænde. Læs mere under fortrydelsesret i købsvilkår for mobiltelefoner.

Betalingsbetingelser

Samlede kreditomkostninger = 0 kr.

ÅOP = 0 %

Du skal melde et betalingskort til ved køb af mobil med afdrag. Bemærk, at du ikke kan anvende forbrugsforeningskort eller udenlandske kreditkort. Såfremt en transaktion ikke kan gennemføres ud fra de angivne betalingskortoplysninger, vil det skyldige beløb blive trukket fra din CBB konto.

De månedlige afdrag trækkes automatisk fra det betalingskort, der blev anvendt ved bestilling. Denne betalingsform kan du ændre på Mit CBB. Det er til enhver tid din pligt, at der er dækning på CBB kontoen den sidste dag i måneden. Det er således også din pligt, at der er dækning på det tilmeldte betalingskort. Betalingskortoplysninger kan ligeledes ændres på Mit CBB.

Ved forsinket betaling er CBB Mobil berettiget til at opkræve rykkergebyrer og forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven. Ved fortsat udebleven betaling vil sagen blive overdraget til inkasso. Ved betalingsmisligholdelse forbeholder CBB Mobil sig ret til at foretage indberetning til Kreditoplysningsbureau. Du vil modtage meddelelser herom pr. e-mail og evt. pr. SMS.

Misligholdelse

Ved betalingsmisligholdelse af de aftalte betalingsforpligtelser, forfalder den udestående saldo straks til betaling, og sagen vil blive overdraget til inkasso, jf. afsnit om betalingsbetingelser.

Nærværende kreditaftale kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse ved fogedretten ved manglende betalinger, som beskrevet ovenfor eller hvis du standser dine betalinger. I disse tilfælde kan CBB Mobil straks forlange at hele restbeløbet falder til betaling og kan uden dom inddrive på grundlag af nærværende kreditaftale ved execution, der ikke behøver at påbegyndes på din bopæl, jf. Retsplejelovens § 478.

Opsigelse

Du kan til enhver tid betale de resterende afdrag af afdragsordningen og afslutte aftalen inden udløbet af de 6, 12 eller 24 måneder.

CBB Mobil kan til enhver tid opsige aftalen med et skriftligt varsel på minimum tre måneder.

Ved opsigelse fra CBB Mobils side skal du betale det skyldige beløb (rest afdragsbeløb og evt. rest minimumsforbrug) inkl. eventuelle påløbne renter til indfrielsesdagen.

Ved eksport af nummer til anden udbyder

Hvis du eksporterer dit nummer til en anden teleudbyder skal du stadig indbetale penge til trækning af afdrag på din CBB konto. Når nummeret eksporteres vil du få tildelt et nyt brugernavn, som du herefter skal bruge for at logge ind på din CBB konto. Brugernavnet vil være dit CPR nummer.

Når afdragene er betalt ud, skal du selv huske at opsige din CBB konto og få udbetalt et eventuelt restbeløb. Du opsiger CBB kontoen på Mit CBB.

Overdragelse

CBB Mobil er til enhver tid berettiget til uden varsel at overdrage Kreditaftalen til tredjemand eller til anden ejerstruktur.

Ændring af vilkår

Hvis vilkårene for CBB Mobils mobiltjenester ændres til ugunst for dig, og du i den forbindelse ønsker at opsige din mobilaftale med CBB Mobil, vil afdragsordningen løbe uændret videre.

CBB Mobil kan ændre vilkår med varsel på mindst 1 måned og disse ændringer vil blive varslet pr. e-mail til den aftalte e-mailadresse.

Lovvalg

Enhver tvist, der opstår som følge af denne aftale, skal afgøres efter dansk ret.